CURSURI DE PERFECȚIONARE ORGANIZATE DE ABR

La cererea unor conducători de biblioteci, Asociația Bibliotecarilor din Romania a decis să organizeze două cursuri de perfecționare, fiecare pe o durată de 5 zile, a câte 6 ore zilnic – unul în domeniul Dezvoltării Colecțiilor și un altul în domeniul Catalogării.

Cursurile vor fi axate pe temele actuale din aceste două compartimente esențiale în activitatea oricărei biblioteci.
În calitate de conferențiari, vor fi invitate persoane reprezentative din ABR. Cursul de Dezvoltarea Colecțiilor va fi coordonat de domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală, iar cel de Catalogare de doamna dr. Constanța Dumitrășconiu.
Cursurile se vor desfășura în București, într-o locație care va fi anunțată mai târziu (locul va fi stabilit în funcție de numărul de înscriși). Înscrierea la aceste cursuri se va face până la data de 15 mai a.c. la secretariatul ABR (infoabr@gmail.com).
Perioada de desfășurare: Catalogare (18-22 mai 2015); Dezvoltarea colecțiilor (25-29 mai).
Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, Art. 50 ”Conducerea bibliotecilor de drept public și ordonatorul principal de credite sunt obligaţi să asigure formarea continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget”.
La încheirea cursului, participanții vor primi un certificat.
Pentru cheltuielile de organizare, pentru fiecare curs, se vor percepe următoarele taxe:
Membrii instituționali ABR și membrii individuali ABR: 200 lei/persoană
Membrii individuali ABR: 250 lei
Nemembrii ABR: 300 lei.
Cu deosebita considerație,
M.Regneală
Prezentăm mai jos structura, pe scurt, a cursurilor:

DEZVOLTAREA COLECTIILOR
POLITICI ȘI TEHNICI DE  DEZVOLTARE A COLECŢIILOR ÎN EPOCA DIGITALĂ
1. Tipologie documentară din perspectivă contemporană (Documente tradiṭionale; Documente moderne – cărṭi electronice, jurnale electronice, baze de date ṣtiinṭifice)
2. Principii de dezvoltare a colecţiilor (în funcție de tipul de bibliotecă)
3. Politici de dezvoltare a colecţiilor (Concepte moderne privind planificarea dezvoltării colecțiilor: Planul de dezvoltare a colecṭiilor; Carta colecṭiilor; Protocoale de dezvoltare a colecṭiilor)
4. Selecţia documentelor (Instrumente de lucru)
5. Politica de achiziţie – redefinire contemporană (Consorții de achizitie)
6. Metodologia de achiziţie – (Tipuri de achiziṭie: oneroasă, gratuită)
7. Politica de  deselecţie (Criterii ṣi tehnici de deselecṭie; Etape ale deselecṭiei; Personalul implicat în deselecṭie; Obstacole în calea deselecṭiei)
Se vor face expuneri teoretice și activități practice.

CATALOGAREA COLECȚIILOR
FORMATE DE ÎNREGISTRARE ȘI STRUCUTRA BAZELOR DE DATE BIBLIOGRAFICE
Tipul cursului
· Perfecţionare/actualizare a cunoştinţelor în activitatea catalografică realizată în regim informatizat
· Perfecţionare/actualizare a cunoştinţelor în activitatea de regăsire a resurselor care aparţin unor colecții structurate
Cursul se adresează tuturor celor care construiesc baze de date bibliografice şi folosesc un format MARC
· Se cer:
– cunoştinţe de catalogare (cel puţin la nivel mediu)
– competențe de utilizare a calculatorului
– constituie un avantaj dacă lucrează deja într-un sistem de bibliotecă bazat pe UNIMARC Bibliografic
Se vor face  expuneri teoretice şi activităţi practice pe calculator.