Cotizaţie

Pentru persoane fizice: 5 lei/lună = 60 lei/an.

Taxă de înscriere: 4 lei (se plăteşte o singură dată, la înscriere)

Pentru instituţii:

  • Biblioteci naţionale şi biblioteci centrale universitare – 50 lei/lună = 600 lei/an

Cotizaţia instituțională acoperă şi calitatea de membru ABR pentru 4 persoane. 

  • Biblioteci universitare, biblioteci specializate şi biblioteci publice – 30 lei/lună = 360 lei/an

Cotizaţia instituțională acoperă şi calitatea de membru ABR pentru 3 persoane. 

  • Biblioteci şcolare – 10 lei/lună = 120 lei/an

Cotizaţia instituțională acoperă şi calitatea de membru ABR pentru 1 persoană. 

 

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Bibliotecarilor din România

Cod fiscal: 10211897

Adresa: str. Boteanu, nr. 1, Bucuresti

Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR