Convocare Adunarea Generală a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

Stimați membri ABR,

Se convoacă Adunarea Generală a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), în data de 5 septembrie 2019, începând cu ora 17:00, la Biblioteca Academiei Române, situată în Calea Victoriei nr. 125, Sector 1 – Bucureşti, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“.

Scopul convocării:

– validarea alegerilor sau alegerea, după caz, a președinților diviziunilor și secțiunilor profesionale;

– alegeri pentru Biroul executiv (conducerea operativă) al ABR: președinte, secretar general și trezorier;

– alegeri pentru membrii reprezentanţi ai Diviziunilor ABR în Consiliul Director;

– alegerea Comisiei de cenzori;

– acordarea premiilor şi distincţiilor ABR.

Adunarea Generală a ABR este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care vin ca reprezentare în numele fiecărei filiale.

 

Vă așteptăm cu drag și în număr cât mai mare!