CONFERINŢA NAŢIONALĂ – “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

“Biblioteca şcolară – spaţiu ideal

de informare şi comunicare”

EDIŢIA a III-a

Buziaş, 9-10 noiembrie 2012

 

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de a participa între 9-10 noiembrie 2012, la cea de-a III-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara. PFC, prin specializarea ştiinţe ale informării şi documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Secţiunea tehnici pedagogice şi Asociaţia Bibliotecilor Publice din România.

Tematica lucrărilor

  1. Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor (cu sprijinul bibliotecii şcolare, CDI, bibliotecii publice).
  2. Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de sau în parteneriat cu: şcoli, biblioteci şcolare, secţiile pentru copii şi tineret ale bibliotecilor publice.
  3. Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor şcolare şi publice.
  4. Schimb de bune practici în colaborarea dintre: şcoală, bibliotecă şcolară, cdi, bibliotecă publică. 5.
  5. Observaţii profesionale privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare, CDI-urilor şi secţiilor pentru copii şi tineret ale bibliotecilor publice.
  6. Activităţi de marketing şi animaţie culturală.

Se pot aborda subiecte din domenii variate: biblioteconomie, ştiinţele informării, comunicare, pedagogie, didactică, asistenţă socială, studii culturale etc., într-o abordare interdisciplinară, în conexiune cu tematica propusă.

Pot trimite lucrări: specialişti în domeniile menţionate, bibliotecari, documentarişti, cadre didactice, studenţi etc.

Lucrările selectate vor fi publicate în volum, la o editură acreditată CNCS.

Date (termene limită) importante

28.10.2012. Înscrierea participanţilor. Trimiterea formularului de înregistrare.

Notificarea asupra acceptului de participare va fi primit în maximum trei zile de la înscriere, prin e-mail.

9.11.2012. Desfăşurarea lucrărilor Conferinţei.

10.11.2012. Vizită la obiective turistice şi culturale din Buziaş şi împrejurimi.

15.12.2012: Trimiterea lucrărilor in-extenso (1400-3000 de cuvinte): abstract în română şi o limbă de circulaţie internaţională, referinţe bibliografice, cuvinte-cheie.

Taxă de participare: cu lucrare / fără lucrare

30 lei*

50 lei, pentru participanţii la excursie**.

 

Poate fi achitată:

în contul: LICEUL TEORETIC BUZIAŞ. Str. Principală nr. 19 A, Buziaş, Jud. Timiş.

Cod fiscal 2502496.

CONT: RO39TREZ6265004XXX000026 – TREZORERIA BUZIAŞ

direct în ziua Conferinţei.

 

*Taxa de participare se referă la cheltuielile pentru organizarea conferinţei, mapă şi cina festivă.

**Participarea la excursie este facultativă.

Oportunităţi de cazare

Clubul Copiilor Buziaş (15 ron/noapte, cameră dublă), în limita a 25 de locuri disponibile; Hotel Parc *** (124 ron, cameră single; 168 ron cameră dublă).

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Vă rugăm să completaţi datele de mai jos şi să le trimiteţi la adresa: conferintabuzias@gmail.com.

 

1. Participant

Numele şi prenumele:

Funcţia (titlul academic):

Afiliere profesională, instituţia, departamentul, catedra:

Adresa poştală de contact:

Telefon:  personal               / serviciu

E-mail:

Rezervare pentru cazare: (perioada, locaţia)

2. Cu lucrare __ / Fără lucrare__

3. Detalii asupra prezentării (pentru participanţii cu lucrare)

Autor(i): Prenume Nume

Titlu:

Abstract (300 cuvinte, în română, Times New Roman):

 

[Timpul de prezentare pentru fiecare lucrare: 15 minute].

 

Textul lucrării finale va fi redactat după următoarele indicaţii:

Titlu (cu majuscule, font Times New Roman, bold, 14 pt, centrat)

1 rând liber

Autori: prenume nume, (Times New Roman, bold, 12 pt, centrat)

Afiliere: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)

Aderesă e-mail (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)

2 rânduri libere

Abstract (în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, Times New Roman, 11pt., italic, aprox. 300 de cuvinte)

Cuvinte-cheie: 2-3 descriptori.

1 rând liber

Textul lucrării: cu figuri, tabele, note de subsol şi bibliografie: Times New Roman, 12pt, justified, primul rând din paragraf 0,5 cm, justified, single. Aldinele (= bold) se întrebuinţează exclusiv la scrierea titlurilor şi a subtitlurilor; sublinierea (= underline) nu se foloseşte deloc.

Adresa conferinţei

 

http://biblioteciscolarebuzias.wordpress.com/tematica/

Participanţii sunt invitaţi să contacteze comitetul de organizare a Conferinţei pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să propună teme sau alte contribuţii suplimentare la adresa: conferintabuzias@gmail.com sau telefonic.

Persoane de contact:

Veronica BRATU, CDI Buziaş, tel. 0740 603 997

Maria MICLE, UVT, tel.0721084242

Dana MIHĂILĂ, CCD Timişoara, tel. 0744578874