Comunicat

Cu privire la campania mediatică din ziua de 7 martie 2008, care a avut-o în centru pe doamna prof. univ. dr. Angela Repanovici, directorul Bibliotecii Universităţii „Transilvania” din Braşov şi preşedintele Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, Consiliul de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România a formulat următorul punct de vedere:

Ne exprimăm regretul pentru incidentul în care a fost implicată doamna Angela Repanovici. În calitate de colegi, considerăm că dumneaei nu merita „popularizarea” pe care i-au asigurat-o „binevoitorii” ascunşi la adăpostul anonimatului şi presa avidă de cancanuri. Este păcat că totul a căpătat o asemenea interpretare josnică. Oare nu fiecare dintre noi este pândit de un asemenea pericol al defăimării? Ne întrebăm care dintre evenimentele ştiinţifice şi culturale care s-au produs în lumea bibliotecilor româneşti după decembrie 1989 au beneficiat de o asemenea atenţie din partea presei autohtone? Nici unul!

Se ştie că în întreaga lume intelectuală, calităţile profesionale sunt cele care primează; ori, în cazul de faţă, ele sunt ignorate cu bună ştiinţă. S-a întrebat cineva dintre clevetitori cum aceasta femeie a ajuns profesor universitar la nici 40 de ani? Câte cărţi are publicate în ţară şi străinătate? Câte specializări are? Că are în curs de finalizare un al doilea doctorat? Că toată energia şi-o pune în sprijinul profesiei de bibliotecar?

În ceea ce ne priveşte, cunoaştem calităţile profesionale deosebite ale doamnei director, care a făcut din Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov una dintre cele mai moderne biblioteci universitare din România. Ca participanţi la numeroase reuniuni profesionale organizate la Braşov, la care au fost prezente conducerea universităţii şi cadre didactice ale acesteia, ne-am putut da seama că doamna Angela Repanovici se bucură de o apreciere deosebită din partea celor pe care îi slujeşte. Enumerăm aici doar câteva dintre realizările dumneaei:

– Mutarea colecţiilor bibliotecii în spaţii noi, moderne, proiect pentru realizarea căruia a militat cu consecvenţă, şi transformarea Bibliotecii Universităţii “Transilvania” într-o structură infodocumentară adecvată la cerinţele Societăţii Informaţiei

– Implicarea bibliotecii pe care o conduce în proiecte de cercetare realizate în colaborare cu parteneri din ţară şi străinătate

– Eficientizarea activităţii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, care a început să fie mult mai vizibilă de când în fruntea ei se află doamna Repanovici

– Organizarea anuală ireproşabilă, din anul 2002, a Conferinţei Naţionale de Biblioteconomie “BIBLIO-BRAŞOV”, una dintre cele mai prestigioase manifestări profesionale din România, care beneficiază de fiecare dată de prezenţa şi contribuţiile unor importanţi specialişti din ţară şi din străinătate.

Câţi dintre managerii de bibliotecă din România se pot lăuda cu asemenea realizări?

Pe această cale, Consiliul de conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România îşi reafirmă sprijinul pentru doamna Angela Repanovici şi încrederea în calităţile sale profesionale şi manageriale şi este încredinţat că dânsa va trece peste acest moment dificil, pentru a se dedica în continuare muncii de bibliotecă.

Comunicatul este semnat de următorii membri ai Consiliului de conducere:

Mircea Regneală
Robert Coravu
Lăcrămioara Blascioc
Mihaela Dragu
Liliana Lazia
Corina Apostoleanu
Maria Colătău
Valentina Lupu
Valerica Grigore
Margareta Pop