Comori de artă grafică şi fotografie

Diviziunea Biblioteci Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a organizat, în data de 9 mai 2024, întâlnirea de lucru cu tema Comori de artă grafică şi fotografie din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Naţională a României, în Sala de lectură “Alex. Saint-Georges” a Colecţiilor Speciale, într-un format exclusiv fizic.

Au participat 34 de colegi din Biblioteca Academiei Române şi Biblioteca Naţională a României. Invitatul de onoare al reuniunii a fost prof. univ. dr. emerit Mircea Regneală.

Dr. Adriana Dumitran a prezentat o selecţie semnificativă din colecţiile Cabinetului de Fotografii, selecţie care a urmărit principalele etape ale istoriei fotografiei universale şi cea practicată pe teritoriul României. A fost prezentat un daghereotip realizat în 1855, singurul care se mai păstrează din prima perioadă de activitate a fotografilor din Bucureşti, care înfăţişează pe fetele boierului Barbu Slătineanu în casa căruia se afla atelierul daghereotipistului Johann Binder. A urmat o selecţie de tehnici fotografice de secol XIX: panotipii, fotografii pe suport textil realizate cu colodiu umed şi ferotipii, fotografii realizate pe suport metalic, de asemenea cu colodiu umed. Prezentarea a continuat cu un album al lui Carol Szathmari cu fotografii din timpul Războiului de Independenţă (1877-1878), un album cu mahalale din Bucureşti la 1900 al fotografului Ioan Niculescu, un album personal al Reginei Maria din 1906, un album al atelierului Fotoglob din Bucureşti cu imagini de la vizita moştenitorului coroanei Imperiului German Friedrich Wilhelm la Bucureşti în aprilie 1909, o selecţie de fotografii de presă din perioada interbelică şi ale lui Aurel Bauh şi din, 1948, de la vizita lui Gh. Dimitrov în România. La final, au fost prezentate o serie de fotografii ale lui Emanuel Tânjală, din donaţia acestuia din 2019. Pentru toate aceste fotografii a fost oferit contextul istoric şi date biografice despre fotografi. Au fost aduse în discuţie probleme specifice de conservare şi de descriere bibliografică a acestui tip de documente, insistându-se asupra importanţei conservării acestor bunuri de patrimoniu.

Virginia Herăscu de la Cabinetul de Stampe al BNaR a prezentat o selecție de desene realizate de trei artiști plastici români: Iosif Iser (1881, București – 1958, București), Magdalena Rădulescu (1902, Râmnicu Vâlcea – 1983, Paris) și Gheorghe Ionescu-Sin (1896, Sinaia – 1988, București). De asemenea, invitații au putut admira volumul Tableaux anciens de la galerie Charles Ier, roi de Roumanie, catalogue raisonné, avec soixante-seize héliogravures de MM. Braun, Clément et Cie, par L. Bachelin (Paris, 1898). Léopold Bachelin a fost adus de regele Carol I în anul 1889 ca bibliotecar și conservator al Casei Regale, iar o bună parte dintre lucrările de artă prezentate în acest album pot fi privite – în prezent – la MNAR, Galeria de Artă Europeană.

Aducem mulţumiri colegelor din Serviciul Colecţii Speciale al Bibliotecii Naţionale a României care au contribuit la realizarea acestei activităţi şi a materialului prezent.

Conducerea Diviziunii Biblioteci Naționale

 Lasă un răspuns