Cartea, mereu biruitoare

A devenit tradiție la Casa Corpului Didactic Ilfov ca, în oferta anuală de programe și activități, Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor precum și Ziua Bibliotecarilor din România să-și găsească locul binemeritat. Anul acesta, ziua de 23 aprilie 2024 a oferit oportunitatea bibliotecarilor școlari din județ, documentariștilor și responsabililor Centrelor de documentare și informare din județul Ilfov să participe la un moment de reflecţie pe tema schimbărilor contemporane care au loc în lumea cărţilor și a lecturii.

Reuniți pe două căi, online și fizic, la Școala Gimnazială Nr. 1 din Pantelimon, sub denumirea ,,Vechi și nou în bibliotecile școlare”, atât reprezentanții structurilor infodocumentare din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ilfov, cât și bibliotecarii școlari din țară (Craiova, Alba Iulia, Focșani, Bacău) au avut un schimb de bune practici, o împărtășire a bunelor exemple profesionale în promovarea eficientă, de succes a cărților și a activităților în și prin bibliotecile școlare. Pentru început, au depănat amintiri și au făcut un periplu prin timpurile, mai vechi sau mai noi ale școlii: dna prof. Corina Constanța Păun, directorul școlii gazdă și dna bibliotecară Antonica Florea. Cu ajutorul relatărilor dnei prof. Cristina Mihaela Sin a fost evocată și perioada de dinaintea mutării bibliotecii în clădirea cea nouă, în timpurile în care fosta bibliotecară, dna Mioara Brian, acum pensionară, în ciuda condițiilor neprielnice: o sală mică, întunecoasă, fond de carte învechit, preluat de la biblioteca din comună, prin firea sa prietenoasă, comunicativă atrăgea de partea cărții atât pe elevii școlii, cât și pe cadrele didactice. Dna Cristina Mihaela Sin, profesor de limba română își amintea cu duioșie cum, la început de carieră didactică, dna bibliotecară Brian o numea ,,fata sa” și în pauzele dintre ore, îi oferea răgazul unei cafele bune pregătite la ibricul din bibliotecă, aflat pe reșoul, nelipsit din acele timpuri, când căldura termică era pe sponci.

De la amintirile trecutului, am ajuns la realitățile prezentului și perspectivele bibliotecilor școlare din județul Ilfov. Mai are sau nu viitor biblioteca școlară?

În prezentările pregătite de colegele bibliotecare s-au regăsit posibile răspunsuri la această întrebare. Activitatea unui bibliotecar, considerat cadru didactic auxiliar, profesor fără catalog, cum i se mai spune, fac diferența între un simplu depozit de carte și  un spațiu animat, în care bibliotecarul devine partener de încredere. Bibliotecarul școlar, utilizând  tehnici și metode potrivite, poate reuși să determine un elev să devină un cititor și astfel un biruitor, căci, cum altfel se poate numi descoperirea bucuriei de a citi, plăcerea lecturii prin care să birui răul, urâtul, plictisul și alte asemenea nenorociri pe care le poate aduce viața?

Cu exemple concrete despre cum putem, ca bibliotecari școlari, să contribuim la formarea competenței de lectură, a gustului pentru lectură și, implicit, la formarea de CITITORI, au răspuns:

  • Maria Prodan (bibliotecar școlar la Școala din 1 Decembrie), Din activitățile anuale ale bibliotecii;
  • Daria Nărtea-Firrescu (bibliotecar școlar la Liceul ,,Matei Basarab” Craiova), ,,Idei vechi, idei noi în atragerea elevilor spre lectură”;
  • Horiana Arghira Petrescu (bibliotecar CCD Ilfov, Brănești), Parteneriate mai vechi, mai noi pentru carte, lectură, bibliotecă;
  • Gianina Ioana Barb (Președinta Filialei ABR Alba bibliotecar Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia), ,,Biblioteca” (poezie, creație proprie).

Cum se cuvine, la un asemenea moment de sărbătoare, au fost alături de noi oameni speciali, iubitori de cărți și biblioteci. Dl. Nică D. Lupu din Brănești, autor a 27 de cărți, cu tematică diversă, a prezentat cea mai recentă lucrare a sa, un volum de proză scurtă Didactică sentimentală, apărută la prestigioasa editură Didactică și Pedagogică, iar dl Ionel Barbă-Rasă, profesor la școala din Pantelimon a citit din manuscrisul lucrării Ignorantul, un roman în curs de finalizare. Dânsul a mai scris un roman Alb și negru, donat bibliotecii școlii, cu mare succes la cititori. Dna prof. pensionar Stana Martac a prezentat cele două volume ale cărții Regimul totalitar comunist în România, vol. II (1945-1989) ale celui care a fost profesorul de istorie Vasile Pascu (1952-2021).

În încheierea momentului dedicat cărților, a fost prezentată revista Împreună, revista Școlii Nr. 1 Pantelimon, cei prezenți putând să o .,,răsfoiască” pe site-ul școlii.

S-a anunțat de către bibliotecarul CCD Ilfov că, în premieră, pe site-ul www.ccdilfov.ro, la secțiunea Biblioteca-,,Cărți frumoase, daruri prețioase” se poate citi gratuit cartea dlui prof Lupu, iată, o facilitate, o noutate pentru biblioteca CCD Ilfov, care de curând a depășit 3000 de titluri menționate în catalogul electronic găzduit de platforma eBibliophil.  De asemenea, tot în premieră, prezentările de la întâlnirea din 22.04.2024, precum și fotografiile de la eveniment vor fi găzduite pe site-ul CCD Ilfov.

Cum era de prevăzut, cele două ore planificate pentru întâlnire s-au dovedit insuficiente pentru câte am mai fi avut de împărtășit. Vom continua cu același elan și entuziasm data sau dățile viitoare. Avem nevoie de asemenea momente, pretexte festive, de a ne reuni spre binele branșei noastre.

Bibliotecar CCD Ilfov, Horiana Arghira Petrescu,

Președinta Filiala ABR Ilfov