CANDIDATURI FUNCȚII ABR

Dosare depuse și validate până la data de 21 august 2023 pentru funcțiile de conducere ABR în mandatul 2023-2027

 

PREȘEDINTE ABR

Dr. CARMEN LEOCADIA PESANTEZ-POZO

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

SECRETAR GENERAL

SIMONA MARILENA BURSAȘIU

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE DIVIZIUNEA BIBLIOTECI UNIVERSITARE ȘI SPECIALIZATE

ECATERINA RADU

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE DIVIZIUNEA BIBLIOTECI PUBLICE

Dr. CORINA-MIHAELA APOSTOLEANU

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ȘCOLARE

MARIANA-RODICA TROFIN

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE SECȚIUNEA ACHIZIȚII ȘI DEZVOLTAREA COLECȚIILOR

PETRUȚA MIHAELA VOICU

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE SECȚIUNEA CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

Dr. SILVIU-CONSTANTIN NEDELCU

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE SECȚIUNEA COMUNICAREA DOCUMENTELOR ȘI ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR

ADRIANA ULITA

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE SECȚIUNEA PERIODICE

VIOLETA-ELENA MORARU

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

PREȘEDINTE SECȚIUNEA STATISTICĂ ȘI EVALUARE

Dr. IVONA OLARIU

SCRISOARE INTENȚIE

CV

PROIECT MANAGERIAL

 

Celelalte dosare primite pe adresa ABR au fost trimise în afara termenului de depunere a candidaturilor (21 august 2023).

 

Conform Art. 24 din Regulamentul metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot, dacă se constată că niciun membru al secţiunii sau diviziunii respective nu şi-a depus documentele necesare pentru a candida la funcţia de preşedinte, se solicită propuneri sau autopropuneri de candidaturi cu respectarea prevederilor Statutului şi a legislaţiei în vigoare, în cadrul Adunării Generale a ABR întrunite pentru alegeri; candidații la funcțiile respective sunt obligați să prezinte Adunării Generale obiectivele pe care și le propun pe perioada mandatului. Este declarată câştigătoare persoana propusă care, prin votul deschis al Adunării Generale a ABR, întruneşte cel mai mare număr de voturi.

Funcțiile rămase vacante sunt: Președinte Diviziunea Biblioteci Naționale; Președinte Secțiunea Biblioteca şi societatea; Președinte Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare; Președinte Secțiunea Cultura Informației; Președinte Secțiunea Educație și formare; Președinte Secțiunea Tehnici pedagogice în biblioteca şcolară și CDI.