BIBLIOTECILE – ACCES DESCHIS LA EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

CEA DE-A XXV-A CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

„BIBLIOTECILE – ACCES DESCHIS LA EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ”

Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014

(Sinteză)

348 participanți  (32 străini – Ungaria, Norvegia, Grecia, Republica Moldova)

83 comunicări în plen și în cele 12 secțiuni profesionale

În perioada 3-5 septembrie 2014, la Cluj-Napoca s-a desfăşurat cea de-a XXV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Bibliotecile – Acces Deschis la Educaţie şi Cultură”, importantă manifestare ştiinţifică în care s-au reunit aproximativ 350 de bibliotecari din întreaga ţară, cadre didactice, specialişti ai domeniului, studenţi, precum şi invitaţi din străinătate (Ungaria, Grecia, Norvegia, Republica Moldova). Situat în inima Transilvaniei, Cluj-Napoca este un oraş medieval încărcat de istorie, înconjurat de dealuri şi străbătut de Someşul Mic, cu o floră şi faună bogată, o arhitectură specifică ce i-a adus recunoaşterea europeană, important centru comercial, multicultural şi turistic, care se bucură de o viaţă academică intensă.

 

Organizatorii evenimentului au fost Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Cluj, alături de: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, Biblioteca Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Biblioteca Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Biblioteca Universității Tehnice, Biblioteca Universității „Babeş-Bolyai”, Biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj, Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române. Au sprijinit conferința, sponsorizând diferite activități: Consiliul Judeţean Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Turda, Romdidac, Qulto, Bibliotheca, iGroup, Softlink, Ex Libris, Elsevier, IME România, Asociaţia „Prietenii Bibliotecii Judeţene Cluj”,  Editurile Prior Books, Argonaut, Lamserv SRL şi alți importanţi parteneri culturali şi media.

În preziua conferinţei, la BCU Cluj Lucian Blaga, participanţii au avut posibilitatea de a-şi ridica mapele, în urma înscrierii on-line, realizată prin intermediul site-ului conferinţei. Această modalitate de înscriere reprezintă una dintre noutăţile oferite de organizatorii din Cluj la cea de XXV-a Conferinţă Naţională a Bibliotecarilor. De asemenea, pentru prima dată, fiecare participant la conferinţă a primit câte un ecuson care conţinea cardul personalizat şi programul conferinţei. Pentru a oferi comunităţii bibliotecare accesul la lucrările în plen ale Conferinţei s-a asigurat transmisia live a acestora prin intermediul unui canal USTREAM. În timpul pauzelor a rulat un film de prezentare a bibliotecilor organizatoare, ceea ce constituie o noutate. Rămânând în domeniul noutăților, nu putem să nu menționăm că pentru prima dată lucrările Conferinţei au făcut obiectul unei apariţii editoriale electronice sub forma de CD, căreia i s-a alocat un ISSN care va constituie de acum înainte ISSN-ul pentru viitoarele volume ale conferinţelor ABR.

Ceremonia de deschidere a ediţiei jubiliare a Conferinţei a avut loc în Aula Magna a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. După ce a adresat un salut cald colegilor de breaslă şi tuturor participanţilor, preşedintele ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală, a vorbit despre rolul bibliotecii şi al lecturii, despre importanţa literaturii de referinţă, despre valoarea bibliotecarului în societatea cunoaşterii şi problemele cu care se confruntă instituţiile infodocumentare, accentuând totodată necesitatea cooperării în domeniul biblioteconomic.

Cuvântul prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, a pornit de la două citate: „Cartea este cea mai bună armă împotriva intoleranţei şi ignoranţei.” (Lyndon Baines Johnson); şi „Nu e alta mai frumoasă şi de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cititul cărţilor.” (Miron Costin). Domnia sa a ţinut să-şi exprime preţuirea faţă de munca bibliotecarilor, văzuţi din triplă perspectivă: creatori de carte; tezaurieri sau păstrători ai cărţilor; şi mijlocitori între cărţi şi cei pasionaţi de actul lecturii.

Prof. univ. dr. Carmen Socaciu, prorectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, a accentuat rolul deosebit de important al bibliotecii în dinamismul societăţii de astăzi. Domnia sa a afirmat că, în contextul avalanşei informaţionale, formarea individului prin studiu individual este tot mai redusă, în defavoarea lecturii şi a reflecţiei. În final, a adresat un îndemn la reflectie asupra viitorului.

La rândul său, prof. Daniela Manea, de la Universitatea Tehnică, a accentuat importanţa bibliotecii şi a lecturii.

Prof. univ. dr. Doru Radosav, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, a adus un dublu omagiu – bibliotecarilor, în calitate de promotori ai educaţiei şi ştiinţei şi de furnizori de resurse de informare, pe de o parte, şi managerilor de bibliotecă, pe de altă parte. Domnia sa a subliniat importanţa bibliotecilor, arătând că acestea „au fost întotdeauna cu un pas înaintea universităţilor”, şi faptul că, întrucât în spatele tehnologiilor stau oamenii, învăţământul trebuie recentrat pe dascăli şi implicit pe relaţia bibliotecar-student-profesor.

Prof. univ. dr. Andrei Achimaş, directorul Bibliotecii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, a subliniat rolul bibliotecii ca spaţiu al cunoaşterii universale. Comparându-i pe bibliotecari cu muzele ce-i inspirau pe gânditori în desăvârşirea creaţiei, s-a arătat că incendierea Bibliotecii din Alexandria, considerată drept Casa Muzelor, a însemnat simbolul îngrădirii cugetului liber însă, chiar dacă au ars papirusurile, au rămas muzele.

În semn de solidaritate de breaslă, la deschiderea oficială a Conferinţei a fost prezent şi domnul Dragoş Neagu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).

Ca în fiecare an, lucrările în plen ale Conferinţei au prilejuit întâlnirea cu importante personalităţi ale domeniului biblioteconomic.

Directorul Bibliotecii Universitare din Bergen (Norvegia), Ane Landoy, a prezentat un studiu comparativ referitor la noile tehnologii şi accesul la informaţia academică în Norvegia, Republica Moldova şi România.

Prof. univ. dr. Ionel Enache, şeful Catedrei de Ştiinţe ale Informării şi Documentării din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţi din Bucureşti, a prezentat o sinteză a celor mai importante probleme cu care se confruntă biblioteca universitară contemporană şi provocările de care trebuie să ţină seama. Între acestea se numără: explozia informaţională, creşterea numărului de publicaţii ştiinţifice, subfinanţarea, lipsa de motivare şi scăderea interesului tinerilor faţă de învăţământul universitar, procentul scăzut al integrării absolvenţilor pe piaţa muncii, birocraţia, instabilitatea legislativă, lipsa de strategii, viziune, politici şi programe. Au fost explicitate câteva forţe ale schimbării: automatizarea şi informatizarea serviciilor de bibliotecă, cercetarea ştiinţifică, managementul şi marketingul produselor şi serviciilor de bibliotecă, accesul deschis la publicaţii (Open Access), digitizarea documentelor, existenţa platformelor e-learning şi a depozitelor instituţionale, eBook-urile, cultura informaţiei, globalizarea. Adaptarea bibliotecilor universitare la schimbările actuale reprezintă o problemă de supravieţuire.

Katalin Bánkeszi, directorul Bibliotecii Naţionale Székényi (Ungaria), a vorbit despre proiectul Eldorado referitor la accesul online la documentele electronice în biblioteci şi despre nevoia de aliniere la politicile internaţionale, iar János Káldos (Colecţii Speciale) a abordat digitizarea şi prezervarea documentelor. Márta Virágos, directorul general al Bibliotecii Universitare din Debreţin (Ungaria) a prezentat proiectul OpenAire, evidenţiind rolul bibliotecilor universitare văzute ca agora, ca centre de învăţare, culturale şi de informare, rolul acestora în cercetare, precum şi importanţa lor în creşterea vizibilităţii instituţiilor pe care le reprezintă.

Dr. Olimpia Curta, director IT la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, a făcut o prezentare despre concepte şi cerinţe de interconectare şi partajare a datelor, punând accentul pe educaţia online a utilizatorilor şi pe câteva obiective manageriale ce trebuie avute în vedere – respectarea cerinţelor utilizatorilor, a brandului de bibliotecă, precum şi a nevoilor instituţiilor.

O parte a lucrărilor în plen a fost dedicată furnizorilor de resurse electronice cu caracter ştiinţific, sisteme informatice şi soluţii pentru biblioteci:

Vladimir Munteanu, director de marketing la Softlink România, a prezentat câteva soluţii integrate pentru automatizarea şi informatizarea bibliotecilor şi a centrelor de informare.

Annelice Şerban, reprezentantul iGroup în România, a prezentat cele mai recente servicii ale acestei companii multinaţionale, furnizoare de baze de date, servicii eLearning, informatizare şi digitizare, punând accent pe rolul informaţiei ştiinţifice în învăţământ şi cercetare.

Cătălin Teoharie, manager pentru Europa de Sud-Est al Editurii Elsevier, a făcut o prezentare a catalogului de baze de date Scopus, care include rezumate şi citări pentru articole din importante reviste ştiinţifice, indexarea produselor româneşti, publicarea de eBookuri, identificarea celor mai buni autori.

Dr. Robert Coravu, director al Departamentului de Publicaţii-Resurse Electronice ROMDIDACT – partener al EBSCO Information Services, a făcut un scurt istoric al acestui furnizor de material didactic, producător de baze de date şi agregator în licenţierea revistelor ştiinţifice româneşti, şi a menţionat câteva din noile resurse electronice pentru învăţământ şi cercetare şi modalităţile de achiziţionare ale acestora. Au fost prezentate câteva colecţii de eBook-uri pentru instituţiile academice şi cele mai noi servicii de evaluare a cercetărilor ştiinţifice – EBSCO Discovery Service (EDS) şi PlumX.

Dr. Liviu Dediu, director la IME România, a prezentat catalogul colectiv biblio.ro, proiect finanţat de Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite (USAID) în colaborare cu IME România şi dedicat serviciilor de informare şi împrumut interbibliotecar.

Németh Ágoston – manager Ex-Lh-Kft – Budapesta, şi dr. ing. Doina Ostafe au prezentat produsele ex-Libris – Alma şi Primo, servicii inovative pentru digitizarea colecţiilor, baze de date full text, indexuri pentru o infinitate de resurse electronice şi materiale Open Access.

János Káldos, de la Departamentul de Colecţii Speciale al National Széchényi Library a oferit – prin intermediul prezentării sale Document Preservation, Digitization … And the time o imagine de ansamblu asupra evoluţiei procesului de digitizare.

În cadrul secţiunii de informatizare, Walter Brem, manager al firmei Qulto, a oferit o imagine a sistemului integrat de bibliotecă care pune la dispoziţie soluţii IT inovatoare, dar şi servicii non-bibliotecare moderne, venind în sprijinul instituţiilor de culturale la nivel local, regional şi naţional. Ágoston Berger a făcut prezentarea Europeana Connection Kit (ECK), o soluţie de export a datelor culturale către portalul Europeana.

În cadrul celor 12 secţiuni profesionale au fost prezentate peste 80 de comunicări ştiinţifice, urmate de dezbateri. Între subiectele abordate s-au numărat: educarea utilizatorului, rolul bibliotecii în formarea tinerei generaţii, noi modalităţi de dezvoltare şi comunicare a colecţiilor, biblioteca digitală, noi soluţii software pentru bibliotecă, lectura în pericol, cultura informaţiei, educaţia interculturală, activităţi de valorificare a patrimoniului deţinut de biblioteci şi a memoriei locale, optimizarea relaţiei dintre bibliotecă şi cercetarea ştiinţifică, probleme legate de proprietatea intelectuală, colaborarea interbibliotecară, modalităţi de creştere a vizibilităţii structurilor infodocumentare, programe de formare continuă, proiecte şi parteneriate, legislaţie de bibliotecă, strategii europene TIC pentru biblioteci şi cultură, bune practici în biblioteci din ţările europene s.a. În cadrul Diviziunii Biblioteci Publice a ABR, a fost organizată masa rotundă cu tema „Servicii noi pentru adolescenţi şi tineri în bibliotecile publice din România şi Moldova”, la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, în spaţiul primitor al Centrului de Excelenţă pentru Servicii oferite Adolescenţilor şi Tinerilor Adulţi (15-25 de ani), recent amenajat, pe care l-am apreciat ca fiind de excepţie. Acest schimb de experienţă între bibliotecarii de pe ambele maluri ale Prutului s-a dovedit extrem de interesant, în contextul în care este necesar ca adolescenţii şi tinerii români să continue să găsească în biblioteca publică un suport pentru munca intelectuală şi – deopotrivă – un loc agreabil în care să îşi petreacă timpul liber. Au fost prezentate comunicări atât din partea bibliotecii gazdă, cât şi din partea oaspeţilor din Republica Moldova, doamnele Mariana Harjevschi – director general, Biblioteca municipală „B,P.Haşdeu” -Chişinău şi Eugenia Bejan – director adjunct, Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” -Chişinău.

Au fost acordate premiile şi distincţiile ABR pentru realizări profesionale şi ştiinţifice deosebite în domeniul ştiinţelor informării şi documentării, pentru dezvoltarea învăţământului biblioteconomic, a instituţiei infodocumentare şi a profesiei de bibliotecar:

Premiul „Ioachim Crăciun”  – Dr. Adriana Szekely (BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; Premiul „V.A. Urechia” – Catrina Căluian (B.J. „V.A. Urechia”, Galați); Diplomă de excelență – prof. univ. dr. Doru Radosav (BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca); Diplomă  de fidelitate: Ioana Robu (B. UMF, Cluj-Napoca); Crina Mihăilescu (B. UMF, București); Viorica Sâncrăian (BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca); Diplomă:  Olimpia Curta, Cristina Ungur, Sorina Stanca, Raluca Trifu, Cristina Popa, Lili Solomoneanu, Robert Bodnar – Cluj-Napoca; Mihail Constantin Popescu – Biblioteca Militară Națională București; Valentina Oneț – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, Galați; Maria Drăgoescu – Biblioteca Colegiului Tehnic „Gr. Moisil”, Buzău.

N-au lipsit apariţiile editoriale aşteptate cu interes: volumul II al Tratatului de biblioteconomie (Editura ABR, 2014), lucrare colectivă fundamentală pentru biblioteconomia românească, într-o concepție modernă, coordonată de prof. univ. dr. Mircea Regneală; şi Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale (Editura Stef, Iaşi, 2014) a  Danielei Argatu (bibliotecar, CCD Suceava).

Cu ocazia Conferinţei, au fost organizate expoziţii: „Ia-ţi zborul cu o carte!” – găzduită în holul Clădirii Centrale a BCU Cluj, realizată de Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj, reprezentată de Ioana Cosman şi Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, reprezentată de Raluca Trifu; „Cartea şi pictura”, organizată la Biblioteca Academiei „Cartea şi biblioteca – prietenii copiilor” (artă şi creaţii literare) – ediţia a II-a; „Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură” a artistei şi scriitoarei Victoria Fătu Nalaţiu; şi expoziţia de carte cu vânzare din Colecţia Biblioteca ABR.

În data de 4 septembrie, în urma sesiunii finale de comunicări, a fost organizată o seară festivă, găzduită de Interantional Ballroom, la care au participat peste 250 de persoane.

În pauzele dintre secțiuni, au avut loc vizite documentare la bibliotecile organizatoare şi la câteva obiective turistice importante ale Clujului – Grădina Botanică „Alexandru Borza”, Muzeul de Artă – Palatul Bánffy, Muzeul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia” unde participanţilor le-a fost oferită o seară ardeleană de neuitat, o surpriză din partea organizatorilor locali. Conferinţa s-a încheiat pe 5 septembrie, cu o excursie documentară la Salina Turda – Durgău şi la Mănăstirea Râmeţi, cu participarea a peste 150 de persoane.

Din punct de vedere al organizării  interne a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, în după-amiaza zilei a doua, a avut loc Adunarea generală a ABR care a votat în unanimitate raportul Comisiei de cenzori, Execuția bugetară pe anul  2013, precum și o serie de modificări în structurile de conducere: ca urmare a faptului că secretarul general al ABR şi-a dat demisia din funcţia deţinută,  rămânând  simplu membru în Consiliului de conducere; în plenul conferinţei s-a votat ca d-ra Corina Apostoleanu să preia această funcţie; ca urmare a vacantării unui loc din Consiliu (prin  demisia  d-lui Doru Stan, plecat din ţară) s-a votat intrarea d-nei Adriana Szekely – BCU Cluj în Consiliul de conducere, conform voturilor din Procesul-verbal al alegerilor ABR din 2011; s-au votat modificări la Statutul ABR, aflate pe site-ul ABR. S-a propus schimbarea denumirii  Secţiunii de Informatizare în Informatizare-Digitizare, prin trecerea Digitizarii de la secţiunea Carte rară. Conservare. Restaurare. De asemenea, s-a votat desființarea Secțiunii de referințe, deoarece activitățile desfășurate în această secțiune se regăsesc în Secțiunea de cultura informației.

Impresia generală a participanţilor la această ediţie a conferinţei ABR a fost una extrem de pozitivă, iar organizatorii au fost felicitaţi pentru modul în care au făcut posibilă desfăşurarea conferinţei. Prin comunicate de presă, interviuri la Radio şi TV Cluj ale preşedinţilor ABR la nivel naţional şi local, evenimentul a fost intens mediatizat,  atât în presa locală, română şi maghiară cât şi la nivel naţional.

Întâlnirea anuală a bibliotecarilor şi specialiştilor din toate tipurile de biblioteci, a constituit un prilej de împărtăşire de noi experienţe profesionale dar şi umane, care au contribuit la realizarea unei manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică.

 

Sinteză realizată de Drd. Carmen Pesantez, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti.

Contribuții  – Adriana Szekely

Raluca Trifu

Cristina Ungur

Corina Apostoleanu

Mircea Regneală

 

ECOURI ALE PARTICIPANŢILOR ROMÂNI ŞI STRĂINI

 

Stimate domnule preşedinte Mircea Regneală,

Vă mulţumesc încă o dată din toată inima pentru că mi-aţi oferit ocazia să particip la Conferinţa ABR de la Cluj-Napoca. Am avut parte de foarte multă ospitalitate, comunicare profesională şi personală deosebit de plăcută, un program cultural cognitiv şi reconfortant.

Vă rog să transmiteţi mulţumirile mele întregii echipe, care a muncit mult pentru a organiza acest eveniment.

Cu deosebit respect,

Eugenia Bejan

Director adjunct

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Chişinău Republica Moldova

+++

Maria Colătău

Ca în fiecare an, şi anul acesta a avut loc la Cluj, în perioada 3-5 septembrie, cea de a XXV-a Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema “Bibliotecile – Acces deschis la educaţie şi cultură”.
A fost lung drumul până la Cluj, dar a meritat. Clujul ne-a primit cu îmbrătişarea caldă a soarelui, dar mai ales a organizatorilor. A fost o Conferinţă organizată “ca la carte” după tehnicile muncii intelectuale, nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării, ci aşezat, ardeleneşte.
Deschiderea lucrărilor a avut loc în Aula “Iuliu Haţieganu” şi am fost onoraţi de cuvintele de salut ale organizatorilor şi invitaţilor din ţară şi din străinătate.

Cu toate că au fost mai mulţi participanţi ca niciodată – bibliotecari din bibliotecile universitare, academice, publice, şcolare – toţi s-au regăsit în lucrările pe secţiuni, riguros organizate. Am vizitat, admirat şi ne-a încântat Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Biblioteca Judeţeană “O. Goga”, Biblioteca Academiei-Filiala Cluj, etc.
În cadrul lucrărilor Conferintei ABR, s-a lansat cel de-al doilea volum al “Tratatului de biblioteconomie” – coordonator general, prof. univ. dr. Mircea Regneala, specialist de excepţie al biblioteconomiei româneşti.
De asemenea, a fost lansată lucrarea “Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale” – autor prof. Daniela Argatu, lucrare necesară şi utilă bibliotecarilor şcolari.
Dar, organizatorii Conferinţei au dorit ca, pe lângă “templele lecturii”,  să ne arate şi “templele naturii”, astfel că, în ultima zi a Conferinţei, ne-au condus paşii la Salina Turda-Durgău.  Am înţeles încă o dată că sarea dă gust bucatelor, iar cărţile au dat şi vor da sens vieţii. Am admirat culmile Munţilor Trascău, Valea Arieşului, Cheile Turzii şi ne-am încărcat pozitiv la Mănăstirea Râmeţi.
Pentru toate aceste zile încărcate de cunoaştere, pentru oxigenul primit înaintea deschiderii anului şcolar, mulţumim din suflet organizatorilor Conferinţei, mulţumim doamnelor Raluca Trifu şi Cristina Ungur.
Multumim domnului prof. univ. dr. Mircea Regneala, preşedintele ABR pentru dăruirea şi dragostea sa faţă de carte, bibliotecă şi asociaţie a cărei inimă este.
M. Colătău, membru al Consiluilui ABR

+++

(Mesaj transmis de profesorul norvegian doamnei prof. Angela Repanovici)

Dear Angela,

Thank you very much for wonderful days in Cluj! Lovely town, lovely conference, lovely people. I liked it very much. Nice dinner and beautiful botanical garden. Please send my best regards to the professor!

All the best,
Gunnstein

+++

Dear Mircea,

Thank you very much for invitation at your conference. High level !!!

Ane Landoy

(Director, Bergen University Library – Norvegia)

+++

I was impressed by the large number of issues discussed at the conference.
Congratulations to the Romanian librarians.

Dr. Manolis Koukourakis

(Director, University Library, Rethinon, Crete – Grecia)