Anunţ recrutare – postul de bibliotecar şef – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti

Universitatea Titu Maiorescu (UTM) din Bucureşti scoate la concurs postul de bibliotecar şef.

 

Responsabilităţile postului:

– Coordonarea activităţii bibliotecii UTM;

– Coordonarea dosarelor de acreditare Aracis pentru biblioteca UTM;

– Propunerea de publicaţii pentru popularizarea bibliotecii, în conformitate cu planul de învăţământ;

– Organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor, şi a documentelor specifice activităţii;

– Administrarea bazei de date cu cărţile din biblioteca UTM;

– Atragerea studenţilor şi stimularea studiului şi a lecturii;

 

 

 

Beneficiile postului:

– Un mediu de lucru profesionist într-o instituţie modernă şi orientată spre performanţă în educaţie;

– Posibilităţi de dezvoltare personală şi de carieră în domeniu;

– Mediu de lucru care permite dezvoltarea ;

– Recompense specifice nivelului de performanţă individuală.

 

Cerinţele candidatului:

– Studii superioare, reprezintă un avantaj studii în biblioteconomie;

– Pregătire de specialitate biblioteconomie sau înrudite biblioteconomiei;

– Bune abilităţi de operare pe calculator în programe dedicate: Windows, Ms. Office (Word, Excel), Internet;

– Bune abilităţi de comunicare verbala şi scrisă;

– Atitudine proactivă;

– Constituie avantaj, cunoaşterea unei limbi de largă circulaţie internaţională

 

Dacă eşti interesat(ă) trimite CV-ul tău în format Europass pe adresa de e-mail resurseumane@univ.utm.ro, până la data de 21 mai 2014.