Admitere la Știinte ale Informării și Documentării

Admiterea la Științe ale Informării și Documentării se face pe baza unui concurs de dosare, în urma căruia media de admitere rezultă din nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română la bacalaureat (pondere 2/3) şi din media celorlalte probe scrise date la bacalaureat (pondere 1/3).

Actele necesare pentru înscrierea la admitere sunt următoarele:

1. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureatul în sesiunea 2012 vor aduce o adeverinţă de la liceu care atestă calitatea de absolvent şi în care se menţionează totodată media generală, notele obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);

2. certificatul de naştere, în copie legalizată;

3. certificatul de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);

4. adeverinţa medicală-tip de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt/ă pentru învăţământul superior;

5. trei fotografii tip buletin / carte de identitate;

6. B.I. sau C.I. în copie xerox;

7. chitanţa de plată a taxei de înscriere (150 de lei pentru prima opţiune; 100 de lei pentru a doua opţiune; câte 50 de lei pentru următoarele opţiuni);

Atenție – cadrele didactice auxiliare (bibliotecari, secretare) nu plătesc taxa de admitere. Pentru a beneficia de această scutire este nevoie să aduceți o adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic auxiliar

8. diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

9. Candidaţii din Republica Moldova vor depune şi o copie simplă după paşaport;

10. Persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere vor prezenta unul dintre următoarele documente:

a. copii legalizate după certificatele de deces al părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

b. adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

c. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate) a susţinătorilor legali;

d. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat la Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

Astfel, pentru studii de licență (50 de locuri la buget si 10 locuri cu taxă) calendarul admiterii este:

9 – 15 iulie:Înscrierea candidaților după următorul program: luni-vineri:9.00-14.00;

sâmbătă duminică:9.00-12.00;

22 iulie: afișarea rezultatelor

23 iulie: depunerea contestațiilor (Între orele 9.00 și 18.00);

24 iulie: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor (în jurul orei 20.00);

25 – 29 iulie: depunerea opțiunilor pentru locurile bugetate (depunerea diplomei de bacalaureat în original: 9.00 – 14.00 luni-vineri);

 

25 – 31 iulie: depunerea opțiunilor pentru locurile cu taxă (depunerea avansului: 9.00 – 14.00 luni – vineri   și 9.00 – 12.00 sâmbătă și duminică);

29 iulie: afișarea rezultatelor la locurile bugetate (în jurul orei 20.00);

31 iulie: afișarea rezultatelor la locurile cu taxă (în jurul orei 20.00);

22 – 31 iulie: restituirea dosarelor în cazul candidaților cu medii sub cinci la examenul scris și în cazul candidaților care vor  se retrage.

Pentru programul de masterat (30 de locuri la buget) calendarul admiterii

este următorul:

3 – 10 septembrie: depunerea dosarelor

21 septembrie: data limită de afișare a rezultatelor

 

Pentru mai multe informatii http://litere.ro/