Actualizare „Regulament cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor univeristare”

Proces verbal al întâlnirii de lucru,
6 iunie 2022

 

Încheiat astăzi, 6 iunie 2022, cu ocazia sedinței de lucru a Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate, în care s-a discutat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor univeristare (aprobat prin Ordin de ministru nr. 3944/09.05.2003), care se impune a fi revizuit și actualizat urgent, pentru a fi în acord cu evoluția domeniului, cu misiunea si activitățile derulate în bibliotecile universitare, precum și pentru asigurarea cadrului legal actual de funcționare a bibliotecilor centrale universitare și universitare prin emiterea unui nou Ordin de ministru.

Ședința de lucru a Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate a avut loc la solicitarea doamnei președinte ABR, Adriana Szekely, iar de organizarea și moderarea sesiunii s-a ocupat doamna Petruta MihaelaVOICU, președinta diviziunii. Întâlnirea s-a desfășurat online, prin intermediul platformei Zoom, în data de 6 iunie 2022, începand cu ora 11.00, iar datele de logare au fost transmise de doamna Petruța Mihaela Voicu, președinta diviziunii.

La această întâlnire profesională au participat: conducerea și membrii Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate, președintele ABR, parte dintre membrii Consiliului director al ABR, specialişti în domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării. Moderatorii întâlnirii au fost preşedintele ABR, doamna Adriana Szekely și președintele Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate, dna. Petruța Mihaela Voicu.

Ordinea de zi a reuniunii a cuprins:
– prezentarea Regulamentului-cadru de funcționare a bibliotecilor universitare din sistemul național cu minusurile acestuia și necesitatea modificării urgente a acestui regulament.
– Ionela BURZ, secretar Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate a ridicat problema modificării legii bibliotecilor și a stadiului în care se află aceasta în prezent pentru a avea cadrul legal necesar modificării regulamentului.
– discuții și concluzii.

La inițiativa dnei Petruța Mihaela Voicu s-a constituit un grup de lucru pentru actualizarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor centrale universitare și a bibliotecilor universitare din sistemul național de biblioteci din România, stabilindu-se structura pe capitole, cu următoarele responsabilități asumate de membri ai Consiliului director al ABR și ai Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate:
1. Cadru general/Generalități – Cristina Ungur;
2. Cadru legislativ. Definiții – Petruța MihaelaVoicu, Ecaterina Radu, Carmen Leocadia Pesantez
Pozo;
3. Misiune – Cristina Ungur;
4. Obiective generale – Petruța MihaelaVoicu, Ecaterina Radu, Carmen Leocadia Pesantez Pozo;
5. Patrimoniu – Petruța MihaelaVoicu, Ecaterina Radu, Carmen Leocadia Pesantez Pozo;
6. Structura – Petruța MihaelaVoicu, Ecaterina Radu, Carmen Leocadia Pesantez Pozo;
7. Activități și servicii – Petruța MihaelaVoicu, Ecaterina Radu, Carmen Leocadia Pesantez Pozo;
8. Formare profesională – Adriana Szekely, Ivona Olariu – responsabilitate propusă în lipsă;
9. Resurse financiare – Cristina Ungur, Cristina Pârvu – responsabilitate propusă în lipsă;
10. Resurse Umane – Anișoara Budui, Ionela Burz, Simona Bursașiu;
11. Dispoziții finale – Petruța MihaelaVoicu, Ecaterina Radu, Carmen Leocadia Pesantez Pozo;

Documentul va fi OCR-izat și distribuit către toți participanții, iar umătoarea întâlnire de lucru a fost stabilită pentru data de 16 iunie 2022, ora 11.00, datele de logare fiind transmise în timp util de către dna. Petruța MihaelaVoicu.

Întocmit,
Ionela BURZ
Secretar Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate