Activități la Filiala Vaslui

Activități desfășurate de ABR-Filiala Vaslui 2015-2016

 • Centrul Eminescu: Decizii şi perspective stabilite la Conferinţa Naţională a ABR ediţia a XXVI-a, Iaşi, 19 septembrie 2015, ora 11.00, la Centrul Eminescu Iaşi, locul de întâlnire al bibliotecarilor, membrii ABR Scurtă prezentare-videoproiecţie Decizii şi perspective pentru bibliotecarii membrii ABR, Bibliotecarul viitorului (bibliotecar Geta Modiga, Valentina Lupu);
 • Ziua Europeană a limbilor moderne la biblioteca Școlii „Ștefan cel Mare” Vaslui – 26 septembrie (Cecilia Vasilescu);
 • Ziua Internaţională a profesorului la toate instituțiile școlare vasluiene – 5 octombrie 2015;
 • Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare organizată de CCD Vaslui și Colegiul Economic „Anghel Rugina” Vaslui (prof. Valentina Lupu), 22.10.2015;
 • Simpozionului Regional “Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”, 20 noiembrie 2015, Vaslui, organizată de CCD Vaslui și Colegiul „Marcel Guguianu” Zorleni, jud. Vaslui (bibliotecar, Luminița-Ludmila Zuran și Liviu Munteanu). În mod deosebit s-au remarcat lucrările prezentate de Carmen Pesantes de la BCU București cu Diseminarea informațiilor de la Seminarul organizat de Biblioteca de la Institutului Goethe  cu tema „Spaţii de lucru în biblioteci”, Daniela Argatu de la CCD Suceava cu lucrarea „Abordarea sistematică a elevilor supradotați, cu TSI sau CES prin biblioteca școlară”;
 • Conferinta Internațională CESC Timișoara, nov. 2015 (Viorica Genes, Valentina Lupu);
 • Magia Măştilor – spectacol cu măşti tradiţionale organizat de Palatul Copiilor Vaslui (prof. Mirela Nistoroschi și Valentina Lupu) 27.11.2015;
 • Ziua Naţională a României – 1 decembrie 2015 organizat în toate școlile din jud. Vaslui;
 • Evenimente organizate în toate bibliotecile școlare din jud. Vaslui de Ziua Culturii Naționale și a poetului M. Eminescu – 15 ianuarie 2016:

– Simpozion județean “Eminescu și mirifica lume a cărții”;

– Zilele Eminescu organizate la Centrul Eminescu Bârlad (13-15 ianuarie 2016);

 • Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie organizată în toate școlile jud. Vaslui;
 • Expoziții tematice în biblioteci în cadrul Programului POSDRU/153/1.1/S/142342 (CCD Vaslui și școli din jud. Vaslui);
 • Ion Luca Caragiale – 1 februarie 2015;
 • Ion Creangă – 1 martie 2015;
 • Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare – 4 Martie;
 • Ziua Internaţională a Femeii – 8 Martie 2016;
 • Ziua Internaţională a Francofoniei; Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret – 20 Martie 2016;
 • Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret – 2 Aprilie 2016 (Școala „Ștefan cel Mare” Vaslui – bibliotecar, Vasilescu Cecilia);
 • 22 aprilie 2016 – Ziua Mondială a bibliotecarului, a cărţii şi a dreptului de autor, activități organizate în toate bibliotecile școlare din jud. Vaslui;

– participare la ed. a V-a a simpozionului interjudețean „Biblioteca între imagine și realitate”, Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, (Daniela Argatu, Adina Lahman, Valentina Lupu, Olga Grijincu, Cornelia Geanta, Veronica Liliana Visu, Maria Leonte, Emilia Dascalu);

 • Eveniment naţional Noaptea Bibliotecilor Româneşti – organizat din 23 aprilie 2013 și în prezent 2016, în toate bibliotecile liceelor din jud. Vaslui;
 • Ziua Europei – 9 Mai 2016, organizată în toate școlile jud. Vaslui;
 • Ziua Adolescentului în liceele jud. Vaslui (a treia săptămână a lunii mai) – mai 2016;
 • Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului „O lume minunată” și Ziua Mondială a Părinților, organizată în toate școlile jud. Vaslui – 1 iunie 2016;

Activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în perioada 18-22 aprilie 2016 în bibliotecile şcolare în cadrul Programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Schimburi de experienţă

 • Consfătuirile anuale ale bibliotecarilor școlari din județ, 26.09.2015;
 • Cercurile metodice ale bibliotecarilor școlari din județ (1/semestru);
 • Schimb de experiență Filiala ABR Vaslui cu Filiala ABR Tulcea – 25-27 mai 2016.

Articole publicate în:

– volumul Simpozionului Regional “Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”, 20 noiembrie 2015, Vaslui;

– Revista „Biblioteca, Educație, Cultura” nr. 16/2016;

– Revista Biblioteca;

Alte publicatii locale (Revista „Elanul” si „Ecouri literare”, ziarul Obiectiv, Monitorul, Vremea Nouă, Meridianul).

 

Secretar ABR-Filiala Vaslui,

Bibliotecar, Olga Grijincu