Activitate Filiala Bihor – Dor de Eminescu

Vineri, 13 ianuarie 2022, la biblioteca Şcolii Gimnaziale „Dacia” din Oradea, sub egida Asociației Bibliotecarilor din România, filiala Bihor, președinte bibl. prof. Mariana Trofin, am sărbătorit Ziua culturii naționale și 172 de ani de la naşterea marelui poet, Mihai Eminescu, despre care George Călinescu în cartea dedicată vieţii acestuia, a scris: „este cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie, și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele, și să le ridice în țeava subțire a altui crin, de tăria parfumurilor sale”.

Elevi din clasele a V-a C, a V-a A, a VII-a B, a VII-a A și a VII-a D, au pregătit un frumos program artistic închinat geniului eminescian. După prezentarea momentelor semnificative din biografia poetului, corul școlii coordonat de prof. Monica Matiuț a dat glas versurilor eminesciene din poeziile: „La steaua”, „Fiind băiet păduri cutreieram”, „Povestea codrului”, „Crăiasa din povești”, „Lacul”, „Și dacă…”, „Glossă”, „Dintre sute de catarge”, „Numai poetul”, „Codrule, codruțule”, precum și romanța: „Pe lângă plopii fără soț….”.

Am putut admira  o frumoasă expoziţie de desene, având ca punct de pornire marile teme eminesciene, dar şi o expoziţie de carte, care a purtat titlul: „Dor de Eminescu”.

La finalul programului, elevii participanţi au primit în dar câte un semn de carte, cu aforismele poetului: „Am înţeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având totul”,Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul și filosofia vieții.”

Momentul a fost cu adevărat unul special, graţie elevilor care au reuşit să ne sensibilizeze prin muzică, vers şi culoare!

Prof. bibl. Matica Ioana

Școala Gimnazială „Dacia”, Oradea