Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXXII-a,31 august-2 septembrie 2022, Suceava

Biblioteca - spațiu al informării, cercetării și inovării

Misiune ABR

Asociația Bibliotecarilor din România își propune să promoveze toate tipurile de biblioteci românești în țară și străinătate și să susțină activ bibliotecarul, prin activități care să îmbunătățească nivelul profesional și științific al acestuia și al altor categorii de personal de specialitate din biblioteci, pentru optimizarea și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în vederea dezvoltării accesului egal la informații și documente pentru toate categoriile de utilizatori.

Obiective ABR

  • promovarea tuturor tipurilor de biblioteci din țară și a intereselor profesionale și științifice ale bibliotecarilor și altor categorii de personal de specialitate angajat în biblioteci;
  • dezvoltarea, sprijinirea și stimularea activității științifice și profesionale a membrilor prin organizarea de conferințe, întruniri, schimburi de experiență și de bune practici, prin elaborarea, traducerea, editarea și difuzarea publicațiilor de specialitate etc.;
  • dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a colaborării între bibliotecari la nivel național și internațional;
  • studierea principalelor probleme de ordin științific, tehnic, legislativ și organizatoric privind bibliotecile și personalul acestora.

Articole recente

Proces verbal al întâlnirii de lucru,
6 iunie 2022

 

Încheiat astăzi, 6 iunie 2022, cu ocazia sedinței de lucru a Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate, în care s-a discutat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor univeristare (aprobat prin Ordin de ministru nr. 3944/09.05.2003), care se impune a fi revizuit și actualizat urgent, pentru a fi în acord cu evoluția domeniului, cu misiunea si activitățile derulate în bibliotecile universitare,

Stimați colegi,

În data de 8 iunie 2022, va avea loc sesiunea de primăvară-vară a Secțiunii Periodice a ABR, cu tema Accesul la publicațiile seriale în contextul actual. Întâlnirea se va desfășura on-line, începând cu ora 13:30.

În cadrul întrunirii, vor fi prezentate următoarele lucrări:

1.     Nelu STAMATE, Biblioteca Universității “Dunărea de Jos” din Galați.  Platforma de reviste științifice a Universității “Dunărea de Jos” din Galați

2.