Misiune ABR

Asociația Bibliotecarilor din România își propune să promoveze toate tipurile de biblioteci românești în țară și străinătate și să susțină activ bibliotecarul, prin activități care să îmbunătățească nivelul profesional și științific al acestuia și al altor categorii de personal de specialitate din biblioteci, pentru optimizarea și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în vederea dezvoltării accesului egal la informații și documente pentru toate categoriile de utilizatori.

Obiective ABR

  • promovarea tuturor tipurilor de biblioteci din țară și a intereselor profesionale și științifice ale bibliotecarilor și altor categorii de personal de specialitate angajat în biblioteci;
  • dezvoltarea, sprijinirea și stimularea activității științifice și profesionale a membrilor prin organizarea de conferințe, întruniri, schimburi de experiență și de bune practici, prin elaborarea, traducerea, editarea și difuzarea publicațiilor de specialitate etc.;
  • dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a colaborării între bibliotecari la nivel național și internațional;
  • studierea principalelor probleme de ordin științific, tehnic, legislativ și organizatoric privind bibliotecile și personalul acestora.

Articole recente

Stimaţi colegi,

Prin prezenta, vă convocăm marţi – 20 iunie 2023, în intervalul orar 14.00 – 16.30, la Biblioteca Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, Sector 1, Bucureşti) – Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, pentru Adunarea Generală extraordinară a membrilor Filialei Bucureşti a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

Pe ordinea de zi se află Alegerea noii structuri de conducere a Filialei Bucureşti  Consiliu Director, constituit din preşedinte,

Proces-verbal,

Încheiat azi 25.05.2023, cu ocazia ședinței organizate în vederea alegerilor în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România – Filiala Sălaj

La ședință au participat 16 din 26 de membri activi existenți în Asociația Bibliotecarilor din România – Filiala Sălaj.

Alegerile s-au desfășurat respectând Metodologia privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociație precum și procedura de vot.

Ordinea de zi a ședinței:

  1. Raportul de activitate al Asociației Bibliotecarilor din Sălaj,