Misiune ABR

Asociația Bibliotecarilor din România își propune să promoveze toate tipurile de biblioteci românești în țară și străinătate și să susțină activ bibliotecarul, prin activități care să îmbunătățească nivelul profesional și științific al acestuia și al altor categorii de personal de specialitate din biblioteci, pentru optimizarea și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în vederea dezvoltării accesului egal la informații și documente pentru toate categoriile de utilizatori.

Obiective ABR

  • promovarea tuturor tipurilor de biblioteci din țară și a intereselor profesionale și științifice ale bibliotecarilor și altor categorii de personal de specialitate angajat în biblioteci;
  • dezvoltarea, sprijinirea și stimularea activității științifice și profesionale a membrilor prin organizarea de conferințe, întruniri, schimburi de experiență și de bune practici, prin elaborarea, traducerea, editarea și difuzarea publicațiilor de specialitate etc.;
  • dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a colaborării între bibliotecari la nivel național și internațional;
  • studierea principalelor probleme de ordin științific, tehnic, legislativ și organizatoric privind bibliotecile și personalul acestora.

Articole recente

În perioada sept. 2019 – sept. 2023, activitatea Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România a constat în întâlniri de lucru, elaborare de materiale profesionale, discuții, dezbateri, comutarea activității secțiunii în mediul on-line prin înființarea pe Facebook a grupului Atelier de elaborare a Ghidului național de catalogare, prezentări de lucrări din domeniul prelucrării documentelor, corespondență internă și internațională pentru diverse aspecte profesionale specifice activității secțiunii etc. Toate acestea sunt evidențiate, cronologic, în următorul tabel.

Proces-verbal

încheiat în data de 7 septembrie 2023, cu ocazia întrunirii profesionale a Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

 

În cadrul celei de-a XXXIII-a ediție a Conferinței Naționale a ABR, desfășurată în format hibrid, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara a avut loc întrunirea profesională a Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare. Astfel, în ziua de 7 septembrie 2023,