Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXXII-a,31 august-2 septembrie 2022, Suceava

Biblioteca - spațiu al informării, cercetării și inovării

Misiune ABR

Asociația Bibliotecarilor din România își propune să promoveze toate tipurile de biblioteci românești în țară și străinătate și să susțină activ bibliotecarul, prin activități care să îmbunătățească nivelul profesional și științific al acestuia și al altor categorii de personal de specialitate din biblioteci, pentru optimizarea și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în vederea dezvoltării accesului egal la informații și documente pentru toate categoriile de utilizatori.

Obiective ABR

  • promovarea tuturor tipurilor de biblioteci din țară și a intereselor profesionale și științifice ale bibliotecarilor și altor categorii de personal de specialitate angajat în biblioteci;
  • dezvoltarea, sprijinirea și stimularea activității științifice și profesionale a membrilor prin organizarea de conferințe, întruniri, schimburi de experiență și de bune practici, prin elaborarea, traducerea, editarea și difuzarea publicațiilor de specialitate etc.;
  • dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a colaborării între bibliotecari la nivel național și internațional;
  • studierea principalelor probleme de ordin științific, tehnic, legislativ și organizatoric privind bibliotecile și personalul acestora.

Articole recente

Stimați colegi,

 

În luna noiembrie 2016, am transmis, în vederea organizării cursurilor de perfecționare în cadrul Asociației, un chestionar care să sprijine deciziile referitoare la temele și direcțiile în care membrii noștri doresc să se dezvolte profesional. În anii care au urmat, au fost oferite, gratuit, o serie de cursuri a căror desfășurare continuă și în prezent.

Reluăm acest chestionar, actualizat, distribuindu-l dumneavoastră, cu rugămintea de a-l disemina în același mod în care l-ați primit (transmiteți link-ul prin e-mail),

 

Asociația Bibliotecarilor din România a lansat la cea de-a XXXII-a Conferință Națională, care a avut loc la Suceava, în perioada 31 august – 2 septembrie 2022, ediția a doua a Tratatului de Biblioteconomie, lucrare de interes fundamental pentru biblioteconomia românească, destinată tuturor tipurilor de bibliotecari și biblioteci, la care s-a lucrat aproape trei ani neîntrerupt, sub atenta coordonare a profesorului Mircea Regneală.

Actuala ediție este complet revizuită,