2013 – ANUL EUROPEAN AL CETATENILOR IN UNIUNEA EUROPEANA

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

In cadrul activităților de perfecționare a bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști, pe semestrul al II-lea, al anului școlar 2012-1013, a avut loc, pe 13 martie 2013, o activitate cu tema ,,2013- ANUL EUROPEAN AL CETĂȚENILOR IN UNIUNEA EUROPEANĂ’’. Activitatea a fost organizată de biblioteca Casei Corpului Didactic a I.S.J. Giurgiu și biblioteca Colegiului National ,,Ion Maiorescu”, Giurgiu și s-a desfășurat în cadrul Centrului de Documentare și Informare al C.N.I.M.

La activitate au participat: d-na Bălan Dumitra, Director al C.C.D.- Giurgiu, d-na Simon Elena, metodist C.C.D, d-na Sabasanu Mirela, profesor C.N. ,,Ion Maiorescu’’, bibliotecari școlari.

La primul punct, a fost prezentat pe suport media: ,,2013- ANUL EUROPEAN AL CETĂȚENILOR IN UNIUNEA EUROPEANĂ’’, material pregătit de elevii clasei a XI-a E, sub îndrumarea doamnei profesor SABASANU MIRELA. Pe fond muzical, elevii au prezentat: perioadele Uniunii Europene, din 1995 și până astăzi; Declarația Schuman, 9 mai 1950; Tratatul de Instituire a Constituției Europene; Instituțiile Uniunii Europene; Imnul Uniunii Europene; Spațiul Schengen; Drepturile și obligațiile Europene. S-a subliniat faptul că principalul obiectiv al ,,ANULUI CETĂȚEAN EUROPEAN’’, este acela de a informa opinia publica și de a crește gradul de conștientizare a populației din statele membre ale Uniunii, cu privire la drepturile și responsabilitățile legate de cetățenia europeană.

La al doilea punct al ordinei de zi, a fost prezentat referatul cu titlul ,,BIBLIOTECA – CENTRU DE  INFORMARE EUROPEANĂ’’, material întocmit de doamna SIMA FLORICA, bibliotecar la C.C.D. Giurgiu, și doamna GOGOAȘA IONICA, bibliotecari la C.N. ,,Ion Maiorescu”- Giurgiu. S-au prezentat: informații generale, date despre inaugurarea Rețelei Centrelor de Informare Europene Direct, misiunea centrelor, ceea ce oferă Europa Direct, centrele de Informare Europene Direct de la noi din țară.

Doamna Gogoașa Ionica, bibliotecar C.N.I.M., a făcut cunoscut faptul că a avut loc inaugurarea Centrului European de Documentare, de la Universitatea Pitești ,,CDE UPIT’’, la 1.X.2012; acest Centru, cel de-al 19-lea European Documentation Centre din Romania, promovează extinderea educației și cercetării în domeniul integrării Europene.

La punctul al treilea al ordinei de zi au avut loc discuții.

Doamna profesor Bălan Dumitra, director C.C.D Giurgiu, a informat doamnele bibliotecare despre unele proiecte online de cooperare între școli; acestea se pot găsi la adresa: www.etwinning.net.

Doamna Simon Elena, metodist C.C.D, a propus vizitarea unor C.D.I-uri din nordul județului, pentru un schimb de experiență .

Doamnele bibliotecare prezente au apreciat materialele prezentate, acestea fiind binevenite, cu  informații de actualitate și folositoare. Au fost înmânate programul de activitate și un semn de carte semnificativ, cu însemnele Uniunii Europene.

 

Gogoasa Ionica Mariana,

Secretar A.B.R. -filiala