2007 Raport activitate SI

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Raport de activitate a Secţiuni de informatizare

 

La Conferinţa Naţională a A.B.I.R. din Septembrie 2006, de la Timişoara planul de activitate propus a fost:

I. Definitivarea parametrizării ROLiNeST

1. Întrunirea Secţiunii

În data de 12.06.2007 a avut loc întrunirea Secţiunii de informatizare a ABIR (A.B.R.), la Universitatea Politehnica Bucureşti. Scopul a fost prezentarea stadiului actual al portalului ROLiNeST, continuarea parametrizării acestuia. Raportul întrunirii este accesibil la adresa:

https://abr.org.ro/informatizare_iunie2007.doc

Întâlnirea a avut două părţi, un workshop şi o sesiune de lucru pentru specialişti.

În cadrul workshopului:

 1. S-a făcut o prezentare a stadiului actual al ROLiNeST, a noutăţilor din versiunea a 4-a METALIB.

a.S-a prezentat ce conţine ROLiNeST:

 

 • Cataloagele unor biblioteci româneşti sau străine
 • Baze de date ştiinţifice (de ex. ProQuest)
 • Reviste electronice
 • ROMDOC

b. Prezentare noua interfaţă, categoriile parametrizate

c. Prezentare resurse electronice incluse în ROLiNeST

d. Prezentare SFX, lista RE, lista rev. electronice de rez. in SFX

S-a prezentat SFX-ul şi serviciile pe care le poate oferi, noua facilitate full text, care permite saltul direct la full text, atunci când acesta este disponibil printr-unul din furnizorii la care există abonament. S-a avut în vedere şi cazul în care full textul unui document este oferit de 2 aggregator, utilizatorul va alege pe cel care este licenţiat în biblioteca sa.

e. Prezentare imagini, full text

f. Import descrieri bibliografice în clientul ALEPH al B.C.U.Timişoara.

g. Teste practice

 

2. S-au creat o serie de categorii şi subcategorii ale resurselor electronice integrate în ROLiNeST (În săptămânile ce a precedat întrunirea, împreună cu reprezentanţii ExLKH (Zoltan Vanadai)  s-a lucrat voluntar (Doina Ostafe) la parametrizarea ROLiNeST, după upgrade-ul la MetaLib 4  creându-se o serie de noi categorii şi subcategorii. )

În prezent există categoriile: Biblioteci, Baze de date, toate. Pentru categoria biblioteci s-au creat subcategoriile: Biblioteci în România, Biblioteci în Europa, Biblioteci în America şi toate bibliotecile.

Pentru categoria de baze de date s-au creat subcategoriile:

 • Biblioteconomie
 • Economie/Business
 • Educaţie
 • Literatură
 • Inginerie
 • Medicină
 • Ştiinţe
 • Socio-umane
 • EBSCO
 • ProQuest
 • Toate.

Catalogul virtual colectiv românesc în ştiinţă şi tehnologie, în prezent, este compus din cataloagele bibliotecilor:

 • BCU „Carol I Bucureşti
 • BCU Eugen Todoran Timişoara
 • BCU Lucian Blaga Cluj-Napoca
 • BCU Mihail Eminescu Iaşi
 • Bib. Univ. Politehnica Bucureşti
 • Bib. Univ. Politehnica Timişoara
 • Bib. Univ. Tehnică Cluj-Napoca
 • Biblioteca Academiei Române Bucureşti
 • Biblioteca IFIN-HH
 • Biblioteca INID
 • Biblioteca Judeţeana Mureş,   filiala TELEKI-BOLYAI
 • Biblioteca Naţională a României (un set de test gazduit pe serverul UPB)

3. S-au făcut corecturile necesare şi de traducere ale interfeţei noii versiuni a METALIB

4. S-au reconvertit fişierele în setul de caractere UTF8 pentru a elimina problemele de afişare a caracterelor româneşti.

5. S-a făcut backup-ul la serverul MetaLib,

6. S-a modificat portului serverului METALIB din 8331 în 80, pentru a evita restricţionarea accesului din diferite reţele. Acum se poate accesa portalul la adresa http://aleph.edu.ro

S-au evidenţiat costurile curente ale sistemului:

 

 • administrare MetaLib şi SFX
 • întreţinere software
 • administrare şi întreţinere server Metalib.

 

Toate aceste costuri au fost suportate de la încheierea Contractului de cercetare NUSIDOC de către  CTTIP – Universitatea Politehnica Bucureşti.

S-au pus în discuţie cerinţele de dezvoltare ale MetaLib în perspectiva extinderii utilizării acestuia, pentru a trece de la faza de cercetare la cea de exploatare a sistemului RoLiNeST de cât mai mulţi utilizatori.  S-au evidenţiat ca necesare în perspectivă:

a. achiziţia de instanţe suplimentare (cel puţin 5-6)

b. achiziţia de licenţe (pentru 50.000FTE)

c. plata creării de  MetaIndex-uri (pe câteva domenii importante)

d. abonament la Central KnowledgeBase

 

 • S-au prezentat perspectivele de dezvoltare a portalului ROLiNeST:
 • Conectarea de noi cataloage, ale altor biblioteci din ţară, în catalogul virtual
 • Dezvoltarea sistemului prin conectarea  de noi resurse electronice on line
 • Integrarea cu alte proiecte.
 • Introducerea de documente digitale româneşti, din bibliotecile partenere sau alte surse
 • Dezvoltarea unui serviciu ILL.

 

De la început s-a subliniat faptului că portalul ROLiNeST este un pas înainte în căutarea şi regăsirea informaţiei, este o realizare importantă  ce trebuie continuată cu alte proiecte prin care să fie dezvoltat, cu care să conecteze şi să se  completeze.

II. Realizarea unei proceduri de integrare în ROLiNeST

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o bibliotecă pentru a se integra în sistemul ROLINEST sunt:

 1. un soft performant de bibliotecă care permite catalogare sau cel puţin export în format MARC şi acceptă standardele Z39.50, http, XML
 2. să aibă o bază de date bibliografică consistentă (minim 10.000 înregistrări) în format MARC sau convertibilă în  MARC
 3. să achiziţioneze şi să instaleze clientul Z39.50
 4. să plătească o taxă de configurare în ROLiNeST firmei ExLibris(ExLkh)

S-au pus în discuţie şi următoarele două puncte:

 1. să plătească o taxă de conectare (ROLINEST)
 2. abonament anual de exploatare ROLINEST.

Ultimele două puncte se referă la plăţi ce au fost propuse ca posibile şi care trebuie discutate, stabilite împreună cu forurile competente şi stipulate în contracte de colaborare între biblioteci şi instituţia care administrează ROLINEST.

III. Realizarea unui ghid de utilizare a ROLiNeST

Ghiduri de utilizare a ROLINEST:

La BCUT http://www.bcut.ro/rolinest.pdf

La BCU Iaşi http://www.bcu-iasi.ro/instrmeta.pdf

După ce se fac toate modificările dorite în interfaţa MetaLib şi în lista resurselor electronice abonate în ţară se va actualiza ghidul de utilizare al ROLiNeST şi va fi disponibil on line tuturor potenţialilor utilizatori, probail pe site-ul ROLiNeST.

IV. Realizarea unui ghid de informatizare a bibliotecilor mici

 

Preşedinta Secţiunii de Informatizare

Ing. drd. Doina Ostafe