Home
Statut
Conducere
Filiale
Secţiuni
Publicaţii
Blog
Resurse utile

SECŢIUNI PROFESIONALE


 
Secţiunea Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor
Preşedinte: Viorica Iepureanu vic@bcub.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti)
Vicepreşedinte: Elena Mărginean (Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu)
Secretar: Cristina Popa (Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca)
Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare
Preşedinte: Victoria Frâncu - francu@bcub.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti )
Vicepreşedinţi: Olga Beschea (Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi) - pentru probleme de catalogare, Carmen Hălciug (Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi) - pentru probleme de indexare
Secretar: Eugenia Grecescu (Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova)
Resurse utile:
Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar
Preşedinte: Ştefania Mazilu - stefi@bcub.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti )
Vicepreşedinte: Ana Isvoranu (Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova)
Secretar: -
Resurse utile:
Secţiunea Referinţe
Preşedinte: Mariana Ianuş mianus@library.tuiasi.ro (Biblioteca Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi)
Secretar: Mioara Voncilă (Biblioteca Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi)
Resurse utile:
Secţiunea Periodice
Preşedinte: Alexandra Enescu - enescu@bcub.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti)
Vicepreşedinte: Luminiţa Danişlumida@bcu-iasi.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi)
Secretar: Henrietta Alina Muntyan - alina.muntyan@bcut.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timişoara)
Resurse utile:
Secţiunea Prezervare, conservare, restaurare
Preşedinte interimar: Aurelian Popescu - aurelian@bcub.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti)
Secretar: Ioana Gafton- bibliotecar@bcu-iasi.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi)
Resurse utile:
Secţiunea Carte rară, manuscrise, digitizare
Preşedinte interimar: Daniel Nazare (Biblioteca Judeţeană "G. Bariţiu" Braşov)
Secretar: Emilian Corneanu (Biblioteca Universităţii "Transilvania" din Braşov)
Resurse utile:
Secţiunea Cultura informaţiei
Preşedinte: Angela Repanovici - repa@unitbv.ro; repanovici7@gmail.com (Universitatea "Transilvania" Braşov)
Vicepreşedinte: Rodica Maria Volovici - rodica.volovici@ulb.sibiu.ro; rodica.volovici@gmail.com (Biblioteca Universitară Sibiu)
Secretar: Crina Roy (Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti)
Resurse utile:
Secţiunea Statistică şi evaluare
Preşedinte: Adriana Szekelyadriana@bcucluj.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca)
Vicepreşedinte: Ivona Olariu (Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi)
Secretar: Daniela Antoniale (Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova)
Resurse utile:
Secţiunea Informatizare
Preşedinte: Doina Ostafe dostafe@bcut.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timişoara)
Secretar: Gabriela Mailat (Biblioteca Universitară "Transilvania" Braşov)
Resurse utile:
Secţiunea Legislaţie de bibliotecă si perfecţionare profesională
Preşedinte: Luminiţa Mironmiron@bcub.ro (Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti)
Vicepreşedinte: Elena Chiaburu (Biblioteca FEEA Iaşi)
Secretar: Ionica Şerban (Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare Bucureşti)
Resurse utile:
Secţiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă
Preşedinte: Oana Jianu - bibliotecaccd_bacau@yahoo.com (C.C.D. Bacău)
Secretar: Alina Firan (C.C.D. Gorj)
Resurse utile: