Home
Statut
Conducere
Filiale
Secţiuni
Publicaţii
Blog
Resurse utile

English version English version

REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

Publicaţie trimestrială

ISSN 1841-1940

| Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Modalităţi de abonare | Arhiva

Redacţia: Str. Boteanu nr. 1, sector 1, Bucureşti, cod 010027
Tel./Fax 3120108 int. 260 (redactor-şef)

Colegiul de redacţie

Director
Prof.univ.dr. Mircea Regneală - director general, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti
regneala@bcub.ro
Redactor-şef
Drd. Robert Coravu - director general adjunct, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti
coravu@bcub.ro
Redactor-şef adjunct
Prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici - Universitatea "Transilvania" din Braşov
arepanovici@unitbv.ro
Secretar de redacţie
Gina Enescu - Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti
ginaenescu@gmail.com
Membri
Acad. Florin Filip - vicepreşedintele Academiei Române, director general, Biblioteca Academiei Române
Prof. univ. dr. Ion Stoica - Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Elena Tîrziman - director general, Biblioteca Naţională a României
Conf. univ.dr. Agnes Erich - director, Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgovişte
Prof. univ. dr. Albert Boekhorst - Universitatea din Amsterdam, Olanda
Prof. univ. dr. Lorenzo Baldacchini - Universitatea din Bologna, Italia
Prof. univ. dr. Gunnstein Akselberg - Universitatea din Bergen, Norvegia

Apariţii în 2010


Nr. 1: BIBLIOTECILE PE WEB. Coordonator:  conf. univ. dr. Agnes  Erich
Nr. 2: PATRIMONIUL CULTURAL SCRIS - REPERE BIBLIOTECONOMICE. Coordonator: conf. univ. dr. Elena Tîrziman

Nr. 3:  DEPOZITE DIGITALE INSTITUŢIONALE. Coordonator:  prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici
Sumar

Nr. 4:  UTILIZATORII BIBLIOTECILOR DIN ROMÂNIA. Coordonator:  drd. Robert Coravu
Sumar