Home
Statut
Conducere
Filiale
Secţiuni
Publicaţii
Blog
Resurse utile

CONDUCEREA ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR)

Conferinţa Naţională

Consiliul de conducere

Şedinţe 16.12.2010 29.06.2010 25.03.2010 15.12.2009  25.06.2009 17.03.2009 12.12.2008 24.06.2008 18.04.2008 13.12.2007 25.06.2007
Comunicate 21.04.2008 12.03.2008 11.05.2007

Preşedinte
Prof. univ. dr. Mircea Regneală (Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti)
Tel. 021/3131605
E-mail: regneala@bcub.ro

Secretar general
Corina-Mihaela Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa)
Tel: 0241/616244
E-mail: c.apostoleanu@biblioteca.ct.ro

Secretar executiv
Dorin Zărnoeanu (Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti)
Tel. 021/3131605 interior 223 (după ora 16.00)
E-mail: infoabr@gmail.com

Trezorier
Lăcrămioara Blascioc

Vicepreşedinţi
Gabriela Dumitrescu (Biblioteca Academiei Române) - Diviziunea Biblioteci naţionale
Tel. 0740/136659
E-mail: gabi@biblacad.ro

Adriana Szekely (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj) - Diviziunea Biblioteci universitare
Tel. 0264/597092
E-mail: adriana@bcucluj.ro

Mihaela Zecheru (Biblioteca Camerei Deputaţilor) - Diviziunea Biblioteci specializate
Tel. 021/4141355
E-mail: mihaela.zecheru@cdep.ro

Liliana Lazia (Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa) - Diviziunea Biblioteci publice
Tel: 0241/614482
E-mail: l.lazia@biblioteca.ct.ro

Valentina Lupu (Casa Corpului Didactic Vaslui) - Diviziunea Biblioteci şcolare
Tel. 0235/317279
E-mail: ccdvs@yahoo.com

Membri

Robert Coravu (Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti)
Tel. 021/3131605
E-mail: coravu@bcub.ro

Luminiţa Mihaela Dragu
(Biblioteca Academiei Române)
Tel. 021/2125856
E-mail: mihadragu@yahoo.com

Ivona Olariu (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi)
Tel. 032/264245
E-mail: ivona@uaic.ro

Ovidiu Călugărescu (Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare)
Tel. 0721032390
E-mail: biblioteca@unap.ro

Delia Pârşan (Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Tudoran” Timişoara)
Tel. 0256/490 353
E-mail: deliap@bcut.ro

Maria Colătău (Biblioteca Liceului cu Program Sportiv Buzău)
Tel. 0238/422824
E-mail: maria_colatau@yahoo.com

Maria Drăghici (Casa Corpului Didactic Constanţa)
Tel. 0241/615453, 0241 615468
E-mail: mrdrghc@yahoo.com

Margareta Pop (Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud)
Tel. 0263/236726
E-mail: margaretapop@yahoo.com

Valerica Grigore (Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Măgurele)
Tel. 021/4042300/3701
E-mail : vgrigore@ifin.nipre.ro, vgrigore@gmail.com


Comisia de cenzori

  • Cenzori
Crina Mihăilescu (Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti)
Luciana Dumitru (Biblioteca Colegiului Naţional "Gh. Şincai" din Bucureşti)
Liliana Cristea
Delia Chiru (Biblioteca Naţională a României)
Mariana Diniţă (Biblioteca Institutului Naţional de Fizică si Inginerie Nucleară Măgurele) 
  • Cenzori supleanţi
Liliana Popescu (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti)
Valeria Fratoştiţeanu (Biblioteca Universităţii din Craiova)

Birourile de coordonare ale diviziunilor ABR

  • Diviziunea Biblioteci Naţionale
Preşedinte
Gabriela Dumitrescu
(Biblioteca Academiei Române) Tel. 021/2128284 E-mail: gabi@biblacad.ro
Secretar

Doina Stănescu
(Biblioteca Naţională a României) Tel. 021/3142434 E-mail: doina.stanescu@bibnat.ro
Membri
Tabita Chiriţă (Biblioteca Naţională a României) Tel. 021/3142434 E-mail: tabita.chirita@bibnat.ro
Mihaela Luminiţa Dragu (Biblioteca Academiei Române) Tel. 021/2128284 E-mail: mihadragu@biblacad.ro
Dragoş Cojocaru
(Biblioteca Academiei Române) Tel. 021/2128284
  • Diviziunea Biblioteci Universitare 
Preşedinte
Adriana Szekely (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj) Tel. 0264/597092 E-mail: adriana@bcucluj.ro
Secretar

Ivona Olariu (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi) Tel. 032/264245 E-mail: ivona@uaic.ro
Membri
Ovidiu Călugărescu (Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”) Tel. 021/3194880 E-mail: biblioteca@unap.ro
Luminiţa Miron
(Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti) Tel. 021/3131605 int. 258 E-mail: miron@bcub.ro
Luminiţa Danciu (Biblioteca Universităţii din Petroşani) Tel. 0254/549013 E-mail: danciu@upet.ro
  • Diviziunea Biblioteci Specializate
Preşedinte
Mihaela Zecheru
(Biblioteca Camerei Deputaţilor)
Tel. 021/4141355 E-mail: mihaela.zecheru@cdep.ro
Secretar
Valerica Grigore
(Biblioteca Institutului Naţional de Fizică si Inginerie Nucleară Măgurele)
Tel. 021/4042300/int. 3701 E-mail: vgrigore@ifin.nipre.ro, vgrigore@gmail.com
Membri

Alexandra Antal
(Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS)
Tel. 021/2555022 E-mail: office@cdcas.ro
Nicolae Constantinescu
(Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS)
Tel. 021/2555022 E-mail: office@cdcas.ro
Maria Bostan (Biblioteca Senatului)
Tel. 021/3158868 E-mail: bostan.maria@yahoo.com
  • Diviziunea Biblioteci Publice 
Preşedinte
Liliana Lazia (Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa)
Tel. 0241/616244 E-mail: l.lazia@biblioteca.ct.ro
Secretar
Nicolae Boaru
(Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova)
Tel. 0244/518343 E-mail: bjprahova@yahoo.com
Membri
Teodora Fîntînaru
(Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea)
Tel. 0237 214562 E-mail: bjfocsani@vrancea.info
Nicolae Sârbu
(Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin)
Tel. 0255/212535 E-mail: bjpi_resita@yahoo.com
Izabela Mizoff
(Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova)
Tel. 0244/522902 E-mail: bjprahova@yahoo.com
  • Diviziunea Biblioteci Şcolare 
Preşedinte
Valentina Lupu
(Casa Corpului Didactic Vaslui)
Tel. 0235/317279 E-mail: ccdvs@yahoo.com
Secretar

Maria Colătău (Biblioteca Liceului Sportiv Buzău)
Tel. 0238/422824 E-mail: liceul_sportivbz@yahoo.com
Membri

Maria Drăghici
(Casa Corpului Didactic Constanţa)
Tel. 0241/615453 E-mail: mrdrghc@yahoo.com
Elena Pohodnicaru
(Biblioteca Colegiului Tehnic “Gh. Asachi” Iaşi)
Tel. 0232/275980 E-mail: pohodnicaruelena@yahoo.co.uk
Viorica Genţiana Onişoru
(Casa Corpului Didactic Alba)
Tel. 0258 826147 E-mail: onisoru_i@yahoo.com