Tehnici pedagogice în bibliotecă

Preşedinte:

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez-PozoBiblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti – Secţia  Pedagogică „I.C. Petrescu”

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (office)

Telefon: 0721 719 334

 

Secretar: 

Lăcrămioara Onea, Şcoala Gimnazială  „George Enescu” Moineşti,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0722 708 166

 

Biroul Executiv:          

Dr. Florina BratBiblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti – Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu”

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0740 956 701

 

Laura Rudeanu, Casa Corpului Didactic Bucureşti

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0740 317 554

 

Luminiţa Zuran, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0746 631 106

 

Nicoleta Paula Butuza, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Bistriţa

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0263 213 607

 

Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”

 

În perioada 15-16 mai 2017 a avut loc   folder Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – Schimb de bune practici”  organizată de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti şi Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR). Conferinţa a constituit sesiunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

Read more: Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”

Plan de acţiuni al Secțiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă

Plan de acţiuni/Întâlniri profesionale

Septembrie 2016 – August 2017

15 decembrie 2016: Simpozionul Regional „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului” (ediţia a IV-a), Vaslui. Organizatori: Casa Corpului Didactic Vaslui, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni (participare naţională, direct sau indirect).

Martie 2017: Simpozionul Municipal „Generaţia digitală în CDI/biblioteca şcolară. Realităţi şi perspective în evoluţia informării-documentării”, ediţia a II-a, Bucureşti. Organizatori: Casa Corpului Didactic Bucureşti.

Aprilie 2017: Simpozionul interjudețean dedicat bibliotecarilor şcolari și profesorilor documentarişti, ediţia a VI-a„Repere actuale ale profesiei de bibliotecar”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava. Eveniment desfăşurat cu ocazia Zilei Internaţionale a Bibliotecarului, a Cărţii şi a Drepturilor de Autor.

15-16 Mai 2017: Sesiunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, cu tema Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”. Loc de desfăşurare: B.C.U. „Carol I” Bucureşti (Aulă).

Septembrie 2017: Lucrările Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” din cadrul celei de-a XXVIII-a Conferinţe Naţionale ABR (a doua zi a Conferinţei), Braşov.

Carmen-Leocadia Pesantez Pozo

Preşedinte – Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”

Raport de activitate al Secțiunii Tehnici pedagogice de bibliotecă

RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

2015 - 2016

Calendarul de evenimente şi întâlniri profesionale pentru perioada septembrie 2015 – august 2016 a cuprins următoarele activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale:

Read more: Raport de activitate al Secțiunii Tehnici pedagogice de bibliotecă

Proces-verbal al Secțiunii Tehnici pedagogice de bibliotecă

PROCES-VERBAL

SECŢIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ


Încheiat astăzi, 8 septembrie 2016, cu prilejul întâlnirii profesionale a Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, organizată în cadrul celei de-a XXVII-a Conferințe a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Biblioteca fără bariere” (Timişoara, 6-9 septembrie). Întâlnirea a avut loc la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara și a reunit 54 de participanţi.

Moderatoarea întâlnirii a fost drd. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, președintele Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”,  care a deschis lucrările, salutând prezența participanților și dând citire ordinii de zi:

-  cuvânt de bun-venit adresat de către doamna Lupu Valentina, membru de onoare al ABR;

- moment de reculegere în memoria şi cinstirea cărturarului Gheorghe Buluță - fost director al Bibliotecii Centrale a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, nume de referinţă în domeniul bibliologiei româneşti, şi a colegului Ioan Roman - fost preşedinte al Filialei ABR Harghita, trecuţi în nefiinţă;

- prezentarea comunicărilor științifice;

- lansarea volumului „Frumusețe răpitoare într-alt cer de poezie” în prezența autoarei, doamna Victoria Fătu-Nalațiu;

- concluzii.

Read more: Proces-verbal al Secțiunii Tehnici pedagogice de bibliotecă

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic

„Educaţie şi formare profesională

în spiritul cerinţelor europene”

 

Luni, 16 mai 2016, a avut loc Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic „Educaţie şi formare profesională în spiritul cerinţelor europene” organizată de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti şi Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR). Evenimentul a reprezentat sesiunea din primăvară a Secţiunii ABR „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”. La această întâlnire profesională, aşteptată cu deosebit interes, au fost prezenţi peste 60 de  participanţi – metodişti, bibliotecari şcolari şi universitari, profesori documentarişti, manageri de bibliotecă, specialişti în domeniul ştiinţelor informării şi documentării din întreaga ţară.

 

Read more: Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic

AUDIERE PUBLICĂ

AUDIEREA PUBLICĂ

Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I+II):

Ce tip de formare iniţială va creşte calitatea în sistemul de învățământ din România?

 

Joi, 21 aprilie 2016, la Biblioteca Naţională a României, a avut loc audierea publică „Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I+II): Ce tip de formare iniţială va creşte calitatea în sistemul de învăţământ din România?”. Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie care a propus acest format mai puţin obişnuit de dezbatere – audiere publică, pentru a oferi tuturor părţilor posibilitatea de a-şi argumenta, printr-o alocuţiune, poziţia faţă de opţiunile prezentate sau de a propune soluţii noi în conformitate cu realităţile învăţământului românesc. Audierea publică a fost organizată în parteneriat cu Biblioteca Naţională a României, Radio România Actualităţi şi televiziunea online www.privesc.eu. Dezbaterea pe această temă a fost propusă ca urmare a rezultatelor slabe la examenele naţionale, dar şi a rezultatelor profesorilor la examenele de titularizare, dovadă că actualul sistem de formare a cadrelor didactice nu funcţionează.

Read more: AUDIERE PUBLICĂ

Proces-verbal al Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă

PROCES-VERBAL

al Secțiunii TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ

 

Încheiat astăzi, 10 septembrie 2015, cu ocazia întâlnirii profesionale a Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” - Diviziunea Biblioteci Şcolare, în cadrul celei de-a XXVI-a Conferinţe a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) cu tema Biblioteca și provocările epocii digitale” (Iaşi, 9-11 septembrie 2015).  Întâlnirea a avut loc la Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” din Iași şi a reunit 105 participanţi.

 

Read more: Proces-verbal al Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă

Raport de activitate al Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă

RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ

2011 - 2015

 

Toate filialele Asociaţiei Bibliotecilor din România (ABR) au înregistrat progrese notabile care s-au impus prin activități din ce în ce mai bogate şi mai variate, dovadă a maturităţii, seriozităţii profesionale şi a solidarităţii de breaslă. Pentru toate acestea se cuvine să le mulţumim preşedinţilor şi secretarilor de filiale, directorilor de biblioteci şi directorilor caselor corpului didactic, care au înţeles misiunea structurii infodocumentare şi au acordat tot sprijinul desfăşurării acestor activităţi.

 

Read more: Raport de activitate al Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă

RAPORT DE ACTIVITATE SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

2013 - 2014

 

În perioada 1 septembrie 2013 – 1 septembrie 2014, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale:

Read more: RAPORT DE ACTIVITATE SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

Proces-verbal al Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”

Proces-verbal

Încheiat azi, 04.09.2014, ora 9.00

Cu prilejul desfăşurării  întâlnirii metodice

a Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”,

în cadrul

Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXV-a –

“Bibliotecile – Acces Deschis la Educaţie şi Cultură”,

la Casa Corpului Didactic Cluj, Str. Septimiu Albini nr. 91

 

La întâlnire au luat parte 64 de bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, cadre didactice, studenţi din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţi din Bucureşti - Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării şi invitaţi aparţinând diferitor tipuri de biblioteci din întreaga ţară.

Read more: Proces-verbal al Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”

BIBLIOTECA ȘCOLARĂ SPAȚIU IDEAL DE INFORMARE ȘI COMUNICARE

In perioada 25-26 octombrie 2013 va avea loc, la  Buziaș, a IV-a ediție a Simpozionului Național BIBLIOTECA ȘCOLARĂ SPAȚIU IDEAL DE INFORMARE ȘI COMUNICARE. Conferința este organizată de către Liceul Teoretic Buziaş (Centrul de Documentare şi Informare), Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Buziaş în colaborare cu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (specializarea ştiinţe ale informării şi documentării), Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş şi  Casa Corpului Didactic Timiş.

Tematica lucrărilor

 1. Tehnici pedagogice de instruire a elevilor prin intermediul bibliotecii;
 2. Monografia bibliotecii școlare;
 3. Servicii şi proiecte inovative de promovare a culturii locale, iniţiate în parteneriat;
 4. Comunicare şi educaţie interculturală prin: literatură, artă, limbă. Cunoaștere interculturală;
 5. Proiecte Comenius. Platforma eTwinning. Schimb de bune practici.
 6. Observaţii profesionale privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare, CDI-urilor şi secţiilor pentru copii şi tineret ale bibliotecilor publice;

Data limită de înscriere: 11 oct. 2013

 

Găsiți invitația în atașament

https://d.transfer.ro/transfer_ro-01oct-331249e30a82d4c2.zip

Raport de activitatea al Secțiunii Tehnici pedagogice

RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

2012- 2013

În perioada 1 septembrie 2012 – 1 septembrie 2013, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi profesionale, culturale şi educaţionale:

 • · Concurs naţional de creaţie literară „Copilăria s-a născut la sat” - Liceul Teoretic Buziaş; Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş – Agenda culturală: poziţia 1156, Buziaş – 28/29sept. 2012 (Veronica Bratu);
  • · Aniversarea Casei Corpului Didactic Vaslui - 40 de ani de activitate neîntreruptă în slujba învăţământului – organizarea a numeroase manifestări cultural-educative şi profesionale în perioada 1-5 octombrie 2012 (Valentina Lupu);
  • · Ziua Internaţională a profesorului – Sesiune de comunicări la CCD George Tofan” Suceava 5.10.2012 (Daniela Argatu);
  • · Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare - 22 octombrie 2012 (aproape toate bibliotecile şcolare din ţară au desfăşurat, pe parcursul întregii săptămâni 20.10-23.10.2012, numeroase acţiuni dedicate cărţii, bibliotecarului şcolar, lecturii şi bibliotecii);
  • · Ziua Casei Corpului Didactic George Tofan” Suceava, 5 noiembrie 2012 (Daniela Argatu);
   • Conferinţa Naţională, „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare” (ediţia a III-a) organizată de Universitatea de Vest din Timişoara prin specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, 9-10 noiembrie 2012 (Valentina Lupu, Maria Micle, Dana Mihăilă, Veronica Bratu, Carmen Pesantez – comunicare ştiinţifică expediată pentru editare volum);
   • Lansare de carte – „Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri”, vol. I şi II, Nicoleta Marinescu, Muzeul Unirii Iaşi, 11 noiembrie 2012 (Elena Tîrziman,Valentina Lupu, Daniela Argatu, Laura Andrei);
   • Dezbaterea publică a proiectului de modificare a Legii bibliotecilor, vizând în principal bibliotecile şcolare şi centrele de informare şi documentare, s-a desfăşurat la Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti, 22 noiembrie 2012 (Carmen Pesantez – director general BPN ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, sprijinită de întregul colectiv al acestei instituţii, cu implicarea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, reprezentată preşedintele ei, de prof. univ. dr. Mircea Regneală, prof. Valentina Lupu – vicepreşedinte; Tabita Chiriţă, Claudia Lungu şi Raluca Man - Biblioteca Naţională a României; din partea CCD-urilor din ţară au luat parte: prof. Daniela Argatu, prof. Oana Jianu, documentarist Laura Andrei, documentarist Stela Sebe, bibliotecarele Marilena Huiu, Horiana Petrescu, Floarea Păunescu, Fănica Sima, Daniela Mihăilă, Dorina Ursan; Florina Brat – redactor la BPN, alături de colegi, precum şi bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti din ţară);
Read more: Raport de activitatea al Secțiunii Tehnici pedagogice

Proces verbal al Secțiunii Tehnici Pedagogice

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, joi - 5 septembrie 2013, în cadrul lucrărilor Secţiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă / Diviziunea Biblioteci Şcolare. Întâlnirea a fost prilejuită de cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)„Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, desfăşurată la Oradea, în perioada 4-6 septembrie 2013. Lucrările secţiunii s-au desfăşurat în sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea. Întâlnirea a reunit 63 de participanţi - bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, studenţi şi profesori ai Facultăţii de Litere ai Universităţii din Bucureşti - Specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării, bibliotecari de la Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”  şi bibliotecari de la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti. Participanţii s-au bucurat de prezenţa în sală a doamnei Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, personalitate marcantă a biblioteconomiei din Republica Moldova, care, cu modestie, a ţinut să împărtăşească din experienţa colegilor români. Prima parte a lucrărilor secţiunii a avut un caracter organizatoric, în timp ce a doua parte a avut un caracter aplicativ, fiind dedicată lucrărilor cu caracter ştiinţific şi diseminării bunelor practici.

Cuvântul de început a fost adresat de preşedintele secţiunii, drd. Carmen Pesantez, director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti, care a salutat prezenţa numeroşilor participanţi la lucrările acestei secţiuni.

În deschidere, doamna Mariana Trofin, bibliotecar CCD Bihor, a prezentat o expoziţie de pictură şi desene realizată ca urmare a proiectul educaţional „Cartea şi Biblioteca” (artă şi creaţii literare), desfăşurat în parteneriat cu opt instituţii şcolare din judeţ, în anul şcolar 2012-2013.

Secretarul secţiunii, doamna Daniela Argatu, bibliotecar CCD „George Tofan” Suceava, a prezentat Raportul de activitate pentru perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2013. S-au remarcat diversitatea, complexitatea şi excelenţa numeroaselor activităţi susţinute de bibliotecarii şcolari şi de profesorii documentarişti, în colaboare cu diverşi parteneri, impresionând totodată prin numărul din ce în ce mai mare al beneficiarilor proiectelor derulate. Aceste rezultate au încurajat iniţierea şi derularea, la nivel naţional, de noi parteneriate pentru perioada următoare.

Florentina Dobrogeanu-Ipsilante, de la Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, a prezentat importanţa parteneriatelor culturale exemplificat printr-un exemplu de bune practici – Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi formarea bibliotecarilor prin programul Biblionet. Au fost subliniate rolul bibliotecarului ca formator şi inovator şi importanţa programelor de finanţare pentru biblioteci şi bibliotecari.

Dr. Anca Badea a prezentat implicarea Bibliotecii Metropolitane din Bucureşti în atragerea utilizatorilor de toate vârstele şi ocupaţiile prin proiectul – Educaţia nonformală în biblioteci, punând accentul pe lectură, comunicare, educaţie interculturală, voluntariat şi oferte pentru copiii cu dizabilităţi.

Prin lucrarea Promovarea activităţilor bibliotecii şcolare prin proiecte educaţionale iniţiate de bibliotecarul şcolar”, Elena Maria Nişcoveanu, de la Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov, a subliniat necesitatea parteneriatelor educaţionale şi a împărtăşit celor prezenţi din experienţa avută în şcoala în care activează, în urma colaborării cu cadrele didactice şi cu psihologul şcolar, având ca obiectiv major dezvoltarea competenţelor de lectură.

Laura Mihaela Andrei, documentarist CCD „Spriu Haret” Iaşi, a făcut cunoscut un alt proiect judeţean de succes, intens mediatizat – „Biblioteca Anului - 2012-2013”, având ca scop atragerea către bibliotecă prin promovarea tehnologiilor moderne şi a conştientizării importanţei pe care o are relaţia şcoală-bibliotecă. Produsele acestui proiect s-au concretizat în trei filme câştigătoare, postate şi pe Youtube, ca exemple de bună practică. Având în vedere impactul produs, s-a propus extinderea acestui proiect la nivel naţional, ca activitate a secţiunii pentru perioada imediat următoare.

Pornind de la un model canadian, Ileana Ciubucă, bibliotecar la Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov, a continuat cu  proiectul educaţional Traista cu poveşti, dedicat clasei I, prin care s-a urmărit dezvoltarea deprinderilor de folosire a cărţii şi a cititului prin comunicare.

Studenţii Andreea Bălăneanu şi Andrei Stancu, (anul II, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti. Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării) coordonaţi de doamna profesor Simona Fortin, au prezentat un studiu comparativ inedit atât prin abordare cât şi prin obiectivele urmărite – Carte versus film: Numele trandafirului. Ei au făcut o paralelă între carte, film şi adaptarea scenică a lui Gr. Gonţa de la Teatrul I.L. Caragiale din Bucureşti dar şi între teoriile semiotice şi lumile posibile.

Grina Mihaela Rafailă, de la Muzeul Naţional de Istorie al Municipiului Bucureşti, a prezentat un studiu istoric deosebit de interesant  şi util pentru evoluţia învăţământului românesc – Şcoala de la Sf. Sava Bucureşti.

Nicoleta Butuza de la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” din Bistriţa a completat seria exemplelor de bune practici prin prezentarea proiectului „Contează pe educaţie”, un exemplu de parteneriat privind educaţia antreprenorială prin biblioteci, derulat cu sprijinul Băncii Transilvania şi a Şcolii Internaţionale din Cluj.

Veronica Bratu, de la Liceul Teoretic Buziaş, a dezvoltat ideea promovării activităţii unei structuri infodocumentare preuniversitare – „Centrul de Documentare şi Informare – promotor al educaţiei nonformale” şi a lansat o invitaţie la Conferinţa Internaţională „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii”, ediţia I, care va avea loc la Timişoara, în perioada 7-9 noiembrie 2013.

Ca o concluzie a tuturor materialelor prezentate, drd. Carmen Pesantez, preşedintele secţiunii, a punctat, într-o manieră ştiinţifică, Importanţa parteneriatelor pentru dezvoltarea imaginii bibliotecii, pentru creşterea vizibilităţii structurii infodocumentare, în general, şi a promovării muncii bibliotecarilor şcolari şi a profesorilor documentarişti.

Abordând importanţa lucrărilor de specialitate, doamna Carmen Pesantez a ţinut să semnaleze celor prezenţi apariţia primului „Tratat de biblioteconomie” (vol. I, Editura ABR, 2013), coordonator prof. univ. dr. Mircea Regneală, preşedinte ABR, publicaţie extrem de utilă pentru domeniul biblioteconomic. De asemenea, au fost menţionate alte apariţii editoriale: cartea lui George Tofan „Învăţământul în Bucovina”, editată de CCD Suceava la împlinirea a 100 de ani de la apariţia manuscrisului; „Education in Romania” (engleză-franceză-spaniolă) şi „LIBER – revistă pentru bibliotecă, educaţie şi cultură”, editate de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, încurajându-i totodată pe bibliotecarii şcolari să scrie în revistele de specialitate pentru a-şi face cunoscute activităţile pe care aceştia le desfăşoară.

Doamna Valentina Lupu, vicepreşedinte ABR, a ţinut să-şi exprime mulţumirea faţă de Biblioteca Naţională a României pentru generoasa donaţie a revistei „Biblioteca” şi pentru sprijinul constant acordat bibliotecarilor şcolari. Pe de altă parte, domnia sa a făcut un îndemn pentru achiziţionarea „Ghidului bibliotecilor şcolare şi a centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc” şi a „Tratatului de biblioteconomie”.

Au fost făcute propuneri privind organizarea Conferinţei Bibliotecilor Şcolare din primăvara anului 2014. S-a discutat despre stadiul implementării modificărilor propuse pentru Proiectul de Lege a Bibliotecilor, analizată în cadrul lucrărilor Secţiunii Legislaţie, din 4 septembrie a.c.

În încheiere, doamna Carmen Pesantez a mulţumit tuturor pentru participare şi pentru maniera profesională în care s-au derulat lucrările Secţiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă.

 

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Şcolare,

Valentina Lupu

Preşedinte Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă/Diviziunea Biblioteci Şcolare,

drd. Carmen Pesantez, director general al BPN „I.C. Petrescu” Bucureşti

Secretar Secţiunea Tehnici Pedagogice în Bibliotecă/Diviziunea Biblioteci Şcolare,

prof. Daniela Argatu

Biblioteca_scolar@realitate.perspective

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic

 

În perioada 23–24 mai 2013, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa a găzduit, la Târgovişte, Conferinţa Naţională cu tema Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e adresată bibliotecarilor caselor corpului didactic din întreaga ţară.

Tema acestei manifestări ştiinţifice şi metodice a vizat realităţile şi perspectivele bibliotecii şcolare în contextul noilor abordări informaţionale şi de comunicare, schimbul de experienţă profesională şi de bune practici. Făcând parte din categoria activităţilor de formare continuă, evenimentul a reunit participanţi din 29 de judeţe şi din Bucureşti, cărora li s-au alăturat 38 de bibliotecari şcolari din judeţul Dâmboviţa, precum şi bibliotecari din biblioteci publice şi profesori documentarişti. De asemenea, au răspuns invitaţiei personalităţi din spaţiul cultural şi spiritual dâmboviţean.

Partenerii manifestării au fost: Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Asociaţia Bibliotecarilor din România (A.B.R.), Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C. Petrescu” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” Târgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte, Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni, Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni.

Read more: Biblioteca_scolar@realitate.perspective
Page 1 of 2
 
 

Noutăți