RRBSI

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării este indexată în baza de date EBSCO Library and Information Science Source

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Comitet ştiinţific

Director

Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ - preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din România

Membri

Prof. univ. dr. Gunnstein AKSELBERG - Universitatea din Bergen

Dr. Corina APOSTOLEANU - Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman”, Constanţa

Prof. univ. dr. Lorenzo BALDACCHINI - Universitatea din Bologna

Prof. univ. dr. Albert BOEKHORST - Universitatea din Amsterdam

Prof. univ. dr. Iuliana BOTEZAN - Universitatea Complutense, Madrid

Dr. Liviu-Iulian DEDIU - vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

Acad. Florin FILIP - director general, Biblioteca Academiei Române

Dr. Silvia GHINCULOV - director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Chişinău

Carmen Leocadia PESANTEZ - director general, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”

Conf. univ. dr. Elena TÎRZIMAN - director general, Biblioteca Naţională a României

 

Colegiu consultativ

Lector dr. Silviu BORŞ - director, Biblioteca Judeţeană „Astra” din Sibiu

Dr. Letiţia CONSTANTIN - Biblioteca Naţională a României

Prof. univ. dr. Ionel ENACHE - Universitatea din Bucureşti

Dr. Victoria FRÂNCU - Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti

Dr. Doina OSTAFE

Dr. Aurelian Cătălin POPESCU - Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti

Lector dr. Cristina POPESCU - Universitatea din Bucureşti

Dr. Doru STAN - Biblioteca Universităţii din Piteşti

 

Comitet redacţional

Redactor-şef

Dr. Robert CORAVU

Redactor-şef adjunct

Prof. univ. dr. ing. Angela REPANOVICI - Universitatea „Transilvania” din Braşov

Secretar de redacţie

Gina ENESCU - Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti

 

Abonamente, distribuţie

Mihai CONSTANTINESCU - secretar executiv, Asociaţia Bibliotecarilor din România

 

Redacţia:

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR)

Bd. Unirii nr.22, Sector 3 (cam. F3M06 - mezanin), cod 030833

Bucureşti, România

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook:http://www.facebook.com/groups/infoabr

RRBSI nr. 1/2017

A apărut nr. 1/2017 al Revistei Romane de Biblioteconomie și Știința Informării.

Conținutul numărului poate fi vizualizat la adresa: http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/issue/view/1-2017.

În cuprins:

- A New Start (Angela Repanovici, Robert Coravu)
- The good, the bad and the ugly: what bibliometrics tells us about Romanian research (Mihai Constantinescu)
- The importance of security for people and collections in libraries (Andra Manuela Botez, Angela Repanovici)
- Aspects regarding the implementation of information security standards in organizations (Mihai Bârsan)

REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII

 

Stimați colegi,

De curând a apărut, sub coordonarea prof. Mircea Regneală, nr. 3-4/2016 al REVISTEI ROMÂNE DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII (singura revistă de nivel academic din domeniul biblioteconomiei și științelor infomării de la noi, care apare, din 2005 și în ediție bilingvă româno-engleză). Sub tematica, Aspecte ale biblioteconomiei românești, în acest număr sunt cuprinse studiile: Motivare și motivație în bibliotecile românești (Olimpia Curta); Codul Patrimoniului – Cadru normativ pentru protejarea patrimoniului cultural mobil (Anca Andreescu); Satisfacţia utilizatorului de bibliotecă. Sondaj de opinie realizat la Biblioteca de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor „Prof. Aurel Negucioiu”, Cluj (Alina Nealcoș, Tunde Chevul), la care se adaugă două recenzii (Emilia Enache, Bogdan Gheuka).

Atragem atenția cititorilor noștri că, începând din acest an, revista va apărea numai în format electronic și în acces deschis, putând fi accesată în curând și de pe site-ul ABR. Sperăm că numărul colaboratorilor va rămâne la fel de ridicat, precum și calitatea materialelor publicate.

Conducerea ABR multumește celor care de atâția ani au lucrat voluntar și cu dragoste de profesie pentru apariția revistei și păstrarea ținutei sale la înalt nivel științific.

 

Lucrări Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării pregătește nr. 4/2015, cu tema „Cărțile de patrimoniu în epoca digitală”.

 

Stimați colegi și colaboratori,

Cunoscând preocupările dumneavoastră în domeniu, vă adresăm invitaţia de a contribui cu articole originale la această manifestare.

Cerințe privind articolele:

Recomandările de redactare pentru autori sunt disponibile pe ultima pagină a fiecărui număr al revistei, precum și pe site-ul ABR la adresa http://www.abr.org.ro/.

Fiind o revistă bilingvă articolele trebuie trimise atât în limba română, cât și în limba engleză.

Articolele se vor transmite la adresele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 15 Octombrie 2015.

 

În aşteptarea contribuțiilor dumneavoastră vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie,

Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală - Director

Prof. Univ. Dr. Angela Repanovici – Redactor-șef

Dr. Emilian Corneanu – Coordonator număr

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării nr. 2/2015

A apărut nr. 2/2015 al REVISTEI ROMÂNE DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII (singura revistă de nivel academic din România, ediție bilingvă româno-engleză) pe tema Biblioteci specializate, număr coordonat de dr. Mihaela Zecheru. În cuprins:

 • Cuvânt înainte-Mihaela ZECHERU
 • Particularități ale activității bibliotecilor parlamentare-Mihaela ZECHERU
 • Biblioteca Națională de Fizică-Valerica GRIGORE
 • Două biblioteci specializate din Canada: Environment Canada Library Downsview și The Great Library of the Law Society of Upper Canada-Tamina BASARAB

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării

Asociaţia Bibliotecarilor din România continuă să editeze şi în anul 2015 Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cea mai importantă revistă de nivel academic din România, bilingvă (româno-engleză), în domeniile Biblioteconomiei şi Știinţei Informării. Preţul abonamentului pentru acest an este acelaşi ca şi în anii precedenţi de 90 lei.

Abonamentul se achită fie prin depunerea sumei respective în contul nostru RO02RNCB0090000508350001, deschis la BCR, sucursala Lipscani, fie prin plată directă la secretariatul ABR. Întrucât au apărut probleme legate de achitarea anticipată a abonamentului la unele biblioteci, putem să vă expediem factura de plată odată cu numărul respectiv, anunţându-ne în prealabil că doriţi revista. Abonându-vă la publicaţia profesiei, daţi posibilitatea afirmării profesionale a colegilor noştri şi totodată sprijiniţi îmbogăţirea literaturii de specialitate româneşti. În speranţa că veţi răspunde pozitiv invitaţiei noastre de a vă abona, vă mulţumesc anticipat.

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării nr. 4/2012

A apărut nr. 4/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (coord: dr. Liviu-Iulian Dediu), cu tema "Dezvoltarea serviciilor în bibliotecile publice românești". În cuprins:

 • Calitatea serviciilor şi responsabilitatea socială în biblioteca publică - Corina Apostoleanu
 • Biblioteca publică şi integrarea în comunitate - Mircea Regneală
 • Sistemele de tip „Next Generation OPAC” - Liviu-Iulian Dediu
 • De la închisoarea trupului la închisoarea spiritului. Servicii speciale ale bibliotecilor publice pentru deţinuţi şi persoane cu afecţiuni psihice (sindromul Down, autism) - Ruxandra Nazare
 • Despre jocul potenţial al paradigmelor în câmpul biblioteconomiei basarabene - Alexe Rău
 • Liviu-Iulian Dediu, Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane - Robert Coravu (recenzie)

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării nr. 3/2012

A apărut nr. 3/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (coord: dr. Robert Coravu), cu tema "Resurse electronice în sprijinul învățământului și cercetării în bibliotecile românești". În cuprins:

 • Impactul proiectului ANELiS în 2011. Studiu bibliometric - Angela Repanovici
 • ANELiS Plus - de la achiziţia partajată a resurselor electronice la asigurarea suportului infodocumentar pentru cercetarea ştiinţifică din România - Ivona Olariu
 • Proiecte internaţionale de valorificare a patrimoniului documentar al Bibliotecii Naţionale a României - Elena Tîrziman
 • Valorificarea cercetării europene: biblioteca - un pilon central - Nicolaie Constantinescu
 • Aplicarea factorului de impact ISI în cercetare şi documentare - Gabriela Jurubiță
 • Cartea electronică - o ameninţare pentru cartea tipărită? - Vera Osoianu
 • APARIŢII EDITORIALE - 2012: Gh. Buluţă, V. Petrescu, E. Vasilescu, Bibliologi români. Dicţionar; Gh. Buluţă, V. Petrescu, O.M. Sachelarie, Biblioteca XXI. Management & marketing; R. Coravu, Intermediarul difuz: biblioteca universitară între cultura tiparului și cultura digitală; L.-I. Dediu, Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane; C. Popescu, Fluxul informaţional în activitatea de cercetare; C. Popescu, Ştiinţa bibliotecii între concept şi practică; A. Repanovici, Ghid de cultura informaţiei; O.M. Sachelarie, Triunghiul cunoaşterii: carte-lectură-bibliotecă

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării nr. 2/2012

A apărut nr. 2/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării, cu tema Bibliotecile din Republica Moldova (coord.: Silvia Ghinculov). În cuprins:

 

 • Despre bibliotecile din Republica Moldova, din mai multe perspective - Silvia Ghinculov
 • Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp - Ludmila Costin
 • Crearea spaţiului informaţional academic unic - soluţie eficientă pentru organizarea şi diseminarea informaţiei - Elena Harconiţa, Ecaterina Zasmenco, Liubovi Karnaev
 • Producţia editorială din Republica Moldova în cifre: anul 2011 - Valentina Chitoroagă
 • Revistele științifice electronice şi modelele alternative de comunicare Ştiinţifică - Nelly Țurcan
 • Promovarea proprietăţii intelectuale - în proces de continuă actualizare - Petre Racu, Ana Sofroni
 • O carte despre vicisitudinile unui destin de bibliotecar (Silvia Ghinculov. Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar) - Natalia Cheradi
 • O valoroasă biobibliografie pentru un mare poet (Grigore Vieru: biobibliografie. Ed. îngrijită de Claudia Balaban) - Ludmila Corghenci

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 1/2012

A apărut nr. 1/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (coord: dr. Robert Coravu), cu tema "Bibliotecile în societatea cunoaşterii". Numărul cuprinde lucrări prezentate în cadrul celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Sibiu, 7-9 septembrie 2011. În cuprins:

 • Valenţele metodologice ale Bibliotecii Naţionale a României - Elena Tîrziman
 • Indexarea, altfel - Victoria Frâncu
 • Accesibilizarea informaţiei digitale – între necesitate şi posibilitate - Adriana Borună
 • Proiectul Itinerarii balcanice. Colecţii digitale în reţea - Dimităr Vesselinov
 • Recenzie: Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. Bibliologi români. Dicţionar - Robert Coravu

Tematica Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării - 2012

 

Nr. 1 - Bibliotecile în Societatea Cunoaşterii (responsabil din partea colegiului de redacţie: Robert Coravu, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- lucrări prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR, Sibiu, 2011

Nr. 2 - Bibliotecile din Republica Moldova (responsabil din partea colegiului de redacţie: Silvia Ghinculov,e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – subteme propuse:

- sistemul de biblioteci din Republica Moldova

- învăţământul de specialitate

- asociaţii profesionale

- cooperarea cu bibliotecile şi specialiştii din România

- proiectelor importante de colaborare derulate pe plan national si international

Nr. 3 – Resurse electronice în sprijinul învăţământului şi cercetării în bibliotecile româneşti (titlu provizoriu; responsabil din partea colegiului de redacţie: Robert Coravu, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - subteme propuse:

- concluzii în urma desfăşurării Proiectului ANELIS; perspectivele continuării achiziţiei de resurse electronice în cadru consorţial

- instrumente referenţiale electronice elaborate de bibliotecile româneşti (CASIDRO, Bibliografia Naţională a României etc.)

- depozite digitale instituţionale, biblioteci digitale etc. constituite prin contribuția bibliotecilor românești

Nr. 4 - Dezvoltarea serviciilor în bibliotecile publice româneşti (responsabil din partea colegiului de redacţie: Liviu-Iulian Dediu, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- concluzii în urma desfăşurării programului BIBLIONET

 

Apariții în 2011

Nr. 1Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor, coordonatori: prof. univ. dr. Mircea Regneală, drd. Elena Rotaru Sumar 1/2011 Full-text 1/2011
Nr. 2Evaluarea serviciilor de bibliotecă, coordonator prof. univ. dr.  Angela Repanovici Sumar 2/2011 Full-text 2/2011
Nr. 3Direcţii de cercetare în biblioteconomia contemporană (I), coordonator drd. Robert Coravu Sumar 3/2011 Full-text 3/2011
Nr. 4Direcţii de cercetare în biblioteconomia contemporană (II), coordonator drd. Robert Coravu Sumar 4/2011 Full-text 4/2011

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării numerele 3 și 4 pe anul 2011

Au apărut numerele 3 și 4 pe anul 2011 ale  Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.

Nr.3 are ca tema “Direcții de cercetare în biblioteconomia românească contemporană (I)/Trends in Romanian contemporary library science research (I)”.

Din cuprins:

 • O nouă generație de cercetători români în domeniul biblioteconomiei…? (Robert Coravu)
 • Evoluția bibliotecii de la tradițional la electronic (Doru Stan)
 • Studiu asupra implementării Library 2.0 în bibliotecile din România (Mihai Constantinescu)
 • Publicarea și distribuirea cărților în sistem electronic (Tiberius Ignat)
 • RFID: Apocalipsa sau începutul unei noi ere a cunoașterii? (Simona Gheorghe)
 • Conferința LIBER 2011 (Nicoleta-Roxana Dinu)

Nr. 4/2011 are cu tema “Direcții de cercetare în biblioteconomia românească contemporană (II)/Trends in Romanian contemporary library science research (II)”.

Din cuprins:

 • Factorul de impact ISI Thomson în evaluarea publicațiilor seriale științifice (Gabriela Jurubiță)
 • Evoluția colecțiilor bibliotecilor universitare din România în perioada 1989-2009: o analiză secundară a datelor din Anuarul Statistic al României (Robert Coravu)
 • Utilizatorii și patrimoniul cultural în contextul Bibliotecii 2.0 (Nicoleta-Roxana Dinu)
 • Proiectul “Educație pentru informație”  (CDI) – implementare în București (Gabriela Băran)
 • A 43-a Conferință Anuală a Asociației Bibliotecarilor Maghiari (Emilian Corneanu)
 • Dezvoltarea limbajului și a lecturii în rețeaua de biblioteci (Carmen Pesantez)

Abonamente la Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării - 2012

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, publicație științifică trimestrială, cu caracter tematic, editată de Asociația Bibliotecarilor din România, își continuă apariția și în anul 2012.

Pentru a respecta și pe mai departe standardele de calitate în privința conținutului revistei pe care asociația și le-a impus, în colegiul de redacție au fost cooptați noi specialiști recunoscuți din domeniul biblioteconomiei: Prof. univ. dr. Iuliana BOTEZAN (Universitatea Complutense, Madrid), Dr. Liviu-Iulian DEDIU (vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România), dr. Silvia GHINCULOV (director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Chişinău), Carmen Leocadia PESANTEZ (director general, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”).

Prezență distinctă în peisajul publicațiilor biblioteconomice românești, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării este un titlu de referință care nu poate lipsi din colecția dumneavoastră de specialitate.

Pentru anul 2012, prețul unui abonament este de 90 lei. Solicitările de abonare se pot transmite prin e-mail pe adresa asociației - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - împreună cu datele de identificare a instituției, necesare pentru emiterea facturii.

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării nr. 2/2011

Sub coordonarea prof. univ. dr. Angela Repanovici, a apărut nr. 2/2011 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu tema “Evaluarea serviciilor de bibliotecă / Assessment of library services”.
În cuprins:

 • Evaluarea utilizării webOPAC (Doina Ostafe)
 • Serviciile de biblioteca în Finlanda: investitia în biblioteci, o investitie în democratie si egalitate (Cristina Raluca Man)
 • Ghidul elevului cu privire la dreptul de autor (Mariana Crăciun)
 • Biblioteca – mediu educogen (Gabriela Băran)
 • Conferința anuală a bibliotecarilor din Bulgaria (Carmen Pesantez)
Page 1 of 2
 
 

Noutăți