Anunțuri

Workshop Institutul Goethe

În perioada 6-7 noiembrie 2017 a.c., Institutul Goethe din Bucureşti va găzdui un workshop de două zile privind promovarea lecturii, organizat în parteneriat ANBPR-ABR-ABRM. 

La acest workshop vor lua parte cca 20 de persoane, bibliotecari din România şi Republica Moldova, dar și colaboratori ai Institutului Goethe din țară, care activează în biblioteci de toate tipurile, au experienţă şi responsabilități în domeniul promovării lecturii și sunt interesați de mijloacele moderne de stimulare a lecturii și de activitățile specifice și campaniile de lectură în sens larg.

Invitatul special al acestei ediții va fi doamna Sigrid Fahrer, care va împărtăși participanților detalii despre munca pe care o desfășoară la "Stiftung Lesen" (Fundația pentru Lectură din Germania) - https://www.stiftunglesen.de/meta/englisch/.

Obiectivul workshopului este dezvoltarea de strategii pentru implementarea unei campanii de promovare a lecturii la nivel național.

Din partea ABR, ca partener al Goethe Institut în organizarea acestui atelier, sunt invitați să participe 6 reprezentanți, care sunt rugați să se înscrie la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până cel tarziu  miercuri, 20 septembrie, prin trimiterea unui email cu Subiectul: Înscriere Workshop Goethe Institut - 6-7 noiembrie 2017, care să conțină CV-ul Europass al candidatului și o Scrisoare de motivație din care să reiasă experiența anterioară în domeniul promovării lecturii și argumentele pentru care această participare ar aduce plus-valoare în dezvoltarea de noi campanii de profil la nivel regional şi naţional.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

  • Să aibă experiență în derularea de proiecte de promovare a lecturii la nivel local sau regional;

  • Să aibă preocupări referitoare la mijloacele moderne de realizarea a campaniilor de promovare a lecturii la nivel național;

  • Să fie angajaţi ai unei biblioteci sau ai unei structuri infodocumentare relevante pentru atingerea obiectivului workshopului;

  • Să fie membri ABR de minimum 3 ani;

  • Să nu fi participat la edițiile anterioare ale workshop-urilor organizate de către Goethe Institut.

Persoanele selectate să participe trebuie să se asigure că au acordul directorului sau al conducerii autorităţii finanţatoare pentru această deplasare.

Participanții din afara Bucureștiului vor beneficia de decontarea costurilor de transport și cazare din partea Goethe Institut.

Model CV Europass

Model Scrisoare de Motivație

Așteptăm candidaturile dvs.

Admitere la Științele Informării și Documentării

Au mai rămas locuri libere in sesiunea Iulie pentru cei care doresc să studieze pentru a deveni bibliotecari, arhiviști, profesori documentariști. 

Detalii despre oferta completă de studii pentru programul Științele Informării și Documentării la facultățile de profil din București, Cluj, Sibiu și Timișoara:

http://admitere.unibuc.ro/facultatea-de-litere-specializari-admitere-2017/

http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/licenta/biblioteconomie.html

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/litere/

https://pfc.uvt.ro/

 

 

2%

Vă invităm să sprijiniți Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) direcționând 2% din impozitul pe venit, pentru a suplimenta fondurile destinate servirii intereselor tuturor profesioniștilor din domeniul științei informării și documentării.

Creată pentru a veni în sprijinul bibliotecarilor, profesorilor documentariști, arhiviștilor, bibliografilor, ABR organizează întâlniri profesionale și cursuri specializate, editează și publică materiale de specialitate, colaborează cu cele mai importante asociații de profil pentru a fi un reper important și a disemina cele mai noi tendințe din lumea informației și a cărții.

Vă invităm să completați formularele atașate, mulțumindu-vă pentru interesul acodat asociației noastre. Menționăm că filiala cu cei mai mulți membri care orientează 2% din impozit spre ABR va fi distinsă cu un premiu la Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România de la Brașov (2017).

CUM SE PROCEDEAZĂ DACĂ AŢI HOTĂRÂT SĂ DIRECŢIONAŢI 2% DIN IMPOZIT CĂTRE ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA?

Datele de identificare ale asociaţiei sunt următoarele:

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Bibliotecarilor din România
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 10211897
Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR

1. Completaţi Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual“. La “Susţinerea unei entităţi nonprofit”, folosiţi datele de identificare ale ABR de mai sus. La menţiunea “Suma” nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula şi vira suma admisă, potrivit legii.

2. În cazul în care aveți venituri din mai multe surse completați Formularul 200 iar la rubrica "Destinația sumei reprezentând..." bifați "Susținerea unei entități nonprofit" și scrieți datele de identificare ale ABR. La menţiunea “Suma” nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula şi vira suma admisă, potrivit legii.

FORMULAR 200

FORMULAR 230

 

În numele Consiliului Director al ABR vă mulțumesc sprijin.

Cu aleasă considerație,

dr. Adriana Szekely

Preşedinte ABR

2% pentru ABR

Vă reamintim că termenul de depunere a declarațiilor 230 pentru direcționarea a 2% din impozitul pe venit pentru anul 2016 este data de 25 mai 2017. Puteți descărca formularul 230 din link-ul de mai jos. Acesta trebuie completat cu numele și datele de contact (câmpul I),  semnat (unde scrie semnatură contribuabil) și trimis/depus la filiala Administraţiei Financiare de care aparţineți.

FORMULARUL 230

Page 1 of 5
 
 

Noutăți