Filiala ABR Bihor a derulat, în perioada 2011-2015, activităţi în concordanţă cu Legea bibliotecilor şi cu Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Prin activitatea desfăşurată s-au atras noi membri din rândul bibliotecarilor şcolari, s-au organizat întâlniri profesionale, membrii filialei au participat cu lucrări la întrunirile profesionale organizate anual de ABR.

În perioada 2011-2012 conducerea filialei era formată din: Ionela Burz (preşedinte), Anarela Chiş (vicepreşedinte) şi Angelica Barabaş (secretar).

În 2012 Filiala ABR Bihor, în colaborare cu Biblioteca Universității din Oradea, a organizat întrunirea secţiunii Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar şi s-au purtat primele discuţii despre organizarea Conferinţei Naţionale ABR la Oradea.

În urma realegerilor din luna octombrie 2012, conducerea filialei a fost formată din: Carmen Chiş (preşedinte), Mariana Trofin (vicepreşedinte) şi Anarela Chiş (secretar).

Activitatea Filialei Bihor s-a concretizat în:

 • Organizarea Ediţiei a XXIV-a a Conferinţei Naţionale ABR, în septembrie 2013, cu titlul BIBLIOTECA – cercetare, cunoaştere, cultură, având aproape 300 de participanţi.
 • Organizarea evenimentelor dedicate Zilei bibliotecarului şi Nopţii bibliotecilor româneşti.
 • În fiecare an, membrii Filialei Bihor a ABR au participat cu prezentări de lucrări atât la întrunirile profesionale ale diviziunilor şi secţiunilor din cadrul ABR, cât şi la conferinţele naţionale ale ABR.
 • Perfecţionarea prin participări la conferințe, simpozioane:
 1. Conferinţa Naţională a ABR Tradiție și inovare, Galaţi, 29-31 August 2012; 
 2. Conferinţa Naţională a ABR Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014;
 3. Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e, organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, sub egida ABR şi MEN, cu sprijinul ISJ şi a autorităţilor locale, 23–24 mai 2013;
 4. Conferinţa Internaţională Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii, ediția I, Timişoara, 7-9 Noiembrie 2013.
 • Perfecţionarea prin organizarea de conferințe, activităţi cultural-ştiinţifice:
 1. Conferinţa Naţională a ABR Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură, Oradea 4-6 septembrie 2013; 
 2. Vizită documentară la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură;
 3. Ziua bibliotecarului, 23 aprilie 2014;
 4. Activitatea cultural-ştiinţifică Biblioteca, o oază de cultură, 23 aprilie 2015.
 • Iniţiere de proiecte educative şi parteneriate
 1. Proiect educativ judeţean Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor”, ediţia I, 15.05.2013 – 06.09.2013;
 2. Proiect educativ regional Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor”, ediţia a II-a, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2014, poziţia 239, 31.10.2013 – 05.09.2013;
 3. Proiect internaţional Erasmus „Predarea ca o poveste” – an şcolar 2014-2015;
 4. Proiect internaţional e-Twinning „Poezie europeană” – an şcolar 2014-2015;
 5. Proiect internaţional e-Twinning „Treasure hunt” – an şcolar 2013-2014;
 6. Parteneriatul „Lectura-cea mai bună zăbavă pentru minte şi suflet” - an şcolar 2014-2015;
 7. Proiect educativ “Cărţi pentru o lume mai bună” – an şcolar 2013-2014;
 8. Proiect internaţional “Leonardo da Vinci” – an şcolar 2013-2014;
 9. Program mondial Eco-Şcoala– an şcolar 2013-2014.
 • Întâlniri metodice cu bibliotecarii şcolari: 2012, 2013, 2014, 2015.
 • Cursuri de dezvoltare profesională pentru bibliotecarii şcolari:
 1. Utilizarea calculatorului în munca de documentare şi informare, 2013;
 2. Comunicarea în structurile info-documentare, 2014;
 3. Comunicarea în şcoală, 2015.
 • Organizare de lansări de carte
 1. Berner, Rotraut Susanne, Hoinari prin anotimpuri. Iarna, Editura Casa, Oradea, 2012;
 2. Trofin, M.R.; Huza, Fl.E. (coord.), Cărticica toamnei, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2012;
 3. Huza, Fl. E.; Trofin, M.R. (coord.), Cărticica iernii, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 4. Tecsi, Andrei, Bestia, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 5. Oros, Cristina, Poezii pentru cei mici, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 6. Sylvana, Carmen, Şoapte din adânc, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 7. Tănase, M.; Toia, V. , Mlădiţe de folclor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2013;
 8. Holhoş, Felicia-Florentina, Caietul dirigintelui. Clasele de liceu, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 9. Trofin, Mariana, Caietul dirigintelui pentru clasele de gimnaziu, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 10. Trofin, M.R.; Huza, Fl.E. (coord.), Cărticica primăverii : auxiliar didactic pentru grădiniţă şi învăţământul primar, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2014;
 11. Trofin, M. (coord.), Biblioteca în viaţa şcolii, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 12. Oros, C., Poezii cu lipici pentru mari şi mici, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 13. Trofin, M.; Szabó, Fl. (coord.), Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor. Volumul I Lumea imaginară a cărţilor, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 14. Trofin, M.; Teaha, L. A. (coord.)Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor. Volumul II Cartea şi biblioteca, prietenii mei!, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 15. Trofin, M. (coord.), Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor. Volumul III. Maeştrii condeiului, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, Oradea, 2014;
 16. Trofin, M. (coord.), Biblioteca, o oază de cultură, Editura Universităţii din Oradea, 2015.

 • Elaborare de lucrări:

A.  Elaborarea Caietului dirigintelui pentru clasele de gimnaziu, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-58-6;

 1. Coordonare de lucrări:
  1. Cărticica toamnei: auxiliar didactic pentru grădiniţă şi clasele I-IV, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2012, ISBN 978-606-8270-28-9;
  2. Cărticica iernii: auxiliar didactic pentru grădiniţă şi clasele I-IV, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2013, ISBN 978-606-8270-30-2;
  3. Lectura: premisă a realizării progresului, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2013, ISBN 978-606-8270-31-9;
  4. Optimizarea relaţiilor psihosociale la nivelul organizaţiei şcolare, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic  Oradea, 2013, ISBN 978-606-8270-34-0;
  5. Cărticica primăverii: auxiliar didactic pentru grădiniţă şi învăţământul primar Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-36-4;
  6. Biblioteca în viaţa şcolii, Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-67-8;
  7. Modalităţi de optimizare în educaţia copiilor, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-64-7;
   1. Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-70-8, vol. 1: Lumea imaginară a cărţilor, ISBN 978-606-8270-71-5;
   2. Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-70-8, vol. 2: Cartea şi biblioteca, prietenii mei, ISBN 978-606-8270-72-2;

10. Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor, Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, 2014, ISBN 978-606-8270-70-8, vol. 3: Maeştrii condeiului, ISBN 978-606-8270-73-9;

11. Biblioteca, o oază de cultură, Editura Universităţii din Oradea, 2015, ISBN978-606-10-1514-6.

 

Întocmit

Preşedinte Filiala Bihor a ABR, Carmen Chiş

Vicepreşedinte Filiala Bihor a ABR, prof. Mariana Trofin


 
 

Noutăți