Filiala Bihor

Preşedinte:

Brînduşa Doca, Biblioteca Universității din Oradea

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0758.756.617


Vicepreşedinte:

Mariana Rodica Trofin, Casa Corpului Didactic Bihor

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0740.099.744


Secretar:

Rodica Opriş, Biblioteca Universității din Oradea

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0740.500.836

Raport de activitate al Filialei Bihor a ABR 2011-2015

Filiala ABR Bihor a derulat, în perioada 2011-2015, activităţi în concordanţă cu Legea bibliotecilor şi cu Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Prin activitatea desfăşurată s-au atras noi membri din rândul bibliotecarilor şcolari, s-au organizat întâlniri profesionale, membrii filialei au participat cu lucrări la întrunirile profesionale organizate anual de ABR.

Read more: Raport de activitate al Filialei Bihor a ABR 2011-2015

Proces verbal al Adunării Generale ABR Bihor

Proces-verbal,
Încheiat azi, 09.10.2012, cu ocazia desfășurării Adunării Generale Extraordinare a filialei ABR Bihor.
Convocatorul a fost semnat de 49 dintre membrii filialei ABR Bihor.
La adunare participd 43 membrii ABR Bihor și doamna vicepreqedinte ABR Doina Ostafe, din partea Consiliului de conducere al ABR.
Menționăm că pe site-ul ABR figurează un număr de 58 de persoane inscrise in Filiala Bihor, dar până la data desfășurării Adundrii Generale au mai aderat 5 persoane.
Se constată că, conform capitolului IV, art. 20, alin. (2) din Statutul Asociației Bibliotecarilor din România, Adunarea generald este statutară.
Ordinea de zi:
1. Analiza activitătii filialei ABR Bihor
2. Măsuri organizatorice
3. Diverse

Read more: Proces verbal al Adunării Generale ABR Bihor
 
 

Noutăți