Cultura informaţiei

Preşedinte: 

Angela Repanovici, Universitatea ”Transilvania” Braşov

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretar:

Robert Coravu, Universitatea din București

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Republica Moldova

În perioada 11-13 aprilie 2013 Universitatea Transilvania a fost gazda întâlnirii organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Fundaţia EURASIA, Norvegia, realizat în parteneriat între Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, ASEM, Chișinău, Moldova.

Universitatea Transilvania asigură expertiză și transfer de cunoștințe în domeniul promovării Culturii informației și dezvoltarea accesului deschis la informație prin dezvoltarea depozitelor digitale informaționale.

Coordonatorii proiectului sunt:
Ane Landoy, șef departament Biblioteca Universității din Bergen și
Dr. Silvia Ghinculov, directoarea Bibliotecii ASEM.

Read more: Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Republica...

Abordări inovatoare privind promovarea accesului deschis la informația științifică prin cultura informației

Abordări inovatoare privind promovarea accesului deschis la informația științifică prin cultura informației

Workshop internațional

Brașov, 14-15 noiembrie 2012

Workshop-ul internațional Abordări inovatoare privind promovarea accesului deschis la informația științifică prin cultura informației organizat de Universitatea din Brașov și ABR, Secțiunea cultura informației, desfășurat în zilele de 14-15 noiembrie 2012 în Brașov, a reunit specialiști din 7 țări europene, care, prin cele 14 comunicări prezentate, au analizat cele mai importante aspecte legate de două din  conceptele actuale  din științele informării, accesul deschis și cultura informației. Consiliul ABR mulțumește d-nei profesoare Angela Repanovici pentru organizarea acestui workshop, care situează Romania între țările preocupate la modul superior de aceste subiecte. Detalii despre organizarea și desfășurarea workshop-ului  găsit în Attachment.


Raport

Proces-verbal al întrunirii secțiunii Cultura informației - 30.08.2012

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 30 august 2012, cu ocazia lucrărilor Secțiunii Cultura informației din cadrul celei de-a XXIII-a Conferințe Naționale a ABR (Galați, 29-31 august 2012)

La lucrări participă un număr de 61 bibliotecari din mai multe tipuri de biblioteci (universitare, școlare, publice, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române), conform icon listei anexate.

În lipsa președintelui, dna prof. Angela Repanovici, absentă din motive obiective, lucrările sunt conduse de secretarul secțiunii, Robert Coravu.

R. Coravu dă citire Raportului secțiunii Cultura informației pentru perioada 2011-2012 și prezintă activitățile pe care și le propune asociația în perioada imediat următoare.

- organizarea celui de-al treilea curs de formare a formatorilor în cultura informației, organizat cu sprijinul Serviciului Cultural American în perioada 26-28 septembrie 2012, la Poiana Brașov, pentru 15 bibliotecari cu studii medii și superioare;

-  contribuție la organizarea workshop-ului internațional Abordări inovatoare privind promovarea accesului  deschis la informația științifică prin cultura informației (14-15 noiembrie 2012, Universitatea Transilvania din Brașov), cu participarea a 14 specialiști din 7 țări: Norvegia, Danemarca, Italia, Franța, Turcia, Grecia și România;

- organizarea unui curs de Statistică pentru susținerea bibliotecilor (Statistics for advocacy) susținut de prof. Tord Høivik, Universitatea din Oslo, Secretarul Comisiei de Statistică și Evaluare a IFLA.

Dna Lenuța Ursachi (BU Galați) a propus includerea în planul de activitate a obiectivului creării unui portal dedicat culturii informației.

S-a trecut la susținerea comunicărilor științifice prevăzute în program:

Tutoriale de cultura informaţiei - Lenuţa Ursachi, bibliotecar, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi);

- Ce este plagiatul şi cum poate fi evitat (dacă se doreşte) - dr. Robert Coravu, redactor-şef, Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării;

- Cultura informaţiei, disciplină obligatorie în învăţământul superior: propunere a fişei disciplinei - prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” Braşov (lucrare prezentată, în numele autoarei, de R. Coravu);

- Abilităţi de cultura informaţiei dobândite în perioada studiilor universitare: valorificarea lor la elaborarea lucrării de licenţă, Robertino Duvalmă, Biblioteca Academiei Române

- Cultura informaţiei: modelul finlandez, drd. Raluca Man, Biblioteca Naţionala a României.

 

A consemnat,

Dr. Robert Coravu

Secretarul Secțiunii Cultura informației

Întrunirea de lucru a secțiunii - 3 iulie 2012

RAPORT

privind întâlnirea Secțiunii Cultura Informației pe Skype în data de 3 iulie 2012 ora 9,00

 

Au participat:

  • Ivona Olariu
  • Simona Clinciu
  • Lenuta Ursachi
  • Angela Repanovici

Ordinea de zi:

  • Conferința ABR de la Galați
  • Atitudine a secțiunii cu privire la promovarea Culturii Informației si evitarea plagiatului
  • Propunere servicii pentru pregătirea publicării in reviste cu scor relativ de influenta

La conferința ABR vom susține trei lucrări (titlurile sunt provizorii):

  • Lenuta Ursachi: Tutoriale de cultura informației
  • Robert Coravu: Ce înseamnă plagiat
  • Angela Repanovici: Propunere fisa disciplinei Cultura Informației

Zilele următoare vom lucra la documentul numit: Atitudinea secțiunii Cultura Informației cu privire la plagiat

Vom pregăti un material cu condițiile de abilitare ale profesorilor și ce implicații poate avea biblioteca.

Întâlnirea următoare va fi in 11 iulie, ora 10.

 

Președinte,

Angela Repanovici

Intâlnirea Secțiunii Referințe

Intâlnirea Secțiunii Referințe este programată vineri, 29 iunie, la Biblioteca Națională. Vă rugăm sa confirmați participarea la următoarele adrese de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moțiune privind accesul deschis adoptată de Conferința Națională a ABR - București, 2010

Moţiune privind Accesul Deschis la informaţia ştiinţifică academică

Este bine cunoscut că în epoca contemporană Internetul a schimbat fundamental modalitatea de acces la informaţia ştiinţifică şi culturală mondială.

În acord cu recomandările reuniunii pentru Acces Deschis la articolele ştiinţifice din mediul academic de la Budapesta din 2002, a Cartei ECHO (European Cultural Heritage Online) şi a Declaraţiei de la Bethesda, Maryland, SUA din aprilie 2003, s-a adoptat Declaraţia de la Berlin din octombrie 2003 privind Accesul Deschis la cunoştinţele din ştiinţele exacte şi umaniste prin intermediul Internetului ca un instrument funcţional pentru dezvoltarea gândirii umane şi ca bază a cunoaşterii ştiinţifice globale. În acest sens sunt specificate măsurile pe care creatorii politicilor din instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele ar trebui să le adopte.

 

Read more: Moțiune privind accesul deschis adoptată de Conferința Națională a ABR - București, 2010

Cercetare comparativă privind atribuțiile și educația bibliotecarilor de referințe din bibliotecile universitare

Stimați colegi,

La conferința IFLA din august 2011 am fost invitați ca asociație profesională, alături de alte țări precum SUA, Noua Zeelandă, Mexic, Australia,  Polonia, Marea Britanie, Grecia, Franţa, Croaţia, Bulgaria, Norvegia, Olanda, Estonia, Turcia să participăm la o cercetare comparativă privind atribuțiile și educația bibliotecarilor de referințe din bibliotecile universitare.

Prin colaborare, secțiunea Referințe și secțiunea Cultura informației vă invită pe toți bibliotecarii universitari care în descrierea postului Dvs. aveți și atribuții de instruire a utilizatorilor, de furnizare de referinţe şi informații sau orice alte atribuții asimilabile bibliotecarilor de referinţe să completaţi chestionarul destinat acestei cercetări.

Chestionarul electronic se afla la adresa:

https://www.surveymonkey.com/s/ZSGJQ3K

Vă mulțumim pentru participare!

--
Prof.univ.dr.ing.dr.marketing Angela REPANOVICI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TRANSILVANIA University of Brasov, ROMANIA

Planul de activitate al secţiunii Cultura informaţiei-2010

1. Coordonarea numerelor 3 şi 4 ale Revistei române de biblioteconomie şi ştiinţa informării, numere dedicate domeniului culturii informaţiei. - Octombrie-Decembrie 2009

2. Acţiuni de înscriere a secţiunii în organisme internaţionale, INFOLITGLOBAL - Noiembrie 2009

3. Participarea la proiecte internaţionale, Tempus IV- 3rd call for proposals-Joint Projects and Structural Measures
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php
depunere proiect - Martie 2009

Read more: Planul de activitate al secţiunii Cultura informaţiei-2010

Proces - verbal al întrunirii secţiunii (Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010)

Lucrarile sectiunii „Referinte” s-au desfasurat în Sala Dan Simonescu, BCU Bucuresti, în ziua de 10 septembrie a.c., între orele 9 – 10.45, la care au participat 20 persoane, conform tabelului scanat. Discutiile lucrarilor au fost special condensate ca timp, pentru a da posibilitatea unor colegi de a participa si la Sectiunea „Cultura informatiei”, care s-a desfasurat, neinspirat programata, simultan cu cea de Referinte.

default Proces - verbal al întrunirii secţiunii (Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010) (34.2 kB)

Raport Întâlnirea anuală a Secţiunii "Referinţe" Galaţi - 2-3 iulie 2009

Întălnirea anuală a Secţiunii „Referinţe”, cu tema “Rolul bibliotecii în dezvoltarea culturii informaţionale a utilizatorilor”, s-a desfăşurat la Galaţi, în perioada 2-3 iulie, manifestare organizată de Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” şi Biblioteca Universităţii “Dunarea de Jos”. Au participat 23 colegi, majoritatea de la bibliotecile organizatoare, de la BCU Bucureşti şi Biblioteca U.T. Iaşi.

Deschiderea lucrărilor a avut loc la Biblioteca Judeteană “V.A. Urechia”, lucrările fiind prezidate de domnul director general prof. Ilie Zanfir, doamna director adjunct Letiţia Buruiană, în calitate de organizatori, domnul director gen. adj. al BCU Bucureşti, Robert Coravu şi în calitate de reprezentant al conducerii ABR, doamna Mariana Ianus, preşedinta secţiunii.

După adresarea cuvintelor de salut şi a urărilor de succes lucrărilor secţiunii, s-a trecut la desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii.

Read more: Raport Întâlnirea anuală a Secţiunii "Referinţe" Galaţi - 2-3 iulie 2009

Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008

încheiat astăzi, 18.09.2008 privind desfăşurarea lucrărilor Secţiunii Referinţe – ABR.

Doamna Mariana Ianuş – preşedintele secţiunii – a prezentat raportul activităţilor desfăşuratea în cadrul secţiunii în perioada 2007-2008.

Urmează prezentarea lucrărilor anunţate în programul conferinţei.

Doamna Octavia-Luciana Porumbeanu (Universitatea din Bucureşti) a prezentat lucrarea: “Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale”

Au fost discuţii pe tema lucrării şi întrebări privind diferenţa între utilizatorii ce caută informaţia în mediul real (bibliotecă) şi mediul virtual.

A intervenit domnul Robert Coravu (BCU Bucureşti) , doamna Corina Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană Constanţa), doamna Camelia Boca (BCU Iaşi).

Doamna Camelia Toporaş a prezentat lucrarea “Servicii de instant messenger în Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia – Galaţi”. Tema a prezentat extinderea serviciilor de referinţe în mediul virtual şi aplicaţia acestora la Biblioteca Judeţeană Galaţi: orar, personal, statistica serviciului, publicul ţintă, competenţele bibliotecarilor, avantaje şi limite, gradul de solicitare, evoluţia numărului de utilizatori şi a solicitărilor prin messenger.

Doamna Adrian Szekely a adresat întrebări legate de tema prezentată.

Au intervenit în discuţii : Mariana Ianuş, Robert Coravu, prof. M. Regneală, Corina Apostoleanu şi alţii.

S-a prezentat lucrarea « Servicii de referinţe digitale furnizate în colaborare » - Gina Enescu de la BCU Bucureşti. S-a referit la servicii de referinţe prin e-mail de tipul : « Question Point », « Ask a librarian », prezentând avantajele acestor tipuri de servicii dezvoltate foarte mult în ultimul timp.

Următoarea lucrare prezentată de doamna Ionica Vladâcenco - BCU Bucureşti a avut tema « Interviul de referinţe prin chat şi competenţele bibliotecarului ».

Domnul Robert Coravu - BCU Bucureşti, a prezentat template-ul «Ghidului bibliotecilor din România – vol. I: biblioteci universitare ».

S-a propus pentru planul de activităţi 2008-2009 realizarea unui site-web care permite generarea unor pagini personale ale fiecărui bibliotecar.

În final, se urmăreşte realizarea unei baze de date bio-bibliografice care sunt afişate ca pagini personale pe web.

Mariana Ianuş

Preşedintele Secţiunii Referinţe

icon Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008 (28.5 kB)

Page 2 of 3
 
 

Noutăți