A XXVIII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ ABR

TERMENE LIMITĂ CONFERINȚĂ!

Lucrările integrale vor fi trimise preşedinţilor secţiunilor profesionale până la data de - 1 august 2017

Textele integrale ale lucrărilor vor fi selectate de către preşedinţii secţiunilor profesionale până la data de - 15 august 2017

Data limită de înscriere la conferinţă şi achitarea taxelor prin virament - 15 august 2017

Confirmarea finală a cazării (responsabilului de cazări) - 21 – 30 august 2017                                                                              

Data limită de trimitere a dosarelor pentru premiile ABR (secretariatului ABR) - 1 septembrie 2017

Data limită de trimitere  a candidaturilor pentru acordarea premiilor de excelenţă - 1 septembrie 2017                                                                                                                                  

În atenția participanților la Conferința Națională ABR-Brașov, 6-8 septembrie 2017 - redactarea și publicarea lucrărilor

În cadrul fiecărei secțiuni profesionale vor fi prezentate maximum trei – cinci lucrări, iar lucrările integrale vor fi trimise până la data de 1 august 2017 preşedinţilor de secţiuni şi secretarului general al ABR, dna Petruţa Voicu. Selecția lucrărilor va fi, într-o primă etapă, responsabilitatea președinților de secțiuni. Dacă lucrarea va fi selectată şi acceptată, autorii vor avea gratuitate la cazare în căminele studenţeşti din complexul Colina.

Textele integrale ale lucrărilor vor fi selectate de către preşedinţii secţiunilor profesionale până la data de 15 august 2017!

Lucrările care vor trece prin exigenţele comitetelor științifice vor fi recomandate spre publicare în următoarele reviste de specialitate:

  • Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, ISSN 1841- 1940;
  • Revista Biblioteca, ISSN 1220-3386.

 

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXVIII-a

Stimate colege,
Stimaţi colegi,
 
    Suntem onorați să vă anunţăm că în perioada 3 iulie – 15 august 2017 vă puteţi înscrie în aplicaţia de management a  Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXVIII-a, organizată la Braşov, în perioada 6 - 8 septembrie 2017.
    Ne bucurăm că după zece ani Braşovul găzduiește din nou acest eveniment la care aşteptăm bibliotecari, documentariști, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, doctoranzi, studenți  etc.
    Conferința de la Braşov, cu titlul generic “Biblioteci.Societate.Multiculturalitate”,  este organizată prin colaborarea conducerii ABR cu reprezentanţii comunității profesionale locale din  Biblioteca Universității Transilvania Braşov, Casa Corpului Didactic Braşov, Biblioteca Județeană “George Bariţiu” Braşov şi cu sprijinul extraordinar al Universităţii “Transilvania” din Braşov.
    Vă aşteptăm la conferinţa anuală a bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci din România!

                                Comitetul de organizare

Page 2 of 2
 
 

Noutăți