A XXVIII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ ABR

Convocarea Adunării Generale a ABR

În  data de 7 septembrie 2017, între orele 17.30 – 19, în AULA Universităţii Transilvania Braşov, va avea loc Adunarea Generală a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului ABR (2016 - 2017) – prezintă: Adriana Szekely, Preşedinte ABR
  2. Raportul Trezorierului (septembrie 2016 - august 2017) – prezintă: Cristina Ungur, Trezorier ABR
  3. Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2016 - august 2017) – prezintă: Alice Oprea, preşedinte Comisie de Cenzori ABR
  4. Prezentarea noului site al ABR – prezintă: Mioara Voncilă, Vicepreşedinte ABR
  5. Prezentarea schiţei planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru anul 2018 – prezintă: Petruţa Voicu, Secretar General ABR
  6. Prezentarea propunerilor de modificare a taxei de înscriere (emitere card de membru) şi a cotizaţiei anuale a membrilor ABR – prezintă: Cristina Ungur, Trezorier ABR
  7. Formularea concluziilor şi închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXVIII-a, Braşov.

 

Participanţii la Adunarea Generală ABR din anul 2017 sunt rugaţi să semneze în lista de prezenţă pusă la dispoziţie de secretarul executiv al asociaţiei, dra Emilia Enache.

 

Consiliul Director al ABR

 

Premii ABR

Stimați colegi,
 
Vă reamintim că puteți trimite în continuare dosarele pentru premiile ABR tradiționale și de excelență, oferite cu sprijinul sponsorilor noștri. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 1 septembrie 2017, la secretariatul ABR (în incinta Bibliotecii Naționale a României). 
 
Puteți găsi regulamentele de acordare a premiilor accesând link-urile de mai jos:
 
 
 
 
Comitetul de organizare

TERMENE LIMITĂ CONFERINȚĂ!

Lucrările integrale vor fi trimise preşedinţilor secţiunilor profesionale până la data de - 1 august 2017

Textele integrale ale lucrărilor vor fi selectate de către preşedinţii secţiunilor profesionale până la data de - 15 august 2017

Data limită de înscriere la conferinţă şi achitarea taxelor prin virament - 15 august 2017

Confirmarea finală a cazării (responsabilului de cazări) - 21 – 30 august 2017                                                                              

Data limită de trimitere a dosarelor pentru premiile ABR (secretariatului ABR) - 1 septembrie 2017

Data limită de trimitere  a candidaturilor pentru acordarea premiilor de excelenţă - 1 septembrie 2017                                                                                                                                  

Prelungirea termenului de înscriere la Conferința Națională ABR până în 27 august 2017

Stimați colegi,

Vă anunțăm că vă puteți înscrie în continuare la cea de-a XXVIII-a Conferință Națională ABR, până în 27 august 2017, beneficiind de aceleași condiții de reducere a taxei de participare la plata prin virament.
 
Comitetul de organizare

În atenția participanților la Conferința Națională ABR-Brașov, 6-8 septembrie 2017 - redactarea și publicarea lucrărilor

În cadrul fiecărei secțiuni profesionale vor fi prezentate maximum trei – cinci lucrări, iar lucrările integrale vor fi trimise până la data de 1 august 2017 preşedinţilor de secţiuni şi secretarului general al ABR, dna Petruţa Voicu. Selecția lucrărilor va fi, într-o primă etapă, responsabilitatea președinților de secțiuni. Dacă lucrarea va fi selectată şi acceptată, autorii vor avea gratuitate la cazare în căminele studenţeşti din complexul Colina.

Textele integrale ale lucrărilor vor fi selectate de către preşedinţii secţiunilor profesionale până la data de 15 august 2017!

Lucrările care vor trece prin exigenţele comitetelor științifice vor fi recomandate spre publicare în următoarele reviste de specialitate:

  • Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, ISSN 1841- 1940;
  • Revista Biblioteca, ISSN 1220-3386.

 

Page 1 of 2
 
 

Noutăți