A XXIV - A CONFERINTA NATIONALA A ABR

Ecouri ale Conferinței A.B.R.

 

In Tribuna Invățământului din 23-29 septembrie doamna Carmen Pesantez, director general al BPN "I.C. Petrescu", publică un amplu raport asupra lucrărilor celei de-a XXIV-a Conferințe Naționale a A.B.R., Oradea, 4-6 septembrie. Informațiile comunicate în acest raport pot fi utilizate în cadrul întâlnirilor cu membrii A.B.R.
In numele  Consiliului ABR, îi mulțumesc pentru aceasta succinta analiza, în care sunt subliniate rolul și semnificația conferinței de la Oradea.
Mircea Regneală
președinte A.B.R.

 

„Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”

„Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România - ediţia a XIV-a

În perioada 4-6 septembrie 2013 a avut loc, la Oradea,  cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, manifestare ştiinţifică de importanţă majoră pentru biblioteconomia românească. Oradea, cu o istorie de legendă de aproape 1000 de ani, este cel mai important oraş multicultural, comercial şi turistic al judeţului Bihor, situat pe malul Crişului Repede, centru balnear recunoscut internaţional şi punte între două lumi - Occident şi Orient, locul unde numeroase personalităţi ale vremii şi-au pus pecetea, îmbogăţindu-i patrimoniul.

Manifestarea a reunit 336 de bibliotecari din țară, cadre didactice, specialişti ai domeniului, studenţi şi profesori ai Facultăţii de Litere ai Universităţii din Bucureşti - Specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, editori, reprezentanţi ai autorităţilor locale. Conferinţa s-a bucurat de prezenţa unor invitați din Republica Moldova, Ungaria, S.U.A. şi Singapore. În plen și în cadrul celor 12 secțiuni profesionale au fost prezentate 69 de comunicări ştiinţifice.

Organizatorii acestui eveniment au fost Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Bihor, Universitatea din Oradea, Biblioteca Universităţii din Oradea, Casa Corpului Didactic Bihor, Primăria Municipiului Oradea, cu sprijinul S.C. Romdidac S.A., iGroup, Ex Libris, Qulto, Unisystems, editurile Elsevier, Litera, E-nformation/Prior & Books, Ex Ponto, Aureo şi a unor importanţi parteneri culturali şi media.

Deschiderea oficială a Conferinţei a avut loc în Aula Magna a Universităţii din Oradea. Primul cuvânt i-a revenit preşedintelui ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală, care a adresat un salut cald participanţilor. Domnia sa a ţinut să sublinieze importanţa creşterii vizibilităţii bibliotecilor în societatea informaţională, rolul depozitelor instituţionale, valoarea bibliotecarului modern în calitate de profesionist al domeniului, apropiat de statutul de savant al bibliotecarilor antichităţii şi Evului Mediu, necesitatea unei noi viziuni asupra acestei meserii, dar şi problemele cu care se confruntă bibliotecile din România, făcând un îndemn la conlucrare pentru găsirea unor soluţii viabile.

Read more: „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”

Anunt privind Conferinta Naționala A.B.R.

Având în vedere faptul că vizita din ultima zi a Conferinței Naționale a A.B.R. va avea loc în Ungaria, aducem la cunoștința participanților la conferință care doresc să efectueze și vizita faptul că Buletinele de Identitate (B.I.) nu sunt acceptate la trecerea frontierei, fiind necesare Cărți de Identitate (C.I)

A XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România - Proces verbal

A XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România,

Oradea, 4-6 septembrie 2013

Biblioteca – cercetare, cunoaștere, cultură

 

Proces verbal

A XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România s-a desfășurat la Biblioteca Universității din Oradea, în perioada 4-6 septembrie 2013. La această ediție au participat un număr de 336 de bibliotecari și specialiști în informare din țară, dar  și din străinătate, din țări precum S.U.A., Ungaria, Republica Moldova, Thailanda și Serbia. Bibliotecarii români participanți  au fost   din biblioteci naționale, publice, universitare, specializate și școlare.

Evenimentul a fost găzduit de către Biblioteca  Universității din Oradea, deschiderea  și festivitatea de încheiere având loc în Aula  Magna a Universității iar întâlnirile pe secțiuni în cadrul Bibliotecii Universității din Oradea (vezi Programul în continuarea acestui PV).

În cadrul festivității de deschidere au luat cuvântul domnul prof. univ. Mircea Regneală, președinte ABR, Bruce Kleiner, Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA la București, prof.univ.dr. Barat Hajdu Ágnes, vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari (AHL/MKE) Budapesta, Ungaria, prof.univ.dr. Sorin Şipoș, prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiilor internaţionale, Universitatea din Oradea, Ovidiu Mureșan, viceprimar, prof. Daniel Negrean, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, prof. Carmen Bodiu, director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, Florica Ujoc, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea.

Au urmat susținerea lucrărilor  în plen: conf. univ. dr. Elena TÎRZIMAN, director Biblioteca Națională a României  a prezentat lucrarea  "Formare continuă și evaluare în profesiile biblioteconomice. Standardul ocupațional: bibliotecar  cu studii superioare", dr. Corina APOSTOLEANU, Biblioteca Judeţeană "I.N. Roman" Constanța a susținut lucrarea  "Biblioteca publică într-o nouă eră. Referinţe pentru utilizatorul în mediul virtual”, Claudia BALABAN, director Biblioteca Naţională de Copii din Chişinău -  "Experienţe inedite de promovare a lecturii şi a cărţilor de valoare", drd. Anarela CHIŞ, Biblioteca Universităţii din Oradea -"Fondul Monica Lovinescu - Virgil Ierunca : de la Paris la Biblioteca Universităţii din Oradea".

Read more: A XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România - Proces verbal

Programul Conferinței Naționale ABR 2013, Oradea

MARŢI, 3 SEPTEMBRIE 2013

1200 – 2000 Înscrierea participanţilor - Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, hol, parter

1800 – 2000 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR - Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Sala de seminar, etaj III

 

MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 2013

800 – 900 Înscrierea participanţilor - Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1,Facultatea de Ştiinţe Economice, hol, parter

900 – 910 Recital Oana LIANU – la nai

910 – 945 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut din partea organizatorilor și a invitaților:

Loc de desfăşurare: Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Facultatea de Ştiinţe Economice, parter, Aula Magna

 • prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU, rectorul Universităţii din Oradea
 • Cristian Vasile PETCU , Secretar de stat, Ministerul Culturii
 • conf. univ. dr. Gabriel LEAHU, secretar general, Ministerul Educatiei Nationale
 • Bruce KLEINER, Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA  la Bucuresti
 • prof.univ.dr. Sorin ŞIPOŞ, prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiilor internaţionale, Universitatea din Oradea
 • prof.univ.dr. Mircea REGNEALĂ, Universitatea din Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România
 • Ovidiu MUREŞAN, viceprimar
 • Lucian SILAGHI, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Bihor
 • prof. Daniel NEGREAN, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
 • prof. Carmen BODIU, director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor
 • Florica UJOC, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea
Read more: Programul Conferinței Naționale ABR 2013, Oradea
Page 1 of 2
 
 

Noutăți