Şedinţe ale Consiliului de Conducere

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR – 17.03.2009

Marţi, 17 februarie 2009, a avut loc şedinţa Consiliului de conducere al ABR.
La şedinţă au participat toţi membrii Consiliului, cu excepţia d-nei Delia Pârşan (absentă motivat). A fost prezent, de asemenea, ca invitat, dl. Gabriel Leahu, Directorul Direcţiei Generale de Informatizare şi Resurse din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

1. Doamnele Liliana Lazia şi Corina Apostoleanu au prezentat o informare cu privire la organizarea celei de-a XX-a Conferinţe Naţionale a ABR, care se va desfăşura la Constanţa. Consiliul a aprobat tema Conferinţei Naţionale – Continuitate şi schimbare în bibliotecă, perioada de desfăşurare a acesteia – 10-12 septembrie 2009 şi valoarea taxei de participare – 70 lei. Invitaţiile de participare vor fi transmise în cursul lunii aprilie.

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR – 17.03.2009

Evenimente profesionale – decembrie 2008

Din cauza sfârşitului de an aglomerat, nu am reuşit să oferim la momentul respectiv informaţii privind două evenimente profesionale din luna decembrie. Cu întârziere, le semnalăm mai jos.

***

La propunerea Biroului Executiv al ABR, Secţiunea de Informatizare a asociaţiei a organizat pe data de 11 decembrie 2008, cu începere de la ora 9.00, la sediul ABR o întrunire de lucru cu tema „Premisele realizării Catalogului Naţional Partajat”.

Întrunirea a avut drept scop stabilirea unor principii de colaborare între biblioteci în vederea începerii catalogării publicaţiilor în mod partajat. Au fost invitaţi să participe directori de biblioteci, împreună cu câte un specialist IT şi un specialist în catalogare din cadrul bibliotecilor respective.

Au participat reprezentanţi ai următoarelor biblioteci: BCU ,,Carol I” Bucureşti, BCU ,,Mihai Eminescu” Iaşi, BCU ,,Lucian Blaga” Cluj, BCU ,,Eugen Todoran” Timişoara, Biblioteca Universităţii Politehnice Bucureşti, Biblioteca Universităţii Politehnice Timişoara, Biblioteca Universităţii Tehnice Iaşi, INID, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Universităţii din Sibiu, Biblioteca IFIN-HH, Biblioteca Metropolitană Bucureşti.

În încheierea discuţiilor, participanţii au decis să semneze o minută, convenind asupra următoarelor:
1. Asigurarea mentenanţei şi extinderea unor noi servicii ROLINEST prin abonament individual cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, pe baza de contracte individuale ale unităţilor bibliotecare care fac parte în prezent din ROLINEST.
2. Actualizarea şi distribuirea minutei încheiate la Iaşi, în anul 2005, privind uniformizarea prelucrării documentelor în formatul UNIMARC.
3. Stabilirea tipurilor de autorităţi pentru activitatea naţională de catalogare.

Read more: Evenimente profesionale – decembrie 2008

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-24.06.2008

Marţi, 24 iunie 2008, la sediul ABR a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere, cu următoarea ordine de zi:

 1. Stadiul constituirii Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice din România
 2. Organizarea celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR – informare prezentată de dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş
 3. Premii şi distincţii ABR pentru a XIX-a Conferinţă ABR
 4. Lista invitaţilor la Conferinţa Naţională
 5. Raport privind desfăşurarea reuniunilor secţiunilor ABR
 6. Demersuri privind formarea profesională continuă
 7. Propuneri de modificare a structurii secţiunilor ABR
 8. Diverse

Au fost prezenţi 14 din cei 17 membri ai Consiliului: Mircea Regneală – preşedinte, Robert Coravu – secretar general, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Corina Apostoleanu, Valentina Lupu, Adriana Szekely, Gabriela Dumitrescu, Mihaela Zecheru – vicepreşedinţi, Delia Pârşan, Ovidiu Călugărescu, Mihaela Dragu, Maria Colătău, Maria Drăghici, Ivona Olariu – membri. De asemenea, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş.

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-24.06.2008

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-18.04.2008

Vineri, 18 aprilie 2008, la sediul ABR a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere, cu următoarea ordine de zi:

 • Situaţia achitării cotizaţiilor pe primul trimestru al anului 2008 si a bugetului ABR – informare prezentata de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
 • Situaţia înscrierilor în ABR – informare prezentata de dl. Robert Coravu, secretar general
 • Tematica Revistei Române de Biblioteconomie si Ştiinţa Informării pentru anul 2008 – informare prezentata de dl. Robert Coravu, secretar general
 • Aprobarea calendarului întrunirilor secţiunilor ABR pentru anul 2008
 • Acţiuni în vederea sărbătoririi Zilei bibliotecarului (23 aprilie 2008 )
 • Stadiul organizării celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR – informare prezentata de d-na Ileana Balan, directorul Bibliotecii Universităţii din Piteşti
 • Stadiul demersurilor privind obţinerea aprobării de organizare a cursurilor de formare continuă de către ABR – informare prezentată de d-na Amelia Costoiu, preşedintele filialei Bucureşti
 • Diverse

Au fost prezenţi 12 din cei 17 membri ai Consiliului: Mircea Regneală – preşedinte, Robert Coravu – secretar general, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Corina Apostoleanu – vicepreşedinte, Valentina Lupu – vicepreşedinte, Adriana Szekely, Delia Pârşan, Ovidiu Călugărescu, Mihaela Dragu, Maria Colătău, Maria Drăghici, Margareta Pop – membri. De asemenea, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, dl. profesor Ion Stoica, preşedinte de onoare, doamna Amelia Costoiu, preşedintele filialei Bucureşti, doamna Ileana Bălan, directorul Bibliotecii Universităţii din Piteşti, şi dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş.

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-18.04.2008

Şedinţa Consiliului de conducere - decembrie 2007

În ziua de 13 decembrie 2007, a avut loc la sediul ABR şedinţa trimestrială a Consiliului de Conducere al Asociaţiei, cu următoarea ordine de zi:

1. Cheltuieli efectuate la Conferinţa Naţională – informare prezentată de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
2. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2007 – informare prezentată de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
3. Situaţia înscrierilor în ABR – informare prezentată de dl. Robert Coravu, secretar general
4. Informare privind Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării – dl. Robert Coravu, secretar general
5. Stabilirea calendarului întrunirilor diviziunilor ABR pentru anul 2008
6. Aprobarea Codului deontologic al bibliotecarilor din România
7. Diverse

La şedinţă au participat 16 din cei 17 membri ai Consiliului de conducere şi, în calitate de invitat, dl. prof. Ion Stoica, directorul de onoare al ABR. A absentat nemotivat d-na Florentina Jagâte (Biblioteca Judeţeană Vrancea).

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere - decembrie 2007

Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-21.06.2007

În ziua de 21 iunie 2007 a avut loc şedinţa Consiliului de conducere al ABR, cu următoarea ordine de zi:
1. Desfăşurarea şedinţelor de constituire a filialelor ABR – informare prezentată de dl Robert Coravu
2. Situaţia înscrierilor în ABR
3. Activităţi ale secţiunilor ABR organizate în primul semestru al anului 2007
4. Situaţia achiziţiilor de publicaţii ABR şi a abonamentelor la Revista Română de Biblioteconomie
şi Ştiinţa Informării
5. Aprobarea programului de desfăşurare a Conferinţei Naţionale a ABR (Braşov – septembrie 2007) – informare prezentată de dna prof. Angela Repanovici, director al Bibliotecii Universităţii Transilvania din Braşov
6. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2006
7. Diverse

La şedinţă au participat 14 din cei 17 membri ai Consiliului de conducere: preşedinte prof. univ. dr. Mircea Regneală, secretar general Robert Coravu, trezorier Lăcrămioara Blascioc, vicepreşedinţi: Angela Repanovici, Mihaela Zecheru, Corina Apostoleanu, Valentina Lupu, membri: Mihaela Dragu, Adriana Szekely, Ovidiu Călugărescu, Delia Pârşan, Liliana Lazia, Maria Drăghici.

Read more: Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-21.06.2007
 
 

Noutăți