Comunicate

Aici vor fi cuprinse toate comunicatele asociației

Întâlnirile ABR - mai - iunie 2013

Nr.

Crt.

Diviziuni

Tema

Data și loc

Președinte

1.

Diviziunea Biblioteci Publice

Tendințe actuale în dezvoltarea serviciilor de referințe în bibliotecile publice

23 mai, Biblioteca Națională a României,

Sala Mircea Eliade,

Ora 10.00

Corina Apostoleanu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Diviziunea Biblioteci Specializate

Accesul direct şi resursele digitale

23 mai, Biblioteca Naţională de Fizică IFIN – HH

Mihaela Zecheru - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Diviziunea Biblioteci Universitare

Servicii specifice dedicate utilizatorilor bibliotecilor universitare

14-15 iunie, Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

Doina Ostafe - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Diviziunea Biblioteci Naționale

Bibliotecile naționale și implicarea lor în proiecte europene

23 mai, Biblioteca Națională a României, Cabinetul Bibliologic

Claudia Lungu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secțiuni adsa

Asda

dadda

 

 

 

1

Tehnici pedagogice în bibliotecă (conferință)

Biblioteca șThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e

23-24 mai, CCD Dâmbovița

Carmen Leocadia Pesantez - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Comunicare și împrumut interbibliotecar

1. Deontologie de bibliotecă, 2. Studii de caz, 3. Relații cu publicul în biblioteci,

24 mai, Biblioteca Universității din Pitești, ora 16.00

Camelia Boca - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Informatizare

Informatizarea bibliotecilor românești prezent și viitor

24 mai, Biblioteca Națională a României,

Sala de formare profesionala Nicolae Georgescu-Tistu

Doina Ostafe - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Profesori documentariști (conferința)

Participarea CDI, a profesorului documentarist și a bibliotecarului școlar la formarea competentelor info-documentare ale elevilor

24 mai

Sibiu

Corina Stănilă - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Achiziție și dezvoltarea colecțiilor

Cadrul legislativ al achiziției de documente

5 iunie, Biblioteca Națională a

României, ora 10.00

Cabinetul Bibliologic Dan Simionescu

Mioara Voncilă - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Periodice

Prelucrarea publicațiilor seriale electronice - necesitate și disponibilități

6 iunie, Biblioteca Națională a României,

Cabinet Bibliologic – 9.30

Luminiţa Daniş - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Legislație și pregătire profesională

Legea bibliotecilor in dezbatere - ce e bun, ce e rău, ce lipsește?

14 iunie 2013, Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

Luminiţa Danciu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Catalogare-Indexare

Continuarea lucrului la cele două ghiduri naționale de catalogare și de  indexare (Lives.Ro)

20-21 iunie, Biblioteca Națională a României,

Cabinet Bibliologic Dan Simionescu – indexare

Sala Mircea Vulcănescu

catalogare

Olga Beschea - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Cultura informației

Cultura Informației și accesul deschis

25 iunie, Universitatea din Brașov

Angela Repanovici - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Referințe

Serviciile de referință în biblioteci românești: trecut, prezent și viitor

28 iunie, Biblioteca Națională a României,

Cabinetul ABR

Doru Stan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

PROBIB 2013

Bibliotecile și progresul cunoașterii

24-25 mai 2013, Biblioteca Universității din Pitești

Doru Stan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proiect educațional interjudețean la final

Proiectul educațional “Dezvoltarea competențelor de lectură ale elevilor în biblioteca școlară” inițiat de Președintele Filialei Covasna a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR) Dl Kiss Laszlo și Casa Corpului Didactic din Sfântu Gheorghe a cuprins un amplu complex de activități organizate în cele patru județe implicate în proiect: Covasna, Bacău, Brașov și Harghita prin filialele județene ale ABR și respective CCD-urile din fiecare județ.

Activitățile au debutat în data de 02.03.2012 la Sf.Gheorghe ,s-au desfășurat apoi la Onești în 22 iunie 2012, în 9 noiembrie la Brașov și în 26 aprilie la Miercurea Ciuc. Regula de bază a constat în faptul că puteau participa în jur de 20 de bibliotecari din fiecare județ dintre care doi să prezinte câte o lucrare care să reflecte aspecte din sfera lor de activitate. Atât ca organizare cât și ca întocmire și prezentare a materialelor, nivelul calitativ a crescut de la o întâlnire la alta, de fiecare dată trăgându-se reale învățăminte prin exemple de bună practică  în biblioteca școlară.

Fiind o întâlnire de încheiere a unui mare proiect la Miercurea Ciuc, pregătirea a constat într-o serie de întâlniri preliminare între membrii conducerii Filialei ABR și CCD Harghita iar în calitate de moderator al colocviului, fiind Președintele Filialei Harghita a ABR, am ținut și țin să mulțumesc din tot sufletul în numele filialei, Domnului Burus Siklodi Botond, Director la Casa Corpului Didactic Apáczai Csere János din Miercurea Ciuc și Inspectoratului Școlar Județean reprezentat de Doamnei Inspector Moraru Drăghici Dorina, pentru imensul ajutor acordat atât din punct de vedere material cât și în modul de organizare, fără de care întâlnirea noastră ar fi avut o doză mare de banalitate. De asemenea vreau să mulțumesc tuturor colegilor din filială care au contribuit la buna desfășurare a acestei activități și în mod special colegelor Ajka-Klára Márdirosz, Mariana Crăciun, Daniela Egyed, cât și celei mai înflăcărate ABR-iste fără adeziune, colegei mele de cameră Rodica Roman.

Read more: Proiect educațional interjudețean la final

Bilanț al activităților din 23 aprilie

Conform datelor care ne-au sosit la Secretariatul ABR, la activitățile ce s-au desfășurat în data de 23 aprilie pentru a marca Ziua Bibliotecarului și Noaptea Bibliotecilor Românești au luat parte aproape 200 de biblioteci   școlare, naționale, publice, universitare și specializate din toată țara. Programele acestora au conținut atât evenimente profesionale cât și evenimente culturale. Manifestările culturale organizate au cuprins o paletă largă de activități precum: recitaluri de muzică clasică, vizionarea de filme artistice, piese de teatru puse în scenă de tineri elevi, expoziții, mese rotunde și dezbateri. Au fost gândite evenimente destinate tuturor categoriilor de utilizatori iar numeroase biblioteci și-au mărit program de lucru cu publicul special pentru a crește accesibilitatea și a atrage utilizatorii. Eforturile bibliotecarilor s-au văzut răsplătite în bucuria și dorința de cunoaștere a celor care au avut ocazia de a participa la activitățile organizate cu această ocazie.

Consiliul de Conducere al Asociației Bibliotecarilor din România  mulțumește tuturor bibliotecilor și bibliotecarilor care au participat la această sărbătoare a bibliotecilor și bibliotecarilor din  spațiul românesc.

Ziua Bibliotecarului și Noaptea bibliotecilor românești - activități anunțate în țară

Bibliotecarii din toată țara vor organiza, pe 23 aprilie, evenimente menite să marcheze atât Ziua Bibliotecarului cât și Noaptea Bibliotecilor Românești. Dacă Ziua Bibliotecarului este o sărbătoare menită să aducă în prim-plan pe cei care practică profesia de bibliotecar și a devenit deja o sărbătoare obișnuită a bibliotecarilor din toată țara, Noaptea Bibliotecilor Românești se află în fața primei ediții și vine să completeze în mod natural evenimentele ce au loc pe parcusul Zilei Bibliotecarului, fiind un eveniment orientat mai ales spre atragerea utilizatorilor către bibliotecă și creșterea vizibilității de care se bucură bibliotecile.

Cu ocazia acestei duble sărbători se vor organiza activități în biblioteci precum: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Națională Pedagogică, Biblioteca Județeană Cluj, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie Cluj, Biblioteca Universității din Oradea, Biblioteca Universității Tehnice de Construcții București, Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române, Biblioteca Universității Tehnice Iași, Bibliotecile CCD și școlare din mai multe județe.

 

Read more: Ziua Bibliotecarului și Noaptea bibliotecilor românești - activități anunțate în țară
 
 

Noutăți