Comunicate

Aici vor fi cuprinse toate comunicatele asociației

COTIZAȚIE ABR 2018

Pentru persoane fizice: 5 lei/lună = 60 lei/an.

Taxă de înscriere: 4 lei (se plăteşte o singură dată, la înscriere)

Pentru instituţii:

  • Biblioteci naţionale şi biblioteci centrale universitare - 50 lei/lună = 600 lei/an
  • Biblioteci universitare, biblioteci specializate şi biblioteci publice - 30 lei/lună = 360 lei/an
  • Biblioteci şcolare - 10 lei/lună = 120 lei/an

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Bibliotecarilor din România

Cod fiscal: 10211897

Adresa: str. Boteanu, nr. 1, București

Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR

 
Cotizația instituțională poate să acopere și cotizația de membru ABR pentru un număr egal cu jumătatea sumei încasate instituțional:
 
Biblioteci naționale și Biblioteci centrale universitare: 5 persoane (5*60 lei/an = 300 lei - 1/2 din 600 lei)
Biblioteci unversitare + Biblioteci publice + Biblioteci specializate: 3 persoane (3*60 lei/an = 180 lei - 1/2 din 360 lei)
Biblioteci școlare: 1 persoană (1*60 lei/an = 60 lei - 1/2 din 120 lei)
 
Selecția membrilor ABR care vor fi scutiți de plata cotizației anuale, va fi efectuată de Consiliul Director al filialei, în funcție de gradul de implicare al membrilor respectivi în activitatea asociației la nivelul filialei. 
 

Workshop „Strategii de promovare a lecturii”-Institutul Goethe

În perioada 6-7 noiembrie 2017 am participat la seminarul „Strategii de promovare a lecturii”, găzduit de Institutul Goethe din Bucureşti, organizat în parteneriat ANBPR-ABR-ABRM, alături de alte peste 20 de persoane, bibliotecari din România şi Republica Moldova, dar și colaboratori ai Goethe Institut din țară, care activează în biblioteci publice, interesate de mijloacele moderne de impulsionare a consumului de carte și a campaniilor de lectură.

Read more: Workshop „Strategii de promovare a lecturii”-Institutul Goethe

Proiect "Dă viață cărții tale!"

În data de 11 iulie 2017 a fost lansat oficial proiectul ”  pdf Dă viață cărții tale! (1.90 MB) ”, proiect care are ca misiune reînnoirea și/sau completarea fondului de cărți al bibliotecilor din România, prin posibilitatea comandării cărților gratuit, de pe platforma online. 

Cărțile puse la dispoziție în acest proiect sunt obținute din donațiile persoanelor fizice sau juridice.
 
Până în prezent avem următoarele date:
  • 1000 de cărți primite cu titlul de donație de la populație;
  • 3853 de cărți introduse în platforma online
  • 1030 de cărți comandate de biblioteci; 
  • 530 de cărți comandate au ajuns la biblioteci; 
  • 24 de biblioteci înscrise în proiect.
Acest proiect este unic, fiind diferit de oricare alt proiect de acest gen. Unicitatea proiectului este dată de platforma pusă la dispoziție bibliotecilor; acestea vor comanda gratuit exact ce cărți au nevoie.
 
ABR colaborează cu această asociație, iar doritorii sau donatorii pot lua legătura cu Iulian Dudiță (Membru Fondator-0745316406), Asociația Tot Mai Verde.

Romanian Journal of Library and Information Science

Stimate colege și stimați colegi, membri ai ABR,

În urma propunerii pe care am înaintat-o conducerii Asociației Bibliotecarilor din România în cursul anului trecut și a aprobării Consiliului Director, începând cu nr. 1/2017 Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării/Romanian Journal of Library and Information Science (RRBSI) și-a modificat structura și modalitatea de publicare.

Astfel, revista nu va mai apărea în format tipărit, ci exclusiv electronic (e-only), ca publicație cu acces deschis, putând fi consultată gratuit de către toți cei interesați, la adresa http://www.rrbsi.ro. Pentru a controla calitatea articolelor, toate contribuțiile propuse spre publicare vor fi supuse procesului de recenzare (peer-review) de tip double-blind, care asigură atât autorului, cât și recenzorilor anonimatul necesar unei evaluări obiective.

Periodicitatea RRBSI rămâne trimestrială, dar numerele nu vor mai avea profil tematic.

În scopul de a asigura vizibilitatea și circulația pe plan internațional a conținutului publicat, dar și pentru a ușura procesul de editare, foarte consumator de timp și de efort în cazul articolelor publicate în paralel în română și engleză (modelul anterior), revista va publica exclusiv contribuții redactate în limba engleză.  

Date fiind istoria și direcțiile de dezvoltare similare ale bibliotecilor din sud-estul Europei, revista se va orienta spre publicarea unor studii privind teoria și practica bibliotecară din țările care aparțin acestei arii geografice, fără însă a exclude și abordarea altor teme. RRBSI va căuta să publice atât cercetări originale, cât și articole de sinteză, puncte de vedere, opinii, comentarii sau recenzii de carte.

Referitor la etapele pe care le-am parcurs până acum în acest efort de reconfigurare a revistei, dorim să vă informăm că în această perioadă:

- a fost achiziționat de către ABR domeniul dedicat rrbsi.ro;

- a fost instalat programul de management al publicațiilor Open Journal System pe un server gestionat de Softlink;

- s-a operat migrarea conținutului încărcat (provizoriu) pe site-ul rrbsi.kosson.ro pe site-ul www.rrbsi.ro;

- a fost încărcată integral arhiva revistei (2005-2016) - http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/issue/archive (toate numerele anterioare ale revistei sunt disponibile acum cu text integral);

- au fost elaborate instrucțiunile pentru autori - http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/about/submissions;

-  a fost reconfigurată componența colegiului de redacție - http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/about/editorialTeam;

- s-au făcut demersuri pentru obținerea de contribuții în vederea redactării numerelor 1 și 2 ale revistei.

În același timp, din cauza unor dificultăți tehnice și logistice legate de găzduirea site-ului rrbsi.ro și de migrarea conținutului de pe site-ul provizoriu, până în prezent ne-am aflat în imposibilitatea (obiectivă) de a lansa revista în noul său format. Ne cerem scuze pentru această întârziere și estimăm că în scurt timp vom fi în măsură să anunțăm apariția nr. 1/2017 al RRBSI. Considerând acest an drept unul de tranziție, vom face toate eforturile ca începând de anul viitor toate numerele RRBSI să apară la termenele firești (nr. 1 - 1 martie,  nr. 2 – 1 iunie, nr. 3 – 1 septembrie, nr. 4 – 1 decembrie).   

Dorim, în același timp, să vă invităm să ne transmiteți propunerile dumneavoastră de contribuții științifice pentru viitoarele numere ale revistei. În acest scop, vă invităm să vă înregistrați pe site-ul revistei completând formularul disponibil la adresa http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/user/register. După crearea contului de utilizator, veți putea încărca în sistem articolele pe care doriți să le propuneți spre publicare și/sau veți putea contribui în calitate de recenzor la evaluarea manuscriselor transmise de alți autori, dacă editorii vor apela la dumneavoastră în acest scop și dacă vă veți da acordul. În cazul în care doriți să publicați în RRBSI, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile pentru autori și să respectați întocmai cerințele privind modul de redactare și prezentare a manuscriselor (http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/about/submissions).

De asemenea, vă rugăm să ne ajutați să popularizăm site-ul RRBSI, aducându-l în atenția cât mai multor persoane potențial interesate de a citi sau de a contribui cu articole la viitoarele numere ale revistei.

În încheiere, dorim să mulțumim Consiliului Director al ABR, companiei Softlink, care s-a oferit să găzduiască gratuit site-ul revistei, și domnului Nicolaie Constantinescu (Comunitatea Kosson), care a făcut eforturi deosebite pentru a asigura funcționarea acestuia la parametri normali.

 

Cu considerație,

Prof. univ. dr. Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov

Lector univ. dr. Robert Coravu, Universitatea din București

Editori, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării/Romanian Journal of Library and Information Science

 

 

 
 

Noutăți