Conferinţe Naţionale

Conferințe/Teme

A XXV-a Conferință Națională ABR, Cluj -Napoca, 3-5 septembrie 2014

Tema „Bibliotecile - acces deschis la educație și cultură”

A XXIV-a Conferință Națională ABR, Oradea, 4-6 septembrie 2013

Tema „Biblioteca - cercetare, cunoaștere, cultură”

A XXIII-a Conferință Națională ABR, Galați, 29-31 august 2012

Tema „Tradiție și inovare”

A XXII-a Conferință Națională ABR, Sibiu, 7-9 septembrie 2011

Tema Bibliotecile în societatea cunoașterii”

A XXI-a Conferință Națională a ABR, București, 9-11 septembrie 2010

Tema „Bibliotecile în cultura informației și comunicării”

 

A XVII-a Conferință Națională ABIR, Timișoara, 20-22 septembrie 2006

Tema „Situația bibliotecilor din învățământ în pragul aderării României la UE

A XIX-a Conferință Națională ABIR, Pitești, 17-19 septembrie 2008

Tema „Bibliotecile românești în era digitală”

A XVIII-a Conferință națională ABIR, Brașov, 19-21 septembrie 2007

Tema „Statutul profesiei de bibliotecar în România”

A XVII-a Conferință Națională ABIR, Timișoara, 20-22 septembrie 2006

Tema „Situația bibliotecilor din învățământ în pragul aderării României la UE”

A XVI-a Conferință Națională ABIR, Petroșani, 7-9 septembrie 2005

Tema „Cooperare interbibliotecară în context European”

A XV-a Conferință națională ABIR, Brașov, 9-11 septembrie 2004

Tema Management și marketing de bibliotecă în societatea informațională

A XIV-a Conferință Națională ABIR, Cluj, 10-12 septembrie 2003

Tema „Profesia de bibliotecar în schimbare”

A XIII-a Conferință Națională ABIR, Iași, 11-13 septembrie 2002

Tema „Quo vadis bibliotheca?”

A XII-a Conferință Națională ABIR, Bușteni, 25-27 octombrie 2001

Tema „De la biblioteca tradițională la biblioteca electronică”

A XI-a Conferinţă Naţională ABIR, Suceava, 21-23 septembrie 2000

A X-a Conferinţă Naţională ABIR, Buşteni, 11-12 noiembrie 1999

A IX-a Conferinţă Naţională ABIR, Buşteni, 19-20 noiembrie 1998

A VIII-a Conferinţă naţională ABIR, Craiova, 14-15 noiembrie 1999

A VII-a Conferinţă ABIR, Bucureşti, 18-20 septembrie 1996

Tema „Bibliotecile de învăţământ în societatea informaţiei”

A VI-a Conferinţă ABIR, Timişoara, 20-22 septembrie 1995

A V-a Conferinţă ABIR, Cluj-Napoca, 20-22 octombrie 1994

Tema „Biblioteca şi învăţământul”

A IV-a Conferinţă ABIR, Iaşi, 8-9 noiembrie 1993

A III-a Conferinţă ABIR, Craiova, 29-30 octombrie 1992

A II-a Conferinţă ABIR, Braşov, 4-5 decembrie 1991

I-a Conferinţă ABIR, Bucureşti, 6 noiembrie 1990

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

A XVI-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ABIR

PETROŞANI, 7-9 septembrie 2005

Cooperare interbibliotecară în context european

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Imagini din timpul Conferinţei

Miercuri, 7 septembrie

8.00-9.00 Primirea şi înregistrarea participanţilor 
9.00-10.00 Deschiderea oficială a lucrărilor Conferinţei. Cuvinte de salut 
10.00-11.15 Raportul Consiliului de conducere. Raportul Comisiei de cenzori 
11.15-11.30  Lansarea noii reviste ABIR: Revista Română de biblioteconomie şi Ştiinţa Informării şi prezentarea CD-ului "Buletin ABIR": textul integral al articolelor publicate în perioada 1997-2004

11.30-12.00 Pauză de cafea

12.00-13.00 Prezentarea produselor şi serviciilor firmei EBSCO

13.00-14.30 Pauză de prânz

14.30-15.00 Decernarea premiilor şi diplomelor ABIR
15.00-16.00 Rapoartele preşedinţilor de secţiuni ABIR 
16.00-17.30 Lucrări pe secţiuni: Catalogare-Clasificare-Indexare; Biblioteci medicale; Periodice
17.30-19.00 Lucrări pe secţiuni: Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională; Editorială

Joi, 8 septembrie

9.00-11.00 Lucrări pe secţiuni: Informatizare. Prezentarea programului METALIB (firma ExLibris) 
11.00-13.00 Lucrări pe secţiuni: Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor. Prezentarea serviciilor firmei Books Unlimited; ReferinţeColecţii speciale, conservare şi restaurare

13.00-14.30 Pauză de prânz

14.30-16.00 Lucrări pe secţiuni: Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar; Biblioteci şcolare şi biblioteci ale Caselor Corpului Didactic; Statistică şi evaluare
16.00-17.00 Şedinţa comună a Consiliului de conducere al ABIR şi a preşedinţilor de secţiuni pentru întocmirea Planului de activitate al ABIR pe anul 2006 
17.00-18.00 Prezentarea în plen a Planului de activitate. Probleme organizatorice. Închiderea lucrărilor conferinţei

19.00 Masă festivă

Vineri, 9 septembrie

9.00-16.00 Excursie documentară (Prislop, Densuş, Sarmizegetusa, Castelul Sântămărie Orlea)

***


Ca urmare a hotărârii Consiliului de Conducere, cea de-a XVI-a Conferinţă Naţională a ABIR, cu tema Cooperare interbibliotecară în context european, va avea loc în zilele de 7-9 septembrie 2005, la Petroşani. La Conferinţă urmează să participe:

 • membrii Consiliului ABIR;
 • membrii şi membrii supleanţi ai Comisiei de Cenzori;
 • preşedinţii şi secretarii filialelor judeţene şi ai filialei municipiului Bucureşti ale ABIR;
 • preşedinţii şi membrii secţiunilor profesionale;
 • alţi membri ABIR, dacă dispun de resurse financiare.

De asemenea, la Conferinţă vor participa, în calitate de invitaţi, conducători ai unor biblioteci de învăţământ superior, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai altor instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, reprezentanţi ai altor asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate, membri ai secţiunilor profesionale din cadrul ANBPR, ABIDOB, ABBNR, ziarişti şi alte persoane.

Ordinea de zi preliminară include:

 • Deschiderea oficială;
 • Raportul Preşedintelui;
 • Rapoartele Secretarului general şi Trezorierului;
 • Acordarea premiilor ABIR;
 • Lucrări pe secţiuni.

 

A XXI-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABR

Bibliotecile în cultura informaţiei şi comunicării

Bucureşti, 9-11 septembrie 2010


PROGRAM FINAL


Miercuri, 8 septembrie 2010

12.00-21.00 Înscrierea participanţilor (BCU, corp Dacia, str. Boteanu nr. 1, hol parter)

17.00-19.00 Întrunirile diviziunilor ABR (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6)

19.00-21.00 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR (BCU, corp Dacia, str. Boteanu nr. 1, et. I, Sala de Consiliu)

Joi, 9 septembrie 2010


Academia de Studii Economice (str. Căderea Bastiliei  nr. 2-10, Clădirea „Ion N. Angelescu”, parter, Aula Magna)

8.00-9.00 Înscrierea participanţilor

9.00-9.45 Deschiderea Conferinţei. Cuvântul rectorilor

 • Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca (ASE)
 • Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru (Universitatea din Bucureşti)
 • Prof. univ. dr. Florian Popa (UMF “Carol Davila”)
 • Prof. univ. dr. Ştefan Diaconescu (USAMV)

9.45-10.00 Cuvântul Preşedintelui ABR


10.00-10.30
Dirk Aerts (Universitatea din Leuven, Belgia)  –  Academic libraries as partners in developing information literacy programmes: the case of K.U. Leuven / Bibliotecile universitare ca parteneri în dezvoltarea programelor de cultura informaţiei: cazul Bibliotecii Universităţii din Leuven

10.30-11.00
Ane Landoy (Universitatea din Bergen, Norvegia) – International projects at the University of Bergen Library / Proiecte internaţionale la Biblioteca Universităţii din Bergen

11.00-12.00
Acordarea distincţiilor ABR

12.00-12.15 Mihaela Stepănescu (ROMDIDAC S.A.) - EBSCO’S Complete Discovery Solution

12.15-12.30 Iulian Herciu (PROQUEST) – Managementul informaţiei pentru utilizatori şi bibliotecari

12.30-12.45
Lansare de carte: Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România, vol. II: Lucrări elaborate de biblioteci 
universitare

13.00-14.30         Masa de prânz (Casa Universitarilor, str. Dionisie Lupu nr. 46)

15.00-16.30         Vizite la biblioteci (1)
 • Biblioteca Naţională a României, sediul central (str. Ion Ghica nr. 4)
 • Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale (str. Amzei nr. 5-7)
 • Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” (bd. Eroilor Sanitari nr. 8)
 • Biblioteca Academiei de Studii Economice (str. Căderea Bastiliei nr. 2-10)

16.00-16.30 Întrunirea centrelor de documentare europeană (ASE, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, Clădirea „Ion N. Angelescu”, et. II, Sala “Robert Schuman”)


16.00-19.00          Lucrări pe secţiuni (1)


- Informatizare (ASE, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, Clădirea „Ion N. Angelescu”, et. III, sala 0321)
- Catalogare-Indexare (ASE, Clădirea “Ion N. Angelescu”, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, parter, cam. 0003 „V. Madgearu”)
- Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională (ASE, Clădirea „Ion N. Angelescu”, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, parter, Aula Magna) 
- Carte rară, manuscrise (Biblioteca UMF „Carol Davila”, bd. Eroilor Sanitari nr. 8, et. I, sala de lectură nr. 1)

19.00-21.00 Recepţie oferită de firmele E-nformation şi ProQuest (BCU, corp Dacia, str. Boteanu nr. 1, hol parter) - Intrarea se face pe bază de ecuson

Vineri, 10 septembrie 2010


9.00-11.30 Lucrări pe secţiuni (2)

- Cultura informaţiei (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. I, sala nr. 3 „G. Dem. Teodorescu”)
- Statistică şi evaluare (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. II, sala nr. 4 „Titu Maiorescu”)
- Prezervare, conservare, restaurare (BCU, corp Fundaţie, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. I, sala „Carol I”)
- Referinţe (BCU, corp Dacia, str. Boteanu nr. 1, parter, sala „Dan Simonescu”)
- Comunicarea documentelor (Universitatea „Politehnica”, Splaiul Independenţei nr. 313, et. II, Rectorat – Sala Senatului)
- Periodice (Universitatea „Politehnica”, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Splaiul Independenţei nr. 313, Corpul CD, Amfiteatrul 001)


9.00-11.30           Vizite la biblioteci (2)
 • Biblioteca Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125)
 • Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” (str. C.A. Rosetti nr. 2-6)

11.30-14.00          Lucrări pe secţiuni (3)

- Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor (BCU, corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6, et. I, sala nr. 3  „G. Dem. Teodorescu”)
- Tehnici pedagogice în bibliotecă (BCU, corp Fundaţie, Calea Victoriei nr. 288, parter, Aula)


12.00-13.30
Vizite la biblioteci (3)

 • Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” (str. Zalomit nr. 12)
 • Biblioteca “Politehnica” din Bucureşti (Splaiul Independenţei nr. 313)

14.30-15.30 Masa de prânz (Casa Universitarilor, str. Dionisie Lupu nr. 46)

16.00-18.00 Adunarea Generală a ABR. Închiderea lucrărilor (Aula BCU, corp Fundaţie, Calea Victoriei nr. 288, parter)

19.00 Masa festivă (Restaurantul „Complex Agronomie- Salonul Albastru”, str. Mărăşeşti nr. 8)

Sâmbătă, 11 septembrie

9.00-13.00 Vizită documentară - Palatul Parlamentului


EXPOZIŢII


Biblioteca Academiei

Valori ale patrimoniului naţional în colecţiile Bibliotecii Academiei Române (sediul central, Calea Victoriei nr. 125)


Biblioteca Naţională a României

Amurgul gândirii – Schopenhauer în lectura lui Eminescu, Maiorescu şi Cioran: 50 de ani de la moartea filosofului german (sediul central, str. Ion Ghica nr. 4)

Grafica românească în secolul XX: lucrări din Cabinetul de Stampe (Colecţii speciale, str. Amzei nr. 5-7)


BCU „Carol I”

Cărţi ale marilor profesori ai Universităţii din Bucureşti (corp Boema, str. C.A. Rosetti nr. 2-6)

Sponsorii Conferinţei


ROMDIDAC S.A.
E-nformation SRL
ProQuest
Prior & Books
Content Conversion Specialists
ExLibris
Princer S.A.Centrul de Artă “EUTERPE”

A XXII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABR

Sibiu, 7-9 septembrie 2011

- Informații preliminare -

Cea de-a XXII-a Conferință Națională a ABR, cu tema Bibliotecile în Societatea Cunoașterii, va fi găzduită de Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 7-9 septembrie 2011.

Prin bunăvoința gazdelor noastre, este posibilă cazarea în spațiile de cazare ale universității, gratuit. În acest scop, membrii ABR sunt rugați să-și comunice intenția de participare până cel târziu la data de 31 iulie, la adresa de e-mail a conferinței: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rugăm președinții de filiale să se mobilizeze și să transmită centralizat aceste prime date de participare.

Ținând cont de faptul că în acest an, conform Statutului ABR, se vor desfășura alegeri în toate structurile de conducere ale asociației, inclusiv la nivel central, Conferința Națională de la Sibiu prezintă o importanță aparte. De aceea, membrii ABR sunt invitați să participe în număr cât mai mare, astfel încât la Conferința Națională să fie reprezentate toate cele 41 de filiale județene ale asociației.

Vom reveni cu alte detalii organizatorice pe site-ul ABR http://www.abr.org.ro și pe site-ul Conferinței Naționale http://bcu.ulbsibiu.ro/abr.

CLUJ-NAPOCA, 10-12 septembrie 2003

Profesia de bibliotecar în schimbare

PROGRAMUL CONFERINTEI


Miercuri, 10 septembrie

8.00-9.00       Primirea si înregistrarea participantilor
9.00-9.30       Deschiderea oficialã a lucrãrilor Conferintei. Cuvinte de salut
9.30-10.30     Raportul Consiliului de conducere pe perioada 1999-2003. Raportul  Comisiei de cenzori
10.30-10.45   Lansãri de publicatii
10.45-11.15   Pauzã de cafea
11.15-11.45   Decernarea premiilor si diplomelor ABIR
11.45-12.30   Prezentarea produselor firmei Swets Blackwell
12.30-13.00   Prezentarea serviciilor TDNet
13.00-14.30   Pauzã de prânz
14.30-15.30   Prezentarea produselor firmei Ex Libris: Alephino, Metalib, SFX, Digitool
15.30-16.30   Rapoartele presedintilor de sectiuni ABIR si FABR
16.30-18.30   Alegerea noului Consiliu de conducere ABIR si a Comisiei de cenzori
18.30-19.00   Modificări la Statutul ABIR
19.30              Masa festivã

Joi, 11 septembrie

10.00-11.30    Lucrãri pe sectiuni: Catalogare-Clasificare-Indexare, Biblioteci medicale
11.30-13.00    Lucrãri pe sectiuni: Informatizare, Legislatie de bibliotecã si perfectionare profesionalã, Editorialã
13.00-14.30    Pauzã de prânz
14.30-16.00    Lucrãri pe sectiuni: Achizitie si dezvoltarea colectiilor, Referinte, Colectii speciale, conservare si        restaurare
15.30-17.00    Lucrãri pe sectiuni: Comunicarea documentelor si împrumutul interbibliotecar, Biblioteci scolare si biblioteci ale Caselor Corpului Didactic
17.00-18.00    Sedinta comunã a Consiliului de conducere al ABIR si a presedintilor de sectiuni pentru întocmirea Planului de activitate al ABIR pe anul 2004
18.00-19.00    Prezentarea în plen a Planului de activitate. Probleme organizatorice. Închiderea lucrãrilor conferintei
19.30               Cina

Vineri, 12 septembrie

9.00-18.00      Excursie documentarã, cu vizitarea unor obiective culturale din Turda, Aiud, Blaj, Râmeti

Informatii privind desfăsurarea Conferintei Nationale


Ca urmare a hotãrârii Consiliului de Conducere al ABIR din data de 12 iunie 2003, în zilele de 10-12 septembrie 2003 va avea loc la Cluj-Napoca cea de-a XIV-a Conferintã Nationalã a ABIR, cu tema Profesia de bibliotecar în schimbare.

La Conferintã urmeazã sã participe:
 • membrii Consiliului de conducere al ABIR;
 • membrii si membrii supleanti ai Comisiei de cenzori;
 • presedintii si secretarii filialelor judetene si ai filialei Bucuresti ale ABIR;
 • presedintii si membrii sectiunilor profesionale;
 • alti membri ABIR.

De asemenea, la Conferintã vor participa, în calitate de invitati, conducãtori ai unor biblioteci de învãtãmânt superior, reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetãrii si ai altor instituitii de învãtãmânt, reprezentantii Ministerului Culturii si Cultelor, reprezentantii asociatiilor profesionale din tarã din cadrul FABR si ai celor din strãinãtate, membrii sectiunilor profesionale din cadrul ANBPR, ABIDOB, ABBNR, ziaristi si alte persoane.

Ordinea de zi preliminarã include:
 • Deschiderea oficialã;
 • Raportul Presedintelui;
 • Rapoartele membrilor Biroului ABIR;
 • Rapoartele presedintilor de Sectiuni;
 • Acordarea premiilor ABIR;
 • Alegerea Presedintelui si a membrilor Consiliului de conducere;
 • Lucrãri pe sectiuni.
Costuri: cazare (100 000-250 000lei/noapte/persoană/camere de 2-4 paturi în caminele complexelor studentesti, iar la hotel “Napoca” 23USD single+mic dejun si 27USD/2 locuri+mic dejun),  masã  (30 000 lei-mic dejun, 50-70 000 lei- dejun, 70-80 000 lei- cina,  masa festivã: 250- 300 000 lei/persoanã), excursie documentarã cu vizitarea  obiectivelor turistice din orasele Turda (salina), Aiud (Biblioteca Documentarã “Bethlen Gabor”), Blaj (Catedrala Greco-Catolicã, Capela Mitropolitilor, Teiul lui Eminescu, Crucea lui Avram Iancu, Muzeul Augustin Bunea), Râmeti (Mãnãstire) - 250 000 lei/persoană.

Înscrierile pentru participarea la Conferintã si la excursie se vor face unuia din membrii comitetului de organizare format din:
 • dna Meda-Diana Hotea - Presedinte Filiala ABIR Cluj- tel. 0264/197092 int. 134 fax 0264/197633 sau e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • dna Adriana Szekely - Secretar Filiala ABIR Cluj -  tel. 0264/197092 int. 145 sau e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • dna Ioana Robu - Membru al Consiliului de conducere al ABIR, Director al Bibliotecii UMF Cluj-Napoca -  tel. 0264/192629 sau e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • dna Monica Stoica - B.C.U. “Lucian Blaga” Cluj-Napoca  -  tel. 0264/197092 int. 128/130 sau e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

IASI, 11-13 septembrie 2002

"Quo vadis bibliotheca?"

Programul conferintei

Miercuri, 11 septembrie

8.00-9.00    Primirea şi înregistrarea participantilor

9.00-9.30    Deschiderea oficială a lucrărilor Conferintei. Cuvinte de salut

9.30-11.00    Rapoartele membrilor Biroului de conducere . Raportul  Comisiei de Cenzori

11.00-11.30    Lansări de publicatii

11.30-12.00    Pauză de cafea

12.00-13.00    Decernarea premiilor si diplomelor ABIR

13.00-15.00    Pauză de prânz

15.00-16.00    Rapoartele presedintilor de sectiuni

16.00-18.00    Legea bibliotecilor si bibliotecile din învătământ (dezbateri)

18.00-19.00    Cina

19.30-20.30    Seară culturală la Muzeul Literaturii Române (Casa Pogor)

Joi, 12 septembrie

9.00-13.00    Lucrări pe sectiuni

13.00-15.00    Pauză de prânz

15.00-16.00    Sedinta comună a Consiliului de conducere al ABIR cu presedintii de sectiuni pentru întocmirea Planului de activităti al Asociatiei pe anul 2003

16.00-17.30    Prezentarea în plen a Planului de activităti al Asociatiei pe anul 2003. Închiderea lucrărilor

19.30    Masa festivă


Vineri, 13 septembrie

9.00-17.00    Excursie – turul orasului Iasi, cu vizitarea principalelor obiective culturale

 
 

Noutăți